Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Lagere straf medepleger schending ambtsgeheim: hennepteler kreeg SMS-jes wietlocaties van politie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Lagere straf medepleger schending ambtsgeheim: hennepteler kreeg SMS-jes wietlocaties van politie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Lagere straf medepleger schending ambtsgeheim: hennepteler kreeg SMS-jes wietlocaties van politie
 
Lagere straf medepleger schending ambtsgeheim: hennepteler kreeg SMS-jes wietlocaties van politie
maandag, 14 februari 2011
Veroordeling wegens begunstiging om een ambtenaar van politie tot een handeling in strijd met haar plicht te bewegen pakt in hoger beroep comfortabel uit voor verdachte

De eerste rechter heeft verdachte ter zake van dit feit veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De advocaat-generaal heeft ter zake van dit feit gerekwireerd tot een werkstraf van 180 uur, subsidiair 90 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaar.

Het Bossche hof komt vandaag tot een veel lagere straf, maar waar ging het ook al weer om?

Uit het proces-verbaal van Politie Midden en West Brabant, Korpsleiding, Unit Veiligheid en Integriteit, Bureau Interne Onderzoeken blijkt onder andere dat:
-  [mededader] ten tijde van het ten laste gelegde werkzaam was als politiesurveillant A;
-  verdachte wist dat [mededader] bij de politie werkte en daardoor toegang had tot het geautomatiseerde politiesysteem;

-  verdachte en [mededader] regelmatig telefonisch en per SMS contact hadden, waarbij [mededader] verdachte regelmatig per sms adressen toestuurde waar mogelijk hennepkwekerijen aanwezig waren;
-  [mededader] op 5 december 2008 op diverse tijdstippen gelegen tussen 17:45 uur en 18:04 uur het geautomatiseerd politiesysteem BPS raadpleegde en dat op die dag tussen 18:33 uur en 20:12 uur diverse contacten, zowel sms-berichten als spraakcontacten, plaatsvonden tussen de mobiele telefoons van verdachte en [mededader];
-  verdachte naar aanleiding van een sms-bericht van [mededader] op 5 december 2008 tussen 20.00 uur en 21.00 uur aan de deur is geweest bij het [adres];
-  de bewoner van die woning, [betrokkene], heeft verklaard dat verdachte tegen hem heeft gezegd dat de politie hem ervan verdenkt een kwekerij te hebben en dat hij een vriendin bij de politie heeft die in het systeem kan kijken om te zien welke woning verdacht is aangaande kwekerijen en dat zij aan hem, verdachte, doorgeeft welke woning wordt verdacht, waarna hij bij die mensen langs gaat en hen waarschuwt.
Voorts heeft verdachte ter terechtzitting in hoger beroep op de vraag of hij meende dat [mededader] hem die informatie had mogen geven en hij die informatie over mogelijke hennepkwekerijen had mogen doorvertellen, verklaard dat hij wel begreep dat dat niet had gemogen.

Het hof bij monde van mr. F. van Es, mr. M.E.F.H. van Erve en mr. J.A. van Zon, weegt ten voordele van verdachte mee dat:

-  het hof minder bewezen heeft geacht dan waarvan de advocaat-generaal is uitgegaan bij zijn eis;
-  de verdachte ter zake van soortgelijke strafbare feiten nog niet eerder is veroordeeld;
-  na het tijdstip waarop het bewezen verklaarde heeft plaatsgevonden inmiddels geruime tijd is verstreken;
-  verdachte heeft blijk gegeven het kwalijke van zijn handelen te hebben ingezien;
-  verdachte serieus bezig is met zijn studie en de indruk wekt hard te werken aan zijn toekomst.

En zo wordt het een werkstraf van 80 uur. Uitspraak van 14 februari 2011.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden