Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht
vrijdag, 15 juli 2011

Een opiniërend artikel mag

Mag je als advocaat de noodklok luiden over gesjoemel in de vreemdelingenrechtspraktijk? Van de Raad van Discipline wel. Klager verwijt verweerder (een advocaat) dat hij in een artikel, gepubliceerd op de opiniepagina van een dagblad van 1 februari 2010, het kantoor van klager in diskrediet heeft gebracht en klager opzettelijk heeft gekrenkt en gegriefd. Klager heeft voorts gesteld dat verweerder als advocaat de publiciteit heeft gezocht om moedwillig haat te zaaien jegens klager en klager te kwetsen. Ook wijt klager een afname van klandizie aan publicatie van het opiniestuk.

Klager heeft echter geen gronden voor het verzet aangevoerd.

Standpunt advocaat

'3.1 Verweerder heeft tot zijn verweer -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat de aanleiding voor het gewraakte artikel was gelegen in het feit dat kort daarvoor een Haagse advocaat die veel vreemdelingenzaken behandelde (die in één jaar tijd 900.000 euro declareerde aan de Raad voor de Rechtsbijstand, red. NJD), naar aanleiding van klachten voor onbepaald tijd in de uitoefening van de praktijk was geschorst.

Volgens de media zou het om een incident gaan maar verweerder kon uit zijn tienjarige ervaring als advocaat helaas talloze voorbeelden van dergelijke praktijken noemen. Hij heeft gemeend daarvoor aandacht te moeten vragen, zeker nu het ging om een kwetsbare doelgroep die moeilijk te organiseren is en geen eigen platform heeft om misstanden aan de kaak te stellen.

In zijn artikel heeft verweerder een door het kantoor van klager behandelde zaak als voorbeeld genoemd, waarbij hij niet de naam van het kantoor of klager heeft genoemd maar slechts de algemene aanduiding “Leids rechtskundig adviseur“ had gebruikt. Volgens hem is dat voldoende onbepaald.

Naar zijn mening is klager dan ook geen belanghebbende bij zijn gedraging, nu die niet tegen klager persoonlijk was gericht maar de wanpraktijken in het algemeen aan de kaak stelde. Het ging volgens verweerder om een opiniërend artikel, bedoeld om uit te nodigen tot debat.'

Beoordeling

4.1 Met de plaatsvervangend voorzitter is de Raad van oordeel dat klager als belanghebbende kan worden aangemerkt. De Raad onderschrijft gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, ook overigens de beoordeling van de plaatsvervangend voorzitter van 15 november 2010.

4.2 Door klager zijn in het verzet geen gronden aangevoerd, anders dan een uitwerking en een herhaling van de eerdere klacht. Dit leidt niet tot een ander oordeel dan de plaatsvervangend voorzitter op 15 november 2010 heeft gegeven.

YA1823 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3555/10.185

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden