Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina
 
Advocaat dient nodige distantie te bewaren, geen fysiek contact cliėnt, klacht over massage gegrond
woensdag, 27 juli 2011

Advocaat krijgt tuchtrechtelijke dolk in de rug

Klaagster verwijt verweerder dat hij haar tijdens een bespreking op 3 februari 2010 meerdere malen heeft gevraagd hem te masseren en dat hij daarnaast over klaagsters hand en rug heeft geaaid. Heeft dit de kwaliteit van de juridische bijstand beinvloed? Die vraag wordt niet beantwoord, toch krijgt de 'gevallen' rechtshulpverlener een waarschuwing. Achtergrond van de zaak, namelijk huiselijk geweld, gaf de doorslag voor het oordeel.

VERWEER

4. Verweerder heeft gesteld dat hij vanwege hevige rugpijn, als gevolg van een val door gladheid waarbij hij vlak voor de bespreking plat op zijn rug terecht gekomen was, klaagster heeft verzocht om hem op een bepaalde plek in het midden van zijn rug te wrijven.

Het enige doel daarvan was volgens verweerder het verkrijgen van enige verlichting, teneinde de bespreking tot het einde toe te kunnen voortzetten. Verweerder heeft gesteld dat klaagster hem tweemaal kort op de rug heeft gewreven en daarbij zijn rugpijn draaglijk heeft gemaakt. Voorts heeft verweerder gesteld dat hij klaagster een heel licht schouderklopje heeft gegeven of even haar hand te heeft aangeraakt ter bemoediging.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

5. Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de Raad vast dat voldoende is komen vast te staan dat verweerder klaagster heeft gevraagd hem over de rug te wrijven. Voorts acht de Raad het op basis van de voorhanden informatie aannemelijk dat verweerder geen bijbedoelingen had bij dit verzoek.

Desalniettemin acht de Raad het verzoek, ook zoals dat door verweerder is erkend, onbetamelijk. Een advocaat dient de nodige distantie in acht te nemen ten aanzien van zijn cliėnte. In het onderhavige geval heeft verweerder bij zijn verzoek ook onvoldoende oog gehad voor het feit dat klaagster een verleden heeft dat getekend is door huiselijk geweld. Verweerder had om die reden extra waakzaam moeten zijn om de nodige distantie te bewaren. De klacht is derhalve gegrond.

MAATREGEL

6. Gelet op de aard en de ernst van de begane overtreding alsmede het feit dat verweerder de onjuistheid van zijn handelen inziet en een schoon tuchtrechtelijk verleden heeft acht de Raad de maatregel van een enkele waarschuwing passend en geboden.

BESLISSING

7. De Raad van Discipline in het ressort 's-Gravenhage:

 - verklaart de klacht gegrond en legt terzake aan verweerder de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Aldus gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter, mr. W.P. Brussaard, mr. J.C. van den Dries mr. A.J.N. van Stigt, mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, leden, en mr. M. Boender-Radder, griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 4 juli 2011. LJN: YA1823 YA1824 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3662/11.64

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden