Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid
 
Tijdsdruk ontslaat advocaat die vertouwelijke e-mails gebruikt niet van eigen verantwoordelijkheid
donderdag, 19 mei 2011

Desnoods bel je de Deken uit zijn bed!

Feiten. In een echtscheidingsprocedure is klager bijgestaan door mevrouw mr. A. Zijn echtgenote werd bijgestaan door verweerster, de advocate wier handelen hiernavolgend centraal staat. Een aantal e-mails, die klager had verzonden aan zijn advocate en die uitsluitend voor haar bestemd waren, zijn door zijn echtgenote onderschept en door haar aan verweerster ter hand gesteld. Verweerster heeft in haar processtukken uit deze vertrouwelijke e-mails geciteerd en voorts tijdens de zitting van 29 mei 2009 mondeling verslag gedaan van de inhoud van deze e-mails.

De klacht: vertrouwelijkheid geschonden

De advocate heeft in een gerechtelijke procedure e-mail berichten overgelegd cq. daaruit geciteerd, wetende dat deze onrechtmatig verkregen waren en dat de inhoud daarvan vertrouwelijk was. Het verweer. Verweerster stelt zich op het standpunt dat het overleggen van de desbetreffende e-mails noodzakelijk was voor de bewijsvoering, omdat klager in de procedure geen juist beeld had gegeven over zijn inkomsten, hetgeen essentieel was voor de vaststelling van de hoogte van de onderhoudsbijdrage.

Deken raadplegen

De advocate realiseerde zich wel dat een advocaat in een situatie, waarin deze het belang van zijn cliėnt wil laten prevaleren boven het vertrouwelijke karakter van de in zijn bezit zijnde informatie, tevoren met de Deken moet overleggen. Voor dit overleg bestond echter geen tijd, omdat verweerster het verweerschrift van klager eerst kort voor de zitting ontving.

Raad appelleert aan eigen verantwoordelijkheid

'Op grond van de jurisprudentie hanteert de Raad het uitgangspunt dat de correspondentietussen een advocaat en zijn cliėnt een strikt vertrouwelijk karaker heeft en dat die vertrouwelijkheid te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

Het staat de advocaat van de wederpartij dan ook niet vrij dergelijke correspondentie, zonder toestemming van de cliėnt door wie of aan wie de brief geschreven is, te openbaren. Daarbij is niet van belang, op welke wijze (de advocaat van de) wederpartij de beschikking heeft gekregen over deze correspondentie.

Dat het overleggen van de e-mails volgens verweerster noodzakelijk was voor de bewijsvoering en dat er door het late indienen van een verweerschrift sprake was van tijdsdruk, ontslaat een advocaat niet van zijn eigen verantwoordelijkheid.

Verweerster heeft onvoldoende blijk gegeven van het besef van deze verantwoordelijkheid. De Raad zal de klacht derhalve gegrond verklaren. Nu verweerster zich heeft laten leiden door het belang van haar cliėnte, onder tijdsdruk heeft moeten handelen en zich achteraf heeft gerealiseerd dat zij met de Deken had behoren te overleggen, zal de Raad geen maatregel opleggen.'

Aldus mr. P.M. Knaapen, mrs. R.F.L.M van Dooren, mw E.J.P.J.M. Kneepkens, J.J.M Goumans en mr J.F.E. Kikken op 18 april 2011.

De Raad verklaart vervolgens de klacht gegrond, echter zonder oplegging van een maatregel aan verweerster.

De advocaat kan nog in hoger beroep bij het Hof van Discipline

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syriė

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syriė, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syriė en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syriė, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden