Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid
 
Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid
donderdag, 19 mei 2011

Desnoods bel je de Deken uit zijn bed!

Feiten. In een echtscheidingsprocedure is klager bijgestaan door mevrouw mr. A. Zijn echtgenote werd bijgestaan door verweerster, de advocate wier handelen hiernavolgend centraal staat. Een aantal e-mails, die klager had verzonden aan zijn advocate en die uitsluitend voor haar bestemd waren, zijn door zijn echtgenote onderschept en door haar aan verweerster ter hand gesteld. Verweerster heeft in haar processtukken uit deze vertrouwelijke e-mails geciteerd en voorts tijdens de zitting van 29 mei 2009 mondeling verslag gedaan van de inhoud van deze e-mails.

De klacht: vertrouwelijkheid geschonden

De advocate heeft in een gerechtelijke procedure e-mail berichten overgelegd cq. daaruit geciteerd, wetende dat deze onrechtmatig verkregen waren en dat de inhoud daarvan vertrouwelijk was. Het verweer. Verweerster stelt zich op het standpunt dat het overleggen van de desbetreffende e-mails noodzakelijk was voor de bewijsvoering, omdat klager in de procedure geen juist beeld had gegeven over zijn inkomsten, hetgeen essentieel was voor de vaststelling van de hoogte van de onderhoudsbijdrage.

Deken raadplegen

De advocate realiseerde zich wel dat een advocaat in een situatie, waarin deze het belang van zijn cliėnt wil laten prevaleren boven het vertrouwelijke karakter van de in zijn bezit zijnde informatie, tevoren met de Deken moet overleggen. Voor dit overleg bestond echter geen tijd, omdat verweerster het verweerschrift van klager eerst kort voor de zitting ontving.

Raad appelleert aan eigen verantwoordelijkheid

'Op grond van de jurisprudentie hanteert de Raad het uitgangspunt dat de correspondentietussen een advocaat en zijn cliėnt een strikt vertrouwelijk karaker heeft en dat die vertrouwelijkheid te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

Het staat de advocaat van de wederpartij dan ook niet vrij dergelijke correspondentie, zonder toestemming van de cliėnt door wie of aan wie de brief geschreven is, te openbaren. Daarbij is niet van belang, op welke wijze (de advocaat van de) wederpartij de beschikking heeft gekregen over deze correspondentie.

Dat het overleggen van de e-mails volgens verweerster noodzakelijk was voor de bewijsvoering en dat er door het late indienen van een verweerschrift sprake was van tijdsdruk, ontslaat een advocaat niet van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Verweerster heeft onvoldoende blijk gegeven van het besef van deze verantwoordelijkheid. De Raad zal de klacht derhalve gegrond verklaren. Nu verweerster zich heeft laten leiden door het belang van haar cliėnte, onder tijdsdruk heeft moeten handelen en zich achteraf heeft gerealiseerd dat zij met de Deken had behoren te overleggen, zal de Raad geen maatregel opleggen.'

Aldus mr. P.M. Knaapen, mrs. R.F.L.M van Dooren, mw E.J.P.J.M. Kneepkens, J.J.M Goumans en mr J.F.E. Kikken op 18 april 2011.

De Raad verklaart vervolgens de klacht gegrond, echter zonder oplegging van een maatregel aan verweerster.

De advocaat kan nog in hoger beroep bij het Hof van Discipline

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden