Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notarissen maakten rol als kwaliteitsbewakers beleggers niet waar: schorsing voor 2 weken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notarissen maakten rol als kwaliteitsbewakers beleggers niet waar: schorsing voor 2 weken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notarissen maakten rol als kwaliteitsbewakers beleggers niet waar: schorsing voor 2 weken
 
Notarissen maakten rol als kwaliteitsbewakers beleggers niet waar: schorsing voor 2 weken
donderdag, 14 april 2011

Geen melding gemaakt van A-B-C-transacties

Inhoudelijk is de Kamer van oordeel dat de notarissen tekort zijn geschoten in hun zorgplicht jegens de (veelal particuliere) beleggers.

De notarissen golden voor deze beleggers als kwaliteitsbewakers en zij werden ook als zodanig in de ter voorlichting van de beleggers opgestelde prospectussen vermeld. De beleggers zijn door de notarissen niet gewezen op de omstandigheid dat de door de notarissen gepasseerde aktes afweken van de prospectussen. De notarissen kenden ook niet alle relevante stukken.

De notarissen hebben ten onrechte geen melding gemaakt van verdachte A-B-C-transacties.De notarissen hebben zonder dat daaraan een werkzaamheid of een depotovereenkomst ten grondslag lag de inbreng van de beleggers op hun derdengeldrekening ontvangen, gehouden en daarmee betalingen gedaan.

De notarissen hebben zich, na het faillissement van de beherend vennoot, jegens de belanghebbenden ten onrechte passief en zelfs afwerend opgesteld.

Zij hebben zich beroepen op hun geheimhoudingsplicht en (op grond daarvan) geweigerd stukken ter beschikking te stellen en betaalde rente te specificeren. Onduidelijk is welke belangen de notarissen daarmee in dit geval dienen.

De Kamer is van oordeel dat de gegrond verklaarde klachtonderdelen ernstig van aard zijn. Door hun handelen en nalaten hebben de notarissen het vertrouwen in het notariaat geschaad. Aan de betrokken notaris wordt de maatregel van schorsing met een duur van twee weken opgelegd, aan diens kandidaat een waarschuwing.

YC0598 Kamer van toezicht Arnhem 07.831/2009/944 uitspraak/beslissing van 15 februari 2011.
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden