Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat
 
Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat
donderdag, 17 maart 2011
Een notariskantoor geeft uitzendbureau IJsselmonde opdracht een kandidaat te zoeken voor de functie van secretaresse. Buiten medeweten van het uitzendbureau wordt een van de aangebrachte, geschikte kandidaten ingehuurd. De overwegingen mr. A.M. van Kalmthout (rechter):

'4.6.  Vast staat dat in het gesprek op 7 april 2010 niet is gesproken over de Algemene Voorwaarden NBBU 2010, en derhalve ook niet over het ter inzage liggen of gedeponeerd zijn van die voorwaarden dan wel het op verzoek toezenden daarvan. Reeds op grond hiervan slaagt het beroep van de Notarispraktijk op vernietiging van artikel 4 leden 4 en 5 en artikel 12 van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010. Dat partijen in 2002 al eens zaken hebben gedaan leidt niet tot een ander oordeel.

Ook al zou de stelling van IJsselmonde dat de Notarispraktijk destijds kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden juist zijn (dit is door de Notarispraktijk betwist) dan is deze enkele omstandigheid onvoldoende om de Notarispraktijk op 7 april 2010 bekend te achten met die algemene voorwaarden (nog daargelaten dat de versie van de Algemene Voorwaarden NBBU waar IJsselmonde zich thans op beroept (2010) in 2002 nog niet bestond).

4.7.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat IJsselmonde zich ten opzichte van de Notarispraktijk niet kan beroepen op artikel 4 leden 4 en 5 en artikel 12 van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010. Gelet hierop kan het antwoord op de vraag of IJsselmonde in het kader van de overeenkomst van 7 april 2010 de gelding van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010 (op voorhand) heeft aanvaard in het midden blijven.

4.8.  Zoals hiervoor overwogen (zie 4.3), staat vast dat partijen op 7 april 2010 niet hebben gesproken over de beloning voor de in het kader van de overeenkomst door IJsselmonde te verrichten werkzaamheden. Op grond van artikel 7:405 lid 1 BW is de Notarispraktijk IJsselmonde echter wel loon verschuldigd voor die werkzaamheden. De hoogte van het loon is door partijen niet bepaald. Dat betekent dat de Notarispraktijk het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd is (artikel 7:405 lid 2 BW).

4.9.  Aanknopingspunten om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen zijn bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren in combinatie met het gebruikelijke uurloon. Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen, is een redelijk loon verschuldigd. Wat in een concreet geval als een “redelijk” loon heeft te gelden, zal onder meer afhangen van de aard en – zo nodig schattenderwijs te bepalen – omvang van de verrichte werkzaamheden en van hetgeen in de desbetreffende branche in het algemeen gebruikelijk is.

4.10.  De overeenkomst tussen partijen is met de mededeling van de Notarispraktijk dat de kandidaten konden worden afgebeld (zie 2.4), welke mededeling door de Notarispraktijk niet is betwist, opgezegd. Vast staat dat IJsselmonde op 7, 8 en 9 april 2010 drie kandidaten aan de Notarispraktijk heeft voorgesteld. Het ligt in de rede dat zij daaraan voorafgaand enige (selectie-)werkzaamheden heeft moeten verrichten. IJsselmonde heeft daartoe gesteld dat zij haar database heeft doorzocht, een advertentie heeft uitgezet en de vacature op haar vacaturesite heeft geplaatst. Na een selectie heeft zij drie kandidaten geselecteerd, waaronder [werkneemster 1], met wie zij een intakegesprek heeft gevoerd, alles aldus IJsselmonde. In de gegeven omstandigheden kon de Notarispraktijk niet volstaan met het verweer dat de gestelde werkzaamheden “bij gebrek aan wetenschap” worden betwist. Haar verweer op dit punt wordt dan ook als onvoldoende onderbouwd verworpen. Daarmee staat vast dat IJsselmonde de door haar gestelde werkzaamheden heeft verricht.

4.11.  Partijen hebben onvoldoende aanknopingspunten verstrekt om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen. De rechtbank zal daarom het redelijk loon bepalen. Uitgaande van de verrichte werkzaamheden en de – zoals door IJsselmonde ter comparitie onbetwist gesteld – voor [werkneemster 1] aan de Notarispraktijk opgegeven salarisindicatie van € 2.100,-- bruto per maand wordt een bedrag van € 1.000,--, te vermeerderen met 19% BTW, als een redelijk loon aangemerkt. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde handelsrente zal worden toegewezen met ingang van 1 juni 2010.'

LJN: BP7393, Rechtbank Dordrecht , 88063 / HA ZA 10-2585 uitspraak van 9 maart 2011

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden