Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - TBS jarenlang ten onrechte verlengd

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - TBS jarenlang ten onrechte verlengd

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow TBS jarenlang ten onrechte verlengd
 
TBS jarenlang ten onrechte verlengd
donderdag, 23 juni 2011

Rb Amsterdam - De rechtbank Amsterdam heeft de verlenging van de TBS afgewezen van een man die in 1989 werd veroordeeld tot TBS met dwangverpleging op grond van eenvoudige diefstal.

De terbeschikkingstelling is sindsdien met de duur van een of twee jaar verlengd terwijl op grond van het delict de duur van de opgelegde maatregel beperkt diende te blijven tot maximaal vier jaar. Naar het oordeel van de rechtbank is de verlenging van de TBS sinds 1993 dan ook onjuist.

De man werd in 1989 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging nadat hij een woning van een willekeurige vrouw was binnengedrongen, de deur op slot had gedaan, waarna hij de keel van de bewoonster had dichtgeknepen en haar twee keer tegen het hoofd had geslagen.

Ook had de man bij andere gelegenheden een diefstal gepleegd, had hij geweigerd het gebouw van de Sociale Dienst te verlaten en had hij een onbekende vrouw op straat in het gezicht geslagen.

Verdachte leed ten tijde van het plegen van de delicten aan een psychose ten gevolge van een schizofrene stoornis en was drugsverslaafd. Hij werd ontoerekeningsvatbaar verklaard voor de door hem gepleegde diefstal, de twee mishandelingen, de lokaalvredebreuk en huisvredebreuk.

Hij kreeg de maatregel van TBS met dwangverpleging opgelegd, omdat de algemene veiligheid van personen en goederen dat vereiste. Daarbij hield de rechtbank mede rekening met de omstandigheid dat de man in het verleden vaker was veroordeeld.

TBS mag alleen worden opgelegd voor delicten waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld of voor delicten die limitatief zijn genoemd in artikel 37a, eerste lid, sub 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Van de feiten waarvoor de man in 1989 werd veroordeeld gold dat alleen voor diefstal. Voor mishandeling, huisvredebreuk en lokaalvredebreuk geldt een strafmaximum van minder dan vier jaar. Volgens artikel 38e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht mag de TBS in beginsel niet langer dan vier jaar duren.

Alleen in het geval de TBS is opgelegd voor een ‘geweldsdelict’ geldt volgens dit artikellid dat de TBS ook na vier jaar mag worden verlengd. Aangezien de TBS in deze zaak alleen voor eenvoudige diefstal is opgelegd had deze dus na vier jaar niet mogen worden verlengd.

De TBS van de man is echter sinds zijn veroordeling steeds met de duur van een of twee jaar verlengd, het laatst op 28 april 2009. Volgens die beschikking was er bij betrokkene nog steeds sprake van ‘een veelheid aan psychopathologie waaronder chronische schizofrenie’.

Bovendien was er sprake van een voortschrijdende dementie en kon hij niet zelfstandig maatschappelijk functioneren. Bij het wegvallen van de externe structuur en zorg werd het delictgevaar onaanvaardbaar hoog geacht.

Ondanks het feit dat er volgens de deskundigen wat betreft ziektebeeld en delictgevaarlijkheid ook nu bij de man geen verbetering is opgetreden, is de rechtbank van mening dat de TBS vanwege juridische redenen al in 1993 had moeten eindigen.

Link BQ8931
 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 25 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden