Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen
 
Rienk Goodijk: verbeter toezicht op maatschappelijke ondernemingen
maandag, 7 maart 2011

Inaugurele rede over misstanden in semipublieke organisaties

UvT - Het toezicht op maatschappelijke ondernemingen moet de komende jaren verbeteren, onder meer door een bredere taakopvatting van het toezicht en verbetering van de ‘board room dynamiek’.

Dat betoogt bijzonder hoogleraar Governance in de (semi)publieke sector Rienk Goodijk op vrijdag 11 maart in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Tilburg.

Maatschappelijke ondernemingen zoals woningbouwcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen staan volgens prof. dr. ir. Rienk Goodijk onder een toenemende druk vanuit de samenleving om hun governance te verbeteren.

Daarnaast hebben ze te maken met ingrijpende veranderingen in de interne organisatie die om aanpassing vragen. “We constateren toenemende problemen en ook misstanden in de governance van maatschappelijke ondernemingen”, zegt hij. Zoals daar zijn:

    * bestuurlijke fouten, verkeerde inschattingen of immoreel gedrag;
    * toegenomen marktwerking, waar veel bestuurders niet goed op voorbereid en zelfs ongeschikt voor zijn;
    * ondoorzichtiger en moeilijker besturing door toegenomen complexiteit met zowel publieke als private activiteiten en diverse samenwerkingsbestanden;
    * onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen de boards:
    * onvoldoende ‘checks and balances’;
    * verouderde opvattingen over toezicht;
    * gevaren van het creëren van een eigen gesloten werkelijkheid door bestuurders en toezichthouders (sociaal constructivisme)
    * problemen met ‘personal behavior’ dat sterk bepalend is voor het functioneren van de governance.

Goodijk stelt dat deze problemen en misstanden nader onderzocht dienen te worden om tot nieuwe inzichten te komen over good governance in maatschappelijke ondernemingen.

Het toezicht op maatschappelijke ondernemingen moet de komende jaren volgens hem verbeteren door een bredere taakopvatting van het toezicht, integraal toezicht op complexe ondernemingen met publieke en commerciële taken en verbetering van de ‘board room dynamiek’ en ‘personal behavior’.

De bijzondere leerstoel Governance in de (semi)publieke sector is 1 september 2010 ingesteld bij het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) van de TiasNimbas Businessschool van de Universiteit van Tilburg en de TU Eindhoven, voorlopig voor één dag per week voor een periode van vijf jaar.

De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door HRD-adviesbureau GITP. De leeropdracht is het ontwikkelen van nieuwe theoretische concepten voor de inrichting en het functioneren van governance van (semi)publieke, maatschappelijke ondernemingen.

Naast zijn bijzonder hoogleraarschap is prof. dr. ir. Rienk Goodijk als senior consultant binnen GITP verantwoordelijk voor het onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter)nationale corporate governance, arbeidsverhoudingen/stakeholdermanagement en medezeggenschap.

Daarnaast is hij parttime hoogleraar Interne Arbeidsverhoudingen en Corporate Governance, verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden