Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Hoge Raad verwerpt cassatieberoep tegen uitlevering SomaliŽr (terreurverdachte) aan VS
 
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep tegen uitlevering SomaliŽr (terreurverdachte) aan VS
dinsdag, 15 februari 2011

Hoge Raad der Nederlanden - De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de opgeŽiste persoon tegen diens uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika.

Achtergrond
In deze zaak gaat het om een verzoek van de Verenigde Staten van Amerika tot uitlevering van een SomaliŽr op grond van vijf feiten, door de rechtbank in haar beslissing omschreven als: 

1.samenspanning materiŽle steun geven aan terroristen
2.materiŽle steun te geven aan terroristen
3.samenspanning om materiŽle steun te geven aan een buitenlandse terroristische organisatie
4.materiŽle steun geven aan een buitenlandse terroristische organisatie
5.samenspanning om te doden, te kidnappen, te verminken en te verwonden

Procedure bij rechtbank en Hoge Raad
De rechtbank Rotterdam heeft op 31 mei 2010 de uitlevering op grond van deze vijf feiten toelaatbaar verklaard en geoordeeld dat is voldaan aan het vereiste van dubbele strafbaarheid in de zin van het toepasselijke uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika.

Tegen deze uitspraak heeft de opgeŽiste persoon cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

Namens de opgeŽiste persoon is door zijn raadsman mr. B. Stapert, advocaat in Amsterdam, geklaagd dat de rechtbank onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welke Nederlandse strafbare feiten de beschuldigingen die aan het Amerikaanse uitleveringsverzoek ten grondslag waren gelegd, opleveren. Ook zou niet zijn voldaan aan het vereiste dat de feiten ook naar Nederlands recht strafbaar zijn.

Tevens is geklaagd dat de rechtbank de behandeling van het uitleveringsverzoek niet heeft aangehouden in afwachting van een beslissing van het Supreme Court over de grondwettigheid van een van de strafbepalingen op grond waarvan naar Amerikaans recht een aantal feiten strafbaar zou zijn (art. 18 U.S. Code ß2339(A) en ß2339(B)).

Ook is geklaagd over het oordeel van de rechtbank dat de omstandigheid dat een Amerikaanse wettekst voorwerp is van (constitutionele) toetsing voor de beoordeling van het uitleveringsverzoek niet van belang is.

Advocaat-generaal mr. Machielse heeft op 14 december 2010 in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het cassatieberoep te verwerpen.

Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft de klachten van de opgeŽiste persoon in het cassatieberoep tegen de toelaatbaarverklaring van de uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika met een verkorte motivering verworpen (onder toepassing van artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Gevolgen van deze uitspraak
Hiermee is de toelaatbaarverklaring van de uitlevering van de opgeŽiste persoon door de rechtbank Rotterdam definitief geworden. Er bestaan geen juridische bezwaren tegen deze uitlevering.

LJ Nummer BO9998
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om Ä 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van ďeen waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.Ē

LEES VERDER...
 
Wim DaniŽls bij rechtbank Oost-Brabant: ĎAls je er maar een komma achter zetí

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim DaniŽls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

DaniŽls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: ďAls u met zín allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nķ veranderd.Ē

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van Ä 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden