Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rino Verpalen succesvol gewraakt, Klimop-zaak even in schaduw van een pruimenboom

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rino Verpalen succesvol gewraakt, Klimop-zaak even in schaduw van een pruimenboom

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Rino Verpalen succesvol gewraakt, Klimop-zaak even in schaduw van een pruimenboom
 
Rino Verpalen succesvol gewraakt, Klimop-zaak even in schaduw van een pruimenboom
dinsdag, 5 april 2011

Rb Haarlem/NJD - Dat was even vreemd toen gisteren een radiomaker een oud gedichtje voorlas en een persrechter daarop vertelde hoe stout het wel niet was. De wrakingskamer van de rechtbank Haarlem heeft maandag uitspraak gedaan in de verzoeken tot wraking van de rechtbankvoorzitter Rino Verpalen in het vastgoedfraudeonderzoek Klimop. Twee van de dertien verzoeken zijn toegewezen.

Volgens de wrakingskamer is voorstelbaar dat bij deze twee verdachten het voordragen van het gedicht ‘De Pruimeboom’ (tegenwoordig pruimenboom, want er hangen méérdere (verboden) vruchten aan, red.) van Hieronymus van Alphen de indruk heeft gewekt dat de rechter vooringenomen was.

De pruimeboom

Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.

(Bron: KB, Proeve van kleine gedigten voor kinderen, 1778, p. 29-30) )

Niet is gebleken dat voorzitter Rino Verpalen vooringenomen was, maar wel dat bij deze twee verdachten de schijn is gewekt dat hij dat was, op basis van 'een combinatie van factoren'.
De wrakingskamer is tot dit oordeel gekomen, onder meer omdat het voordragen plaatsvond nadat de bespreking van de feiten was afgerond.

Verdere toelichting van de rechtbank

Het op de wrakingszitting door de voorzitter toegelichte doel van het voordragen, namelijk het gebruik van een metafoor om bij de verdachte na een stroef verhoor iets los te maken, was op de avond van 18 maart jl. niet duidelijk voor deze twee verdachten.

De wrakingskamer vindt daarbij tevens van belang dat de voorzitter de verdachten niet had uitgenodigd te reageren, terwijl het onderzoek naar de feiten al was afgerond.

Het enkele voordragen van het versje was dus niet genoeg voor een wraking, het ging hier om een combinatie van factoren, waaronder het moment waarop dat gebeurde. Dit gaat niet op in de andere zaken, waarin alle wrakingsverzoeken dan ook zijn afgewezen.

Dit gaat niet op in de andere zaken, waarin alle wrakingsverzoeken dan ook zijn afgewezen.

LJ Nummers  

BQ0076
BQ0083
BQ0082
BQ0078
BQ0070

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden