Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina
 
Advocaat dient nodige distantie te bewaren, geen fysiek contact cliėnt, klacht over massage gegrond
woensdag, 27 juli 2011

Advocaat krijgt tuchtrechtelijke dolk in de rug

Klaagster verwijt verweerder dat hij haar tijdens een bespreking op 3 februari 2010 meerdere malen heeft gevraagd hem te masseren en dat hij daarnaast over klaagsters hand en rug heeft geaaid. Heeft dit de kwaliteit van de juridische bijstand beinvloed? Die vraag wordt niet beantwoord, toch krijgt de 'gevallen' rechtshulpverlener een waarschuwing. Achtergrond van de zaak, namelijk huiselijk geweld, gaf de doorslag voor het oordeel.

VERWEER

4. Verweerder heeft gesteld dat hij vanwege hevige rugpijn, als gevolg van een val door gladheid waarbij hij vlak voor de bespreking plat op zijn rug terecht gekomen was, klaagster heeft verzocht om hem op een bepaalde plek in het midden van zijn rug te wrijven.

Het enige doel daarvan was volgens verweerder het verkrijgen van enige verlichting, teneinde de bespreking tot het einde toe te kunnen voortzetten. Verweerder heeft gesteld dat klaagster hem tweemaal kort op de rug heeft gewreven en daarbij zijn rugpijn draaglijk heeft gemaakt. Voorts heeft verweerder gesteld dat hij klaagster een heel licht schouderklopje heeft gegeven of even haar hand te heeft aangeraakt ter bemoediging.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

5. Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de Raad vast dat voldoende is komen vast te staan dat verweerder klaagster heeft gevraagd hem over de rug te wrijven. Voorts acht de Raad het op basis van de voorhanden informatie aannemelijk dat verweerder geen bijbedoelingen had bij dit verzoek.

Desalniettemin acht de Raad het verzoek, ook zoals dat door verweerder is erkend, onbetamelijk. Een advocaat dient de nodige distantie in acht te nemen ten aanzien van zijn cliėnte. In het onderhavige geval heeft verweerder bij zijn verzoek ook onvoldoende oog gehad voor het feit dat klaagster een verleden heeft dat getekend is door huiselijk geweld. Verweerder had om die reden extra waakzaam moeten zijn om de nodige distantie te bewaren. De klacht is derhalve gegrond.

MAATREGEL

6. Gelet op de aard en de ernst van de begane overtreding alsmede het feit dat verweerder de onjuistheid van zijn handelen inziet en een schoon tuchtrechtelijk verleden heeft acht de Raad de maatregel van een enkele waarschuwing passend en geboden.

BESLISSING

7. De Raad van Discipline in het ressort 's-Gravenhage:

 - verklaart de klacht gegrond en legt terzake aan verweerder de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Aldus gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter, mr. W.P. Brussaard, mr. J.C. van den Dries mr. A.J.N. van Stigt, mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, leden, en mr. M. Boender-Radder, griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 4 juli 2011. LJN: YA1823 YA1824 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3662/11.64

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden