Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat
 
Notariskantoor 1000 euro verschuldigd aan uitzendbureau, redelijk loon voor aangebrachte kandidaat
donderdag, 17 maart 2011
Een notariskantoor geeft uitzendbureau IJsselmonde opdracht een kandidaat te zoeken voor de functie van secretaresse. Buiten medeweten van het uitzendbureau wordt een van de aangebrachte, geschikte kandidaten ingehuurd. De overwegingen mr. A.M. van Kalmthout (rechter):

'4.6.  Vast staat dat in het gesprek op 7 april 2010 niet is gesproken over de Algemene Voorwaarden NBBU 2010, en derhalve ook niet over het ter inzage liggen of gedeponeerd zijn van die voorwaarden dan wel het op verzoek toezenden daarvan. Reeds op grond hiervan slaagt het beroep van de Notarispraktijk op vernietiging van artikel 4 leden 4 en 5 en artikel 12 van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010. Dat partijen in 2002 al eens zaken hebben gedaan leidt niet tot een ander oordeel.

Ook al zou de stelling van IJsselmonde dat de Notarispraktijk destijds kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden juist zijn (dit is door de Notarispraktijk betwist) dan is deze enkele omstandigheid onvoldoende om de Notarispraktijk op 7 april 2010 bekend te achten met die algemene voorwaarden (nog daargelaten dat de versie van de Algemene Voorwaarden NBBU waar IJsselmonde zich thans op beroept (2010) in 2002 nog niet bestond).

4.7.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat IJsselmonde zich ten opzichte van de Notarispraktijk niet kan beroepen op artikel 4 leden 4 en 5 en artikel 12 van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010. Gelet hierop kan het antwoord op de vraag of IJsselmonde in het kader van de overeenkomst van 7 april 2010 de gelding van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010 (op voorhand) heeft aanvaard in het midden blijven.

4.8.  Zoals hiervoor overwogen (zie 4.3), staat vast dat partijen op 7 april 2010 niet hebben gesproken over de beloning voor de in het kader van de overeenkomst door IJsselmonde te verrichten werkzaamheden. Op grond van artikel 7:405 lid 1 BW is de Notarispraktijk IJsselmonde echter wel loon verschuldigd voor die werkzaamheden. De hoogte van het loon is door partijen niet bepaald. Dat betekent dat de Notarispraktijk het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd is (artikel 7:405 lid 2 BW).

4.9.  Aanknopingspunten om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen zijn bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren in combinatie met het gebruikelijke uurloon. Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen, is een redelijk loon verschuldigd. Wat in een concreet geval als een “redelijk” loon heeft te gelden, zal onder meer afhangen van de aard en – zo nodig schattenderwijs te bepalen – omvang van de verrichte werkzaamheden en van hetgeen in de desbetreffende branche in het algemeen gebruikelijk is.

4.10.  De overeenkomst tussen partijen is met de mededeling van de Notarispraktijk dat de kandidaten konden worden afgebeld (zie 2.4), welke mededeling door de Notarispraktijk niet is betwist, opgezegd. Vast staat dat IJsselmonde op 7, 8 en 9 april 2010 drie kandidaten aan de Notarispraktijk heeft voorgesteld. Het ligt in de rede dat zij daaraan voorafgaand enige (selectie-)werkzaamheden heeft moeten verrichten. IJsselmonde heeft daartoe gesteld dat zij haar database heeft doorzocht, een advertentie heeft uitgezet en de vacature op haar vacaturesite heeft geplaatst. Na een selectie heeft zij drie kandidaten geselecteerd, waaronder [werkneemster 1], met wie zij een intakegesprek heeft gevoerd, alles aldus IJsselmonde. In de gegeven omstandigheden kon de Notarispraktijk niet volstaan met het verweer dat de gestelde werkzaamheden “bij gebrek aan wetenschap” worden betwist. Haar verweer op dit punt wordt dan ook als onvoldoende onderbouwd verworpen. Daarmee staat vast dat IJsselmonde de door haar gestelde werkzaamheden heeft verricht.

4.11.  Partijen hebben onvoldoende aanknopingspunten verstrekt om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen. De rechtbank zal daarom het redelijk loon bepalen. Uitgaande van de verrichte werkzaamheden en de – zoals door IJsselmonde ter comparitie onbetwist gesteld – voor [werkneemster 1] aan de Notarispraktijk opgegeven salarisindicatie van € 2.100,-- bruto per maand wordt een bedrag van € 1.000,--, te vermeerderen met 19% BTW, als een redelijk loon aangemerkt. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde handelsrente zal worden toegewezen met ingang van 1 juni 2010.'

LJN: BP7393, Rechtbank Dordrecht , 88063 / HA ZA 10-2585 uitspraak van 9 maart 2011

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden