Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen
 
Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen
maandag, 7 maart 2011

Inaugurele rede over misstanden in semipublieke organisaties

UvT - Het toezicht op maatschappelijke ondernemingen moet de komende jaren verbeteren, onder meer door een bredere taakopvatting van het toezicht en verbetering van de ‘board room dynamiek’.

Dat betoogt bijzonder hoogleraar Governance in de (semi)publieke sector Rienk Goodijk op vrijdag 11 maart in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Tilburg.

Maatschappelijke ondernemingen zoals woningbouwcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen staan volgens prof. dr. ir. Rienk Goodijk onder een toenemende druk vanuit de samenleving om hun governance te verbeteren.

Daarnaast hebben ze te maken met ingrijpende veranderingen in de interne organisatie die om aanpassing vragen. “We constateren toenemende problemen en ook misstanden in de governance van maatschappelijke ondernemingen”, zegt hij. Zoals daar zijn:

    * bestuurlijke fouten, verkeerde inschattingen of immoreel gedrag;
    * toegenomen marktwerking, waar veel bestuurders niet goed op voorbereid en zelfs ongeschikt voor zijn;
    * ondoorzichtiger en moeilijker besturing door toegenomen complexiteit met zowel publieke als private activiteiten en diverse samenwerkingsbestanden;
    * onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen de boards:
    * onvoldoende ‘checks and balances’;
    * verouderde opvattingen over toezicht;
    * gevaren van het creëren van een eigen gesloten werkelijkheid door bestuurders en toezichthouders (sociaal constructivisme)
    * problemen met ‘personal behavior’ dat sterk bepalend is voor het functioneren van de governance.

Goodijk stelt dat deze problemen en misstanden nader onderzocht dienen te worden om tot nieuwe inzichten te komen over good governance in maatschappelijke ondernemingen.

Het toezicht op maatschappelijke ondernemingen moet de komende jaren volgens hem verbeteren door een bredere taakopvatting van het toezicht, integraal toezicht op complexe ondernemingen met publieke en commerciële taken en verbetering van de ‘board room dynamiek’ en ‘personal behavior’.

De bijzondere leerstoel Governance in de (semi)publieke sector is 1 september 2010 ingesteld bij het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) van de TiasNimbas Businessschool van de Universiteit van Tilburg en de TU Eindhoven, voorlopig voor één dag per week voor een periode van vijf jaar.

De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door HRD-adviesbureau GITP. De leeropdracht is het ontwikkelen van nieuwe theoretische concepten voor de inrichting en het functioneren van governance van (semi)publieke, maatschappelijke ondernemingen.

Naast zijn bijzonder hoogleraarschap is prof. dr. ir. Rienk Goodijk als senior consultant binnen GITP verantwoordelijk voor het onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter)nationale corporate governance, arbeidsverhoudingen/stakeholdermanagement en medezeggenschap.

Daarnaast is hij parttime hoogleraar Interne Arbeidsverhoudingen en Corporate Governance, verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 20 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden