Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht
vrijdag, 15 juli 2011

Een opiniërend artikel mag

Mag je als advocaat de noodklok luiden over gesjoemel in de vreemdelingenrechtspraktijk? Van de Raad van Discipline wel. Klager verwijt verweerder (een advocaat) dat hij in een artikel, gepubliceerd op de opiniepagina van een dagblad van 1 februari 2010, het kantoor van klager in diskrediet heeft gebracht en klager opzettelijk heeft gekrenkt en gegriefd. Klager heeft voorts gesteld dat verweerder als advocaat de publiciteit heeft gezocht om moedwillig haat te zaaien jegens klager en klager te kwetsen. Ook wijt klager een afname van klandizie aan publicatie van het opiniestuk.

Klager heeft echter geen gronden voor het verzet aangevoerd.

Standpunt advocaat

'3.1 Verweerder heeft tot zijn verweer -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat de aanleiding voor het gewraakte artikel was gelegen in het feit dat kort daarvoor een Haagse advocaat die veel vreemdelingenzaken behandelde (die in één jaar tijd 900.000 euro declareerde aan de Raad voor de Rechtsbijstand, red. NJD), naar aanleiding van klachten voor onbepaald tijd in de uitoefening van de praktijk was geschorst.

Volgens de media zou het om een incident gaan maar verweerder kon uit zijn tienjarige ervaring als advocaat helaas talloze voorbeelden van dergelijke praktijken noemen. Hij heeft gemeend daarvoor aandacht te moeten vragen, zeker nu het ging om een kwetsbare doelgroep die moeilijk te organiseren is en geen eigen platform heeft om misstanden aan de kaak te stellen.

In zijn artikel heeft verweerder een door het kantoor van klager behandelde zaak als voorbeeld genoemd, waarbij hij niet de naam van het kantoor of klager heeft genoemd maar slechts de algemene aanduiding “Leids rechtskundig adviseur“ had gebruikt. Volgens hem is dat voldoende onbepaald.

Naar zijn mening is klager dan ook geen belanghebbende bij zijn gedraging, nu die niet tegen klager persoonlijk was gericht maar de wanpraktijken in het algemeen aan de kaak stelde. Het ging volgens verweerder om een opiniërend artikel, bedoeld om uit te nodigen tot debat.'

Beoordeling

4.1 Met de plaatsvervangend voorzitter is de Raad van oordeel dat klager als belanghebbende kan worden aangemerkt. De Raad onderschrijft gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, ook overigens de beoordeling van de plaatsvervangend voorzitter van 15 november 2010.

4.2 Door klager zijn in het verzet geen gronden aangevoerd, anders dan een uitwerking en een herhaling van de eerdere klacht. Dit leidt niet tot een ander oordeel dan de plaatsvervangend voorzitter op 15 november 2010 heeft gegeven.

YA1823 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3555/10.185

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden