Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus en loonsverhoging

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus en loonsverhoging

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus en loonsverhoging
dinsdag, 22 maart 2011

Bonus conform regels maar verkeerd signaal naar samenleving

Vanochtend treffen Volkskrant-lezsers een ingezonden brief aan in hun dagblad van de bestuursvoorzitter van ING, Jan Hommen, waarin hij medeelt dat de Raad van Bestuur van ING Groep afziet van de hen over 2010 toegekende variabele beloning, aen tevens de voor 2011 aangekondigde loonsverhoging van 2%. Ook zal de Raad van Bestuur geen variabele beloning toegekend krijgen zolang de nog resterende €5 miljard kapitaalssteun niet volledig is terugbetaald.

De Jager: signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel degelijk kan werken

Na een storm op de sociale media hoopt Hommen kennelijk dat de schade ten aanzien van het 'herstellende vertrouwen' zo beperkt blijft. Het renumeratiebeleid van de commissarissen en bestuurders van ING werd niet alleen online weggehoond. Ook de eigen werknemers binnen het pensioenfonds hekelen het bestuur. ING wacht een juridische procedure van het pensioenfonds om zodat het moederbedrijf de pensioenen van gepensioneerden in 2011 alsnog met de inflatie verhoogt.

Jan Kees de Jager in een eerste reactie op Twitter na de bekendmaking van de ING Groep:

'Zeer goede stap van ING top om van bonus en salarisverhoging af te zien. Daarmee lopen ze vrijwillig al vooruit op mijn aangekondigde wetgeving. Gaat dus verder dan de in verleden gemaakte afspraken. Is signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel degelijk kan werken.'

Jan Hommens brief (22 maart 2011):

“Afgelopen week heeft ING Groep het jaarverslag over 2010 gepubliceerd, waarin onder meer de beloning van haar Raad van Bestuur wordt toegelicht. Vooral de toegekende variabele beloning heeft geleid tot veel reacties van onze klanten en vanuit de samenleving en politiek.

Als bestuursvoorzitter van ING hecht ik eraan een aantal zaken te verhelderen en duidelijk te maken dat wij onze verantwoordelijkheden jegens onze klanten en de samenleving zeer serieus nemen.

Dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. Immers, mijn besluit in 2009 om, na een langjarige loopbaan buiten de financiële sector, leiding te gaan geven aan de herstructureringsoperatie van ING, was juist gebaseerd op mijn overtuiging dat ik op die manier een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan de stabiliteit en toekomst van de Nederlandse financiële sector. Een bedrijfstak die van groot belang is voor de toekomst van de Nederlandse economie.

Er is ons veel aan gelegen dat onze beloningen geen onderwerp zijn van voortdurende publieke discussie. Verleden jaar heeft ING daarom, als eerste grote internationale financiële instelling ter wereld, haar beloningsbeleid substantieel herzien en daarmee een voorbeeld gesteld. Het nieuwe beleid dat ING heeft geïntroduceerd weerspiegelt de veranderde maatschappelijke percepties over verantwoorde beloning. Het beleid is gematigder en meer dan voorheen gebaseerd op langetermijn- en niet-financiële beoordelingscriteria.

Tot mijn spijt moet ik constateren dat de variabele beloning voor de Raad van Bestuur over 2010 het herstellende vertrouwen van onze klanten en de samenleving, waaraan onze medewerkers elke dag en stapje voor stapje bouwen, hernieuwde schade dreigt toe te brengen.

In overleg met de Raad van Commissarissen hebben wij dan ook vastgesteld dat we onvoldoende hebben ingeschat welk signaal hiervan uitgaat naar de Nederlandse samenleving. Dit terwijl de variabele beloning door de Raad van Commissarissen is toegekend conform alle afspraken daaromtrent met onze aandeelhouders en het Ministerie van Financiën (inclusief de Code Banken).

De Raad van Bestuur van ING Groep heeft daarom besloten af te zien van de aan hen over 2010 toegekende variabele beloning, alsmede de voor 2011 aangekondigde verhoging van het vaste salaris met 2%. Tevens zal geen sprake zijn van variabele beloning van de Raad van Bestuur zolang de nog resterende €5 miljard kapitaalssteun (van de €10 miljard die door ING Groep in 2008 van de Nederlandse Staat is ontvangen) niet volledig is terugbetaald. Ik hoop dat wij hiermee duidelijk maken dat wij de kritiek op ING serieus nemen en bereid zijn daarnaar te handelen.'

Aldus Jan Hommen in zijn verklaring in de ochtendkrant.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden