Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat dient nodige distantie te bewaren, geen fysiek contact cliėnt, klacht over massage gegrond
 
Advocaat dient nodige distantie te bewaren, geen fysiek contact cliėnt, klacht over massage gegrond
woensdag, 27 juli 2011

Advocaat krijgt tuchtrechtelijke dolk in de rug

Klaagster verwijt verweerder dat hij haar tijdens een bespreking op 3 februari 2010 meerdere malen heeft gevraagd hem te masseren en dat hij daarnaast over klaagsters hand en rug heeft geaaid. Heeft dit de kwaliteit van de juridische bijstand beinvloed? Die vraag wordt niet beantwoord, toch krijgt de 'gevallen' rechtshulpverlener een waarschuwing. Achtergrond van de zaak, namelijk huiselijk geweld, gaf de doorslag voor het oordeel.

VERWEER

4. Verweerder heeft gesteld dat hij vanwege hevige rugpijn, als gevolg van een val door gladheid waarbij hij vlak voor de bespreking plat op zijn rug terecht gekomen was, klaagster heeft verzocht om hem op een bepaalde plek in het midden van zijn rug te wrijven.

Het enige doel daarvan was volgens verweerder het verkrijgen van enige verlichting, teneinde de bespreking tot het einde toe te kunnen voortzetten. Verweerder heeft gesteld dat klaagster hem tweemaal kort op de rug heeft gewreven en daarbij zijn rugpijn draaglijk heeft gemaakt. Voorts heeft verweerder gesteld dat hij klaagster een heel licht schouderklopje heeft gegeven of even haar hand te heeft aangeraakt ter bemoediging.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

5. Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de Raad vast dat voldoende is komen vast te staan dat verweerder klaagster heeft gevraagd hem over de rug te wrijven. Voorts acht de Raad het op basis van de voorhanden informatie aannemelijk dat verweerder geen bijbedoelingen had bij dit verzoek.

Desalniettemin acht de Raad het verzoek, ook zoals dat door verweerder is erkend, onbetamelijk. Een advocaat dient de nodige distantie in acht te nemen ten aanzien van zijn cliėnte. In het onderhavige geval heeft verweerder bij zijn verzoek ook onvoldoende oog gehad voor het feit dat klaagster een verleden heeft dat getekend is door huiselijk geweld. Verweerder had om die reden extra waakzaam moeten zijn om de nodige distantie te bewaren. De klacht is derhalve gegrond.

MAATREGEL

6. Gelet op de aard en de ernst van de begane overtreding alsmede het feit dat verweerder de onjuistheid van zijn handelen inziet en een schoon tuchtrechtelijk verleden heeft acht de Raad de maatregel van een enkele waarschuwing passend en geboden.

BESLISSING

7. De Raad van Discipline in het ressort 's-Gravenhage:

 - verklaart de klacht gegrond en legt terzake aan verweerder de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Aldus gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzitter, mr. W.P. Brussaard, mr. J.C. van den Dries mr. A.J.N. van Stigt, mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, leden, en mr. M. Boender-Radder, griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 4 juli 2011. LJN: YA1823 YA1824 Raad van Discipline 's-Gravenhage R. 3662/11.64

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 25 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden