Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Agenda

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Agenda

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda
 
Agenda

Congressen, symposia, cursussen, promoties en andere 'legal events', help de NJD-redactie en mail uw (pers)bericht over komende bijeenkomsten, ga naar 'Contact'.

 



Filosofie van Spinoza en het strafrecht, lezing humanistisch raadsman René de Boer
donderdag, 22 oktober 2009

Aaankondiging Humanistisch Verbond - Op zondag 1 november organiseert het Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden om 11.00 uur een lezing over de motieven, die aan het menselijk gedrag ten grondslag liggen.

Waarom handelen mensen zoals ze handelen? Het antwoord op deze vraag is extra interessant ten aanzien van personen, die vanwege ernstige criminele feiten in de gevangenis zijn beland.

Het strafrecht veronderstelt dat iemand zijn daad in vrijheid heeft gepleegd: betrokkene heeft voor dit gedrag gekozen en wordt daarvoor gestraft. In de praktijk blijkt echter meestal helemaal geen sprake van een bewuste keuze. Mensen belanden als het ware in een slechte film, waarin ze uiteindelijk zelf de hoofdrol spelen.

LEES VERDER...
 
Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden
dinsdag, 20 oktober 2009

Actuele thema’s: Wabo, WIJ, aanbestedingstrends en Wet BIBOB

REEF - Op 5 november 2009 komen op de High Tech Campus te Eindhoven naar verwachting 150 overheidsprofessionals bijeen die beroepsmatig met bestuursrecht te maken hebben voor het seminar “Bestuursrecht 2009”.

Tijdens dit seminar zullen de allerlaatste stand van zaken of geboekte resultaten omtrent vier actuele thema’s middels interactieve sessies aan bod komen zoals WABO: allerlaatste stand van zaken, Bestrijding jeugdwerkloosheid door de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), Nieuwe aanbestedingstrend?: best value procurement en de Wet BIBOB: onnodige regeldruk of bittere noodzaak? Burgemeester Jack Mikkers van Gemeente Veldhoven leidt de plenaire sessie.

Andere prominenten, zoals Joke de Vroom, Programmadirecteur Wabo – Ministerie van VROM en Freek Salm, medeoprichter van Bureau BIBOB, zullen de interactieve deelsessies leiden. Dit seminar is een initiatief van en wordt georganiseerd door projectmanagementorganisatie REEF.

Achtergronden vier thema’s
1.    Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): stand van zaken
Ambtenaren bij de (lokale) overheid krijgen in 2010 te maken met het verlenen, dan wel handhaven van de omgevingsvergunning: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Wabo brengt circa 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen.

Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld.

De Wabo draagt bij aan een betere dienstverlening voor de burger. De verwerking van de verschillende wet- en regelgeving en de ICT-voorziening is uitermate complex. Om te zorgen dat onder andere gemeenten goed zijn voorbereid, is de inwerkingtreding meerdere keren uitgesteld. Op 1 oktober 2009 was de datum nog 1 januari 2010, maar inmiddels is aangekondigd dat het opnieuw uitgesteld wordt.

Namens het Ministerie van VROM spreekt Joke de Vroom, Programmadirecteur Wabo over de allerlaatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wabo. Inhoudelijk gaat deze deelsessie in op de stand van zaken van de wetgeving en de implementatievraagstukken die nog spelen. Ook wordt aandacht besteed aan de achtergrond van deze verandering, de digitale ondersteuning en het Omgevingsloket online.

2. Bestrijding jeugdwerkloosheid door de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

LEES VERDER...
 
Hirsch Ballin opent Week van het Recht: democratische rechtsstaat in de schijnwerpers
maandag, 19 oktober 2009

Justitie - Minister Hirsch Ballin opent op 2 november de Week van het Recht; een themaweek met activiteiten die te maken hebben met de rechtstaat.

Minister Hirsch Ballin opent op 2 november de Week van het Recht; een themaweek met activiteiten die te maken hebben met de rechtstaat. Door de democratische rechtsstaat in de schijnwerpers te zetten, willen de deelnemers aan de Week van het Recht Nederland ervan doordringen dat een democratische samenleving niet kan bestaan zonder recht.

LEES VERDER...
 
Open Dag rechtspraak Centrale Raad van Beroep en rechtbank Utrecht
vrijdag, 25 september 2009
Rb Utrecht - De rechtbank Utrecht en de Centrale Raad van Beroep houden op zaterdag zeven november van 10.00 uur tot 16.00 uur een Open Dag. Kom zelf kijken hoe de rechter beslist! De rechtbank en de Centrale Raad van Beroep geven uitleg over hun werk. De Centrale Raad van Beroep spreekt in hoger beroep recht in ambtenarenzaken en zaken op het terrein van de sociale zekerheid.
LEES VERDER...
 
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

Resultaten 137 - 144 van 309


 woensdag, 18 juli 2018






O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden