Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk
 
Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk
woensdag, 4 mei 2011

Klagers verwijten de notaris een niet voortvarende afwikkeling van de nalatenschap van hun stiefmoeder. Daarnaast verwijten zij, dat de notaris voor die afwikkeling te hoge kosten in rekening heeft gebracht.

Klagers voeren aan dat hun stiefmoeder al in 2005 is overleden en dat de notaris eerst recent, in september 2010, tot een afwikkeling van de nalatenschap is gekomen. Zij stellen dat zij diverse malen, tweemaal per jaar, hebben gebeld voor de stand van zaken, waarbij telkens werd aangevoerd dat men in afwachting was van een beslissing van de Belastingdienst over door hun stiefmoeder teveel ontvangen zorg- en huurtoeslag.

Klagers menen dat het niet zo kan zijn, dat op een dergelijke beslissing vijf jaren moet worden gewacht en voeren aan dat het kantoor van de notaris niet meewerkte, omdat een familielid van hun stiefmoeder de gevolmachtigde in haar nalatenschap was.

Inmiddels is hen gebleken, dat de afwikkeling van de nalatenschap niet afhankelijk was van de ontvangst van de hiervoor bedoelde beschikking. De notaris is immers zonder die beschikking tot die afwikkeling overgegaan, aldus klagers.

Daarbij heeft de notaris zodanige kosten in rekening gebracht, dat van het saldo van de nalatenschap van ca. € 10.000 slechts ca € 1200 voor hen resteerde, terwijl dit in 2006 nog €  2.175 was.

Met klagers moet worden vastgesteld dat de afwikkeling van de nalatenschap van hun stiefmoeder, overleden op 30 oktober 2005, ofschoon niet complex van aard, zeer geruime tijd op zich heeft laten wachten. Anders dan klagers menen kan hiervan echter de notaris geen verwijt worden gemaakt. De afwikkeling werd immers opgehouden door een door de Belastingdienst nog vast te stellen terugvordering van teveel aan erflaatster uitgekeerde zorg- en huurtoeslag, welke vaststelling onevenredig lang heeft geduurd.

Voldoende aannemelijk is, dat de notaris herhaalde malen, mede op aandringen van klagers, dan wel van klaagster [naam], bij de Belastingdienst heeft gerappelleerd. Dat dit eerst eind 2009 tot resultaat heeft geleid, kan de notaris niet worden aangerekend.

YC0604 Kamer van toezicht Breda 17/2010

Beslissing van 13 april 2011
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden