Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Juridisch gelijk halen wordt te duur, advocaat Diana de Wolff op Radio1

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Juridisch gelijk halen wordt te duur, advocaat Diana de Wolff op Radio1

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Media arrow Juridisch gelijk halen wordt te duur, advocaat Diana de Wolff op Radio1
 
Juridisch gelijk halen wordt te duur, advocaat Diana de Wolff op Radio1
maandag, 7 maart 2011

Advocatenorde: bezuinigen prima maar niet via griffierechten 

Beoogd wordt 240 miljoen euro te bezuinigen door rechtspraak kostendekkend te maken maar het gevolg is dat de griffiekosten voor civiele zaken mogelijk twintig keer hoger kunnen worden. Deze week spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Fred Teeven over dit bezuinigingsplan.

Advocaat Diana de Wolff is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Zij stelt dat rechtspraak geen koopwaar is, een rechtbeschermende functie heeft en willekeur voorkomt. De Wolff kreeg het woord in de TROS Nieuwsshow. Zij schat de nieuwe gemiddelde griffiekosten op 750 tot 1000.

Het kabinet wil mensen die naar de rechter stappen zelf laten opdraaien voor de kosten van de rechtsgang, wat volgt uit het regeerakkoord waarin staat dat vanaf 2013 de kosten van de rechtspraak omlaag moeten.

De Wolff gaf op de radio aan zelf overigens bijna alle zaken te schikken, haar cliënten komen meestal dus niet bij de rechter.

De 'vakbond' van advocaten - de Orde - ziet het zo:

'De Orde staat niet principieel afwijzend tegen een verhoging van de griffierechten in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in een procedure met een zeer aanzienlijk financieel belang tussen twee grote ondernemingen). Een dergelijke verhoging mag er echter nooit toe leiden dat de toegang tot de rechter en daarmee tot het recht en het voeren van verweer in een procedure zodanig ernstig worden bemoeilijkt dat vele rechtzoekenden noodgedwongen zullen afzien van een gang naar de rechter. Evenmin staat de Orde afwijzend tegenover alternatieve geschiloplossing. Dit is echter niet altijd mogelijk, mede door keuzes die de wetgever zelf heeft gemaakt.'

Zo blijkt uit de brief van algemeen deken Jan Loorbach en Louise van der Veen (portefeuillehouder toegang tot het recht) aan de minister van Veiligheid en Justitie. De bekostiging van de rechtspraak kan ook anders worden geregeld, beter, meent de Orde:

 'Daarnaast kan in de visie van de Orde op andere manieren worden bespaard, bijvoorbeeld door innovatie in gerechtelijke (voor)procedures en alternatieve geschiloplossing. De Orde is van mening dat besparingen hierin gevonden moeten worden en niet in het kostendekkend maken van het griffierecht.'

Terugluisteren kan hier:

http://www.radio1.nl/contents/26927-uw-juridisch-gelijk-halen-wordt-duur

De 'Mijnheer de Minister' brief aan Ivo Opstelten ('Excellentie' is kennelijk teveel eer, red. NJD) van de advocatenorde is hier te lezen:

http://www.advocatenorde.nl/public/Standpunt%20kostendekkend%20griffierecht%281%29.pdf

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 24 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden