Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht
 
Advocaat mag opiniestuk schrijven in de krant over misstanden bij juristen vreemdelingenrecht
vrijdag, 15 juli 2011

Een opiniërend artikel mag

Mag je als advocaat de noodklok luiden over gesjoemel in de vreemdelingenrechtspraktijk? Van de Raad van Discipline wel. Klager verwijt verweerder (een advocaat) dat hij in een artikel, gepubliceerd op de opiniepagina van een dagblad van 1 februari 2010, het kantoor van klager in diskrediet heeft gebracht en klager opzettelijk heeft gekrenkt en gegriefd. Klager heeft voorts gesteld dat verweerder als advocaat de publiciteit heeft gezocht om moedwillig haat te zaaien jegens klager en klager te kwetsen. Ook wijt klager een afname van klandizie aan publicatie van het opiniestuk.

Klager heeft echter geen gronden voor het verzet aangevoerd.

Standpunt advocaat

'3.1 Verweerder heeft tot zijn verweer -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat de aanleiding voor het gewraakte artikel was gelegen in het feit dat kort daarvoor een Haagse advocaat die veel vreemdelingenzaken behandelde (die in één jaar tijd 900.000 euro declareerde aan de Raad voor de Rechtsbijstand, red. NJD), naar aanleiding van klachten voor onbepaald tijd in de uitoefening van de praktijk was geschorst.

Volgens de media zou het om een incident gaan maar verweerder kon uit zijn tienjarige ervaring als advocaat helaas talloze voorbeelden van dergelijke praktijken noemen. Hij heeft gemeend daarvoor aandacht te moeten vragen, zeker nu het ging om een kwetsbare doelgroep die moeilijk te organiseren is en geen eigen platform heeft om misstanden aan de kaak te stellen.

In zijn artikel heeft verweerder een door het kantoor van klager behandelde zaak als voorbeeld genoemd, waarbij hij niet de naam van het kantoor of klager heeft genoemd maar slechts de algemene aanduiding “Leids rechtskundig adviseur“ had gebruikt. Volgens hem is dat voldoende onbepaald.

Naar zijn mening is klager dan ook geen belanghebbende bij zijn gedraging, nu die niet tegen klager persoonlijk was gericht maar de wanpraktijken in het algemeen aan de kaak stelde. Het ging volgens verweerder om een opiniërend artikel, bedoeld om uit te nodigen tot debat.'

Beoordeling

4.1 Met de plaatsvervangend voorzitter is de Raad van oordeel dat klager als belanghebbende kan worden aangemerkt. De Raad onderschrijft gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, ook overigens de beoordeling van de plaatsvervangend voorzitter van 15 november 2010.

4.2 Door klager zijn in het verzet geen gronden aangevoerd, anders dan een uitwerking en een herhaling van de eerdere klacht. Dit leidt niet tot een ander oordeel dan de plaatsvervangend voorzitter op 15 november 2010 heeft gegeven.

YA1823 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3555/10.185

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden