Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht
 
Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht
vrijdag, 15 juli 2011

Een opiniërend artikel mag

Mag je als advocaat de noodklok luiden over gesjoemel in de vreemdelingenrechtspraktijk? Van de Raad van Discipline wel. Klager verwijt verweerder (een advocaat) dat hij in een artikel, gepubliceerd op de opiniepagina van een dagblad van 1 februari 2010, het kantoor van klager in diskrediet heeft gebracht en klager opzettelijk heeft gekrenkt en gegriefd. Klager heeft voorts gesteld dat verweerder als advocaat de publiciteit heeft gezocht om moedwillig haat te zaaien jegens klager en klager te kwetsen. Ook wijt klager een afname van klandizie aan publicatie van het opiniestuk.

Klager heeft echter geen gronden voor het verzet aangevoerd.

Standpunt advocaat

'3.1 Verweerder heeft tot zijn verweer -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat de aanleiding voor het gewraakte artikel was gelegen in het feit dat kort daarvoor een Haagse advocaat die veel vreemdelingenzaken behandelde (die in één jaar tijd 900.000 euro declareerde aan de Raad voor de Rechtsbijstand, red. NJD), naar aanleiding van klachten voor onbepaald tijd in de uitoefening van de praktijk was geschorst.

Volgens de media zou het om een incident gaan maar verweerder kon uit zijn tienjarige ervaring als advocaat helaas talloze voorbeelden van dergelijke praktijken noemen. Hij heeft gemeend daarvoor aandacht te moeten vragen, zeker nu het ging om een kwetsbare doelgroep die moeilijk te organiseren is en geen eigen platform heeft om misstanden aan de kaak te stellen.

In zijn artikel heeft verweerder een door het kantoor van klager behandelde zaak als voorbeeld genoemd, waarbij hij niet de naam van het kantoor of klager heeft genoemd maar slechts de algemene aanduiding “Leids rechtskundig adviseur“ had gebruikt. Volgens hem is dat voldoende onbepaald.

Naar zijn mening is klager dan ook geen belanghebbende bij zijn gedraging, nu die niet tegen klager persoonlijk was gericht maar de wanpraktijken in het algemeen aan de kaak stelde. Het ging volgens verweerder om een opiniërend artikel, bedoeld om uit te nodigen tot debat.'

Beoordeling

4.1 Met de plaatsvervangend voorzitter is de Raad van oordeel dat klager als belanghebbende kan worden aangemerkt. De Raad onderschrijft gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, ook overigens de beoordeling van de plaatsvervangend voorzitter van 15 november 2010.

4.2 Door klager zijn in het verzet geen gronden aangevoerd, anders dan een uitwerking en een herhaling van de eerdere klacht. Dit leidt niet tot een ander oordeel dan de plaatsvervangend voorzitter op 15 november 2010 heeft gegeven.

YA1823 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3555/10.185

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden