Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk
 
Als Belastingdienst afhandeling na een overlijden vertraagt is notaris niet verantwoordelijk
woensdag, 4 mei 2011

Klagers verwijten de notaris een niet voortvarende afwikkeling van de nalatenschap van hun stiefmoeder. Daarnaast verwijten zij, dat de notaris voor die afwikkeling te hoge kosten in rekening heeft gebracht.

Klagers voeren aan dat hun stiefmoeder al in 2005 is overleden en dat de notaris eerst recent, in september 2010, tot een afwikkeling van de nalatenschap is gekomen. Zij stellen dat zij diverse malen, tweemaal per jaar, hebben gebeld voor de stand van zaken, waarbij telkens werd aangevoerd dat men in afwachting was van een beslissing van de Belastingdienst over door hun stiefmoeder teveel ontvangen zorg- en huurtoeslag.

Klagers menen dat het niet zo kan zijn, dat op een dergelijke beslissing vijf jaren moet worden gewacht en voeren aan dat het kantoor van de notaris niet meewerkte, omdat een familielid van hun stiefmoeder de gevolmachtigde in haar nalatenschap was.

Inmiddels is hen gebleken, dat de afwikkeling van de nalatenschap niet afhankelijk was van de ontvangst van de hiervoor bedoelde beschikking. De notaris is immers zonder die beschikking tot die afwikkeling overgegaan, aldus klagers.

Daarbij heeft de notaris zodanige kosten in rekening gebracht, dat van het saldo van de nalatenschap van ca. € 10.000 slechts ca € 1200 voor hen resteerde, terwijl dit in 2006 nog €  2.175 was.

Met klagers moet worden vastgesteld dat de afwikkeling van de nalatenschap van hun stiefmoeder, overleden op 30 oktober 2005, ofschoon niet complex van aard, zeer geruime tijd op zich heeft laten wachten. Anders dan klagers menen kan hiervan echter de notaris geen verwijt worden gemaakt. De afwikkeling werd immers opgehouden door een door de Belastingdienst nog vast te stellen terugvordering van teveel aan erflaatster uitgekeerde zorg- en huurtoeslag, welke vaststelling onevenredig lang heeft geduurd.

Voldoende aannemelijk is, dat de notaris herhaalde malen, mede op aandringen van klagers, dan wel van klaagster [naam], bij de Belastingdienst heeft gerappelleerd. Dat dit eerst eind 2009 tot resultaat heeft geleid, kan de notaris niet worden aangerekend.

YC0604 Kamer van toezicht Breda 17/2010

Beslissing van 13 april 2011
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden