Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Robin de Levita verliest kort geding Olcay Gulsen, Supertrash, geen verplichte medewerking soapserie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Robin de Levita verliest kort geding Olcay Gulsen, Supertrash, geen verplichte medewerking soapserie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Media arrow Robin de Levita verliest kort geding Olcay Gulsen, Supertrash, geen verplichte medewerking soapserie
 
Robin de Levita verliest kort geding Olcay Gulsen, Supertrash, geen verplichte medewerking soapserie
woensdag, 16 februari 2011

Kernoverweging: '[eiseres] moet zich ervan bewust zijn geweest dat niet alleen ten aanzien van de pilot maar ook ten aanzien van de beoogde afzet op de markt de instemming en goedkeuring van [gedaagde sub 2] was vereist. [gedaagde sub 2] is geen artiest of acteur, zodat een vergelijking met [A] of [B], zoals [eiseres] die heeft gemaakt, in dit geval niet opgaat.'

Olcay Gulsen, eigenaresse van modebedrijf Supertrash en in de media tevens bekend door haar relatie met profvoetballer Edgar Davids, heeft de rechtszaak tegen tv-producent Robin de Levita voorlopig gewonnen.

De voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank heeft bij vonnis van 15 februari 2011 de vordering tot voortzetting van de samenwerking, in het kort geding dat een tv-productiebedrijf had aangespannen tegen de directrice van modebedrijf Supertrash namelijk afgewezen.

Het bedrijf had geëist dat Gulsen - overigens bijgestaan door advocaat Ron Eisenmann - zou worden veroordeeld tot het meewerken aan een real life programma over haar en haar bedrijf, omdat partijen daarover al definitieve afspraken zouden hebben gemaakt, net als over de distributie van het kledingmerk in China. Er lagen geen getekende contracten, maar het productiebedrijf beriep zich op mondelinge afspraken, e-mails en sms’jes.

Gulsen had al wel meegewerkt aan een pilot voor het programma. Zij voerde aan dat de afspraak zich had beperkt tot het maken van de pilot en vroeg op haar beurt vergoeding van de helft van de kosten die zij daarvoor had moeten maken. 

Daarnaast eiste Olcay Gulsen betaling van het symbolische bedrag van € 1,- als voorschot op een immateriële schadevergoeding, omdat haar reputatie door de vertoning van de pilot, die volgens haar van ondermaatse kwaliteit was, zou zijn aangetast.

De voorzieningenrechter wees beide vorderingen af. Volgens haar heeft het verweer van gedaagde in een eventuele bodemprocedure een reële kans van slagen. Het productiebedrijf moet volgens de rechter hebben beseft dat voor de medewerking aan een real life programma de instemming van de hoofdfiguur vereist is. Zonder dat kan De Levita geen medewerking afdwingen.

De rechter: 'Het gaat hier immers om een real life programma, waarbij [gedaagde sub 2, Olcay dus, red. NJD] dagelijks met camera’s zou worden gevolgd, ook in haar privéleven. Uit de brief van [persoon 1] d.d. 31 januari 2010 blijkt dat het doel in de eerste plaats was om het programma in Amerika te verkopen. Het is dan ook begrijpelijk dat [gedaagde sub 2] na de teleurstellende reacties die zij daar via [persoon 4] kreeg heeft besloten om af te zien van een real life programma. [gedaagde sub 2] is op dit moment een internationaal succesvolle zakenvrouw en het is in haar omstandigheden niet onredelijk dat zij aan een verdere samenwerking geen uitvoering wil geven indien zij reeds op voorhand niet achter het concept van het real life programma kan staan.'

Bij haar vordering tot het vergoeden van de kosten van de pilot en van de immateriële schadevergoeding heeft gedaagde geen spoedeisend belang gesteld en dat zij reputatieschade heeft geleden is evenmin aannemelijk, aldus de rechter.

Reacties partijen

'Court has decided I am a free woman, thanks for the justice!' twitter de jonge zakenvrouw opgelucht. En de showbizz kent alleen maar winnaars, blijkt:

"Het ging mij om de erkenning van ons contract. Ik wilde bewijzen dat ze met andere partijen in zee aan het gaan was. Dat is nu niet mogelijk en daarom is de uitspraak voor mij 100 procent geslaagd." Aldus Robin de Levita tegen dagblad De Telegraaf, hij overweegt een bodemprocedure.

De rechter over dit laatste punt: 'Of Supertrash c.s. gehouden is tot het vergoeden van mogelijk door [eiseres] geleden schade zal in een bodemprocedure aan de orde kunnen komen. Dat geldt ook voor de vraag of [eiseres] mogelijk onrechtmatig of in strijd met de afspraken heeft gehandeld door de pilot aan derden te tonen en met het oog op de Nederlandse markt, terwijl specifiek zou zijn afgesproken dat alleen in een internationaal kader actie zou worden ondernomen, zoals Supertrash c.s. heeft gesteld.'

De uitspraak geeft een beeld van de wijze waarop onderhandelingen in het tv-wereldje verlopen. 

LJN: BP4571, Rechtbank Amsterdam, 478008 / KG ZA 10-2305 MvW/MB

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden