Nederlands Juridisch Dagblad NJD Juridisch nieuws - Acties openbaar vervoer Rotterdam en Den Haag rechtmatig valt onder bereik artikel 6 lid 4 ESH

Nederlands Juridisch Dagblad NJD Juridisch nieuws - Acties openbaar vervoer Rotterdam en Den Haag rechtmatig valt onder bereik artikel 6 lid 4 ESH

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu MMII-MMXIII Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
Gebruiksvoorwaarden 
Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Orintatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Acties openbaar vervoer Rotterdam en Den Haag rechtmatig valt onder bereik artikel 6 lid 4 ESH
 
Acties openbaar vervoer Rotterdam en Den Haag rechtmatig valt onder bereik artikel 6 lid 4 ESH
dinsdag, 15 februari 2011

Geen disproportionele schade of hinder verwacht

Rechtbank Rotterdam heeft gisteren uitspraak gedaan in een kort geding van de stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden tegen diverse vakbonden in het openbaar vervoer (partijen Abvakabo, FNV, CNV, FNV Bondgenoten, VOR en BV2002). Het gaat om acties van vandaag en morgen. Er is mondeling uitspraak gedaan. Hieronder uit het verkorte vonnis alsnog de beoordeling:

2.1.      Het betreft een actie die zich keert tegen de werkgevers HTM en RET, maar zich richt tegen de overheid. In dit geval is geen sprake van een zuiver politieke actie, omdat met name de bezuinigingen, die rechtstreeks samenhangen met de eventuele openbare aan- besteding, een naar het zich laat aanzien aanzienlijke invloed zullen hebben op de werk-gelegenheid en collectieve arbeidsvoorwaarden in ruime zin die onderwerp plegen te zijn van collectieve onderhandelingen tussen de bonden en de werkgevers. Dergelijke bezuinigingen zullen, als zij doorgaan, de onderhandelingspositie van de bonden verzwaren, althans dat is zeer waarschijnlijk. De voorzieningenrechter ziet geen reden om te betwijfelen dat bezuinigingen van aanzienlijke omvang te vrezen zijn.

In beginsel zijn de aangekondigde acties dus rechtmatig, omdat ze onder het bereik van artikel 6 lid 4 ESH vallen.

Voorts is voldoende aannemelijk dat de acties tijdig en deugdelijk zijn aangekondigd bij het publiek, zodat wat dat betreft aan de spelregels is voldaan.

Deze collectieve acties worden na overleg met de minister en een genegeerd ultimatum op het meest geigende moment gevoerd om benvloeding van de politieke besluitvorming te bewerkstelligen; indien daarmee langer wordt gewacht bestaat de rele mogelijkheid dat de bonden te laat zullen zijn. Meer is thans niet noodzakelijk.

Vervolgens is de vraag of de voorgenomen acties beperkt kunnen worden. Daartoe biedt artikel G lid 1 ESH slechts ruimte voor zover het zou gaan - voor zover nu aan de orde - om acties die onacceptabel grote gevaren opleveren voor de openbare orde en/of onaanvaard-bare schade en/of hinder voor derden opleveren.

Voor wat betreft de openbare orde hebben de bonden voldoende maatregelen getroffen door te overleggen met de werkgevers en de politie en door hun eigen personeel waaronder BOAs  ter begeleiding in te zetten, dan wel stand by te houden.

Voor wat betreft de schade en/of hinder is aannemelijk dat aanzienlijke aantallen reizigers gehinderd zullen worden, met name in het van en naar hun werk, school etc. gaan.

Daar staat echter tegenover dat een groot deel van de bussen, trams en metro zowel in de Stads-regio als in Haaglanden blijft rijden, terwijl ook de treinen van NS en de bussen van de streekvervoerbedrijven blijven rijden.

Voldoende aannemelijk is dat de meeste reizigers, die niet beschikken over eigen vervoer en die op de betreffende dag in de betreffende regio noodzakelijkerwijs moeten reizen nog voldoende mogelijkheden hebben om met het openbaar vervoer op de plaats van bestemming te komen, zij het met meer moeite en vertraging.

Gelet op het feit dat zich dit per regio beperkt tot n dag levert dat geen disproportionele schade of hinder op.

Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen worden afgewezen.'

Vonnis van mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten.
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financin en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden