Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Hoge Raad verwerpt cassatieberoep tegen uitlevering SomaliŽr (terreurverdachte) aan VS
 
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep tegen uitlevering SomaliŽr (terreurverdachte) aan VS
dinsdag, 15 februari 2011

Hoge Raad der Nederlanden - De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de opgeŽiste persoon tegen diens uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika.

Achtergrond
In deze zaak gaat het om een verzoek van de Verenigde Staten van Amerika tot uitlevering van een SomaliŽr op grond van vijf feiten, door de rechtbank in haar beslissing omschreven als: 

1.samenspanning materiŽle steun geven aan terroristen
2.materiŽle steun te geven aan terroristen
3.samenspanning om materiŽle steun te geven aan een buitenlandse terroristische organisatie
4.materiŽle steun geven aan een buitenlandse terroristische organisatie
5.samenspanning om te doden, te kidnappen, te verminken en te verwonden

Procedure bij rechtbank en Hoge Raad
De rechtbank Rotterdam heeft op 31 mei 2010 de uitlevering op grond van deze vijf feiten toelaatbaar verklaard en geoordeeld dat is voldaan aan het vereiste van dubbele strafbaarheid in de zin van het toepasselijke uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika.

Tegen deze uitspraak heeft de opgeŽiste persoon cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

Namens de opgeŽiste persoon is door zijn raadsman mr. B. Stapert, advocaat in Amsterdam, geklaagd dat de rechtbank onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke Nederlandse strafbare feiten de beschuldigingen die aan het Amerikaanse uitleveringsverzoek ten grondslag waren gelegd, opleveren. Ook zou niet zijn voldaan aan het vereiste dat de feiten ook naar Nederlands recht strafbaar zijn.

Tevens is geklaagd dat de rechtbank de behandeling van het uitleveringsverzoek niet heeft aangehouden in afwachting van een beslissing van het Supreme Court over de grondwettigheid van een van de strafbepalingen op grond waarvan naar Amerikaans recht een aantal feiten strafbaar zou zijn (art. 18 U.S. Code ß2339(A) en ß2339(B)).

Ook is geklaagd over het oordeel van de rechtbank dat de omstandigheid dat een Amerikaanse wettekst voorwerp is van (constitutionele) toetsing voor de beoordeling van het uitleveringsverzoek niet van belang is.

Advocaat-generaal mr. Machielse heeft op 14 december 2010 in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het cassatieberoep te verwerpen.

Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft de klachten van de opgeŽiste persoon in het cassatieberoep tegen de toelaatbaarverklaring van de uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika met een verkorte motivering verworpen (onder toepassing van artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Gevolgen van deze uitspraak
Hiermee is de toelaatbaarverklaring van de uitlevering van de opgeŽiste persoon door de rechtbank Rotterdam definitief geworden. Er bestaan geen juridische bezwaren tegen deze uitlevering.

LJ Nummer BO9998
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiŽnt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafť Marktzicht te Utrecht (cafť). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiŽnt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het cafť om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van Ä 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiŽnten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het cafť is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ĎRechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederlandí.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces SyriŽ

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in SyriŽ, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in SyriŽ en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch SyriŽ, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden