Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus en loonsverhoging

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus en loonsverhoging

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus en loonsverhoging
dinsdag, 22 maart 2011

Bonus conform regels maar verkeerd signaal naar samenleving

Vanochtend treffen Volkskrant-lezsers een ingezonden brief aan in hun dagblad van de bestuursvoorzitter van ING, Jan Hommen, waarin hij medeelt dat de Raad van Bestuur van ING Groep afziet van de hen over 2010 toegekende variabele beloning, aen tevens de voor 2011 aangekondigde loonsverhoging van 2%. Ook zal de Raad van Bestuur geen variabele beloning toegekend krijgen zolang de nog resterende €5 miljard kapitaalssteun niet volledig is terugbetaald.

De Jager: signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel degelijk kan werken

Na een storm op de sociale media hoopt Hommen kennelijk dat de schade ten aanzien van het 'herstellende vertrouwen' zo beperkt blijft. Het renumeratiebeleid van de commissarissen en bestuurders van ING werd niet alleen online weggehoond. Ook de eigen werknemers binnen het pensioenfonds hekelen het bestuur. ING wacht een juridische procedure van het pensioenfonds om zodat het moederbedrijf de pensioenen van gepensioneerden in 2011 alsnog met de inflatie verhoogt.

Jan Kees de Jager in een eerste reactie op Twitter na de bekendmaking van de ING Groep:

'Zeer goede stap van ING top om van bonus en salarisverhoging af te zien. Daarmee lopen ze vrijwillig al vooruit op mijn aangekondigde wetgeving. Gaat dus verder dan de in verleden gemaakte afspraken. Is signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel degelijk kan werken.'

Jan Hommens brief (22 maart 2011):

“Afgelopen week heeft ING Groep het jaarverslag over 2010 gepubliceerd, waarin onder meer de beloning van haar Raad van Bestuur wordt toegelicht. Vooral de toegekende variabele beloning heeft geleid tot veel reacties van onze klanten en vanuit de samenleving en politiek.

Als bestuursvoorzitter van ING hecht ik eraan een aantal zaken te verhelderen en duidelijk te maken dat wij onze verantwoordelijkheden jegens onze klanten en de samenleving zeer serieus nemen.

Dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. Immers, mijn besluit in 2009 om, na een langjarige loopbaan buiten de financiële sector, leiding te gaan geven aan de herstructureringsoperatie van ING, was juist gebaseerd op mijn overtuiging dat ik op die manier een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan de stabiliteit en toekomst van de Nederlandse financiële sector. Een bedrijfstak die van groot belang is voor de toekomst van de Nederlandse economie.

Er is ons veel aan gelegen dat onze beloningen geen onderwerp zijn van voortdurende publieke discussie. Verleden jaar heeft ING daarom, als eerste grote internationale financiële instelling ter wereld, haar beloningsbeleid substantieel herzien en daarmee een voorbeeld gesteld. Het nieuwe beleid dat ING heeft geïntroduceerd weerspiegelt de veranderde maatschappelijke percepties over verantwoorde beloning. Het beleid is gematigder en meer dan voorheen gebaseerd op langetermijn- en niet-financiële beoordelingscriteria.

Tot mijn spijt moet ik constateren dat de variabele beloning voor de Raad van Bestuur over 2010 het herstellende vertrouwen van onze klanten en de samenleving, waaraan onze medewerkers elke dag en stapje voor stapje bouwen, hernieuwde schade dreigt toe te brengen.

In overleg met de Raad van Commissarissen hebben wij dan ook vastgesteld dat we onvoldoende hebben ingeschat welk signaal hiervan uitgaat naar de Nederlandse samenleving. Dit terwijl de variabele beloning door de Raad van Commissarissen is toegekend conform alle afspraken daaromtrent met onze aandeelhouders en het Ministerie van Financiën (inclusief de Code Banken).

De Raad van Bestuur van ING Groep heeft daarom besloten af te zien van de aan hen over 2010 toegekende variabele beloning, alsmede de voor 2011 aangekondigde verhoging van het vaste salaris met 2%. Tevens zal geen sprake zijn van variabele beloning van de Raad van Bestuur zolang de nog resterende €5 miljard kapitaalssteun (van de €10 miljard die door ING Groep in 2008 van de Nederlandse Staat is ontvangen) niet volledig is terugbetaald. Ik hoop dat wij hiermee duidelijk maken dat wij de kritiek op ING serieus nemen en bereid zijn daarnaar te handelen.'

Aldus Jan Hommen in zijn verklaring in de ochtendkrant.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 23 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden