Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Omstreden oud-rechter Hans Westenberg mag tegenbewijs leveren van Haagse rechtbank

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Omstreden oud-rechter Hans Westenberg mag tegenbewijs leveren van Haagse rechtbank

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Omstreden oud-rechter Hans Westenberg mag tegenbewijs leveren van Haagse rechtbank
 
Omstreden oud-rechter Hans Westenberg mag tegenbewijs leveren van Haagse rechtbank
woensdag, 9 maart 2011
'De rechtbank laat [gedaagde 1] toe tot tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat er een telefoongesprek tussen [gedaagde 1] en [eiser] (in diens hoedanigheid van Chipshol-advocaat) heeft plaatsgevonden'

Aldus de Haagse rechtbank vandaag in de uitspraak in de zaak van advocaat Hugo Smit tegen oud-rechter J.W. (Hans) Westenberg, de Staat der Nederlanden en Pels Rijcken, de landsadvocaat.

De vorderingen tegen de Staat en de landsadvocaat zijn afgewezen. Oud-rechter Westenberg mag tegenbewijs leveren. De zaak is naar de rol verwezen van woensdag 6 april 2011.

Hans Westenberg zou onrechtmatig hebben gehandeld jegens advocaat Hugo Smit door in 2004 een procedure tegen hem te starten die was gebaseerd op een onwaarheid. In het boek Topadvocatuur, In de keuken van de civiele rechtspraktijk, samengesteld door Micha Kat, een artikel/interview met Hugo Smit over de zaak Chipshol/Coopers & Lybrand, pag.71-91 zegt de advocaat: “Bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren zoals rechters die uitvoerig gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel.” Het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn trad in deze procedure op voor de oud-rechter en de kosten daarvan werden door de Staat betaald.

Achtergronden van de Haagse rechtbank

De rechtbank zegt allereerst dat het de oud-rechter, net als iedereen, vrij staat een procedure te beginnen. Hij mag echter geen misbruik van dat recht maken. Dat is wel het geval als de belangen van de advocaat onevenredig worden geschaad (rechtsoverweging 5.2/5.3).

De zaak tegen de advocaat was uniek, omdat nooit eerder een rechter tegen een advocaat had geprocedeerd. Er was dan ook veel publiciteit te verwachten. De oud-rechter moest bijzonder zorgvuldig zijn over wat hij in de procedure als waarheid presenteerde. Hij mocht er immers vanuit gaan dat het publiek die stelling als waar zou aannemen omdat rechters doorgaans op hun woord geloofd worden.

De oud-rechter heeft in de zaak tegen de advocaat de stelling centraal gesteld dat hij nimmer met advocaten in de Chipsholzaak heeft gebeld. Nu de advocaat het tegenovergestelde had beweerd, had deze stelling negatieve gevolgen voor de geloofwaardigheid van de advocaat. Als zou blijken dat de oud-rechter wèl met advocaten in de Chipsholzaak heeft gebeld, dan heeft hij willens en wetens de procedure op een onwaarheid gebaseerd, en daarmee onrechtmatig jegens de advocaat gehandeld. Immers zijn dan, bezien in samenhang met de hiervoor genoemde omstandigheden, de belangen van de advocaat onevenredig benadeeld (rechtsoverweging 5.4).

Inmiddels heeft de oud-rechter erkend met één advocaat in de Chipsholzaak te hebben gebeld. Hij heeft echter steeds ontkend met de advocaat zelf te hebben gebeld. De advocaat heeft hiervan de bewijslast. De rechtbank is op basis van het aanwezige bewijsmateriaal van oordeel dat dit bewijs is geleverd. De rechtbank baseert dit op de verklaring van de advocaat en die van zijn secretaresse en voorts op een brief die de advocaat in december 1994 aan de president van de rechtbank zond, waarin hij verwijst naar een telefoongesprek met de oud-rechter. De oud-rechter mag echter wel tegenbewijs leveren (rechtsoverweging 6.10).

De rechtbank zegt verder dat het handelen van de Staat en de landsadvocaat niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Zij mochten vertrouwen op de juistheid van de mededelingen van de oud-rechter, ook al werd die juistheid door de advocaat betwist. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen (rechtsoverwegingen 8.4/8.5 en 9.2).

LJ Nummer BP7073

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden