Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris heeft volmacht projectontwikkelaar niet deugdelijk onderzocht: tijdelijk uit ambt gezet

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris heeft volmacht projectontwikkelaar niet deugdelijk onderzocht: tijdelijk uit ambt gezet

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris heeft volmacht projectontwikkelaar niet deugdelijk onderzocht: tijdelijk uit ambt gezet
 
Notaris heeft volmacht projectontwikkelaar niet deugdelijk onderzocht: tijdelijk uit ambt gezet
maandag, 1 augustus 2011

Beleid verificatie handtekeningen invullen op eigen risico

Deze tuchtzaak met uitspraak (beslissing) van 9 juni 2011 krijgt zeker een staartje, omdat ook de rol van de projectontwikkelaar de nodige vraagtekens oproept. Klager beschuldigt notaris van valsheid in geschrifte, waarvan hij op 11 februari 2011 aangifte heeft gedaan bij de politie Rotterdam-Rijnmond.

Waar ging het om?

In een akte van vestiging opstalrecht wordt vermeld dat klager en zijn echtgenote schriftelijk volmacht hebben gegeven. Klager verwijt de notaris dat hij de akte van vestiging opstalrecht heeft gepasseerd zonder zijn instemming. Nadat klager (na herhaaldelijk verzoek) de volmacht achter de akte ter inzage had gekregen, bleek dat de handtekening onder de volmacht precies dezelfde handtekening was als die onder de volmacht van de projectontwikkelaar. De notaris heeft nagelaten de deugdelijkheid van de volmacht te onderzoeken en vast te stellen.

Verder wordt in de akte verwezen naar een overeenkomst vestiging opstalrecht van 26 oktober 2010. Ook deze overeenkomst heeft klager nooit ondertekend.

Overwegingen Kamer van toezicht:

'5.3

Ten aanzien van het onder 3.1 bedoelde klachtonderdeel dient voorop gesteld te worden dat artikel 39 van de Wet op het Notarisambt (Wna) voorschrijft hoe de notaris de identiteit van comparanten bij een akte dient vast te stellen. Een voorschrift met betrekking tot de vaststelling van de identiteit van partijen die niet zelf bij de akte compareren, geeft de wet echter niet. Het is echter een goed gebruik binnen het notariaat om, indien de notaris niet-verschijnende partijen niet zelf kent, hun handtekeningen op een door hen af te geven volmacht door een collega ter verificatie te laten legaliseren. Nu geen wets-of beroepsregel ten grondslag ligt aan de (toetsing van de, red. NJD) echtheid van de handtekeningen, heeft de notaris een zekere beleidsvrijheid. Dit doet hij echter op eigen risico.

Aangenomen kan worden dat de notaris klager en zijn echtgenote kende, aangezien zij op 26 november 2009 bij de notaris waren geweest voor de ondertekening van de akte van levering. Hun handtekeningen hadden door de notaris geverifieerd kunnen worden. Van een zorgvuldig notaris mag worden verwacht dat hij de handtekeningen onder de volmacht en de handtekeningen onder de akte van levering had vergeleken en indien er een verschil zou zijn hij contact op zou nemen met de betreffende partij.

Dat de notaris in het kader van de verificatie schromelijk tekort is geschoten volgt uit het feit dat blijkens de ter zitting overgelegde “volmacht vestiging recht van opstal” op de plaats van ondertekening door klager een handtekening staat met daarboven: p/o.

5.4

Wat betreft het klachtonderdeel onder 3.2 overweegt de Kamer het volgende. De notaris was ervan op de hoogte dat klager niet zonder meer voornemens was de overeenkomst te ondertekenen, aangezien de notaris een afspraak wilde plannen met klager om de overeenkomst toe te lichten.

De notaris had er daarom vanuit moeten gaan dat zonder overeenstemming tussen projectontwikkelaar en klager of tussen de notaris en klager, klager de volmacht niet zou tekenen. Nu de akte van vestiging van opstalrecht verwijst naar de overeenkomst, had de notaris extra alert moeten zijn of de overeenkomst wel door klager en zijn echtgenote was ondertekend.

5.5

De notaris had, zoals reeds overwogen, de handtekening van klager en zijn echtgenote dienen te verifiëren. Door dit na te laten is een recht gevestigd dat op deze wijze nimmer gevestigd had mogen worden. Dit is te wijten aan de onzorgvuldigheid van de notaris. Aldus is door toedoen van de notaris de rechtszekerheid in het geding. Juist het behartigen daarvan is de essentie van het notarisambt.

De Kamer stelt vast dat de notaris niet de zorg heeft betracht die van hem als notaris mag worden verwacht, zodat de klacht in zoverre gegrond is.

Ter gelegenheid van de behandeling van de klacht is de Kamer niet gebleken dat de notaris zijn vergaande onzorgvuldigheid inziet. De Kamer acht zijn handelwijze laakbaar en wel dusdanig dat de Kamer de maatregelvan schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van twee weken passend en geboden acht.'

YC0646 Kamer van toezicht Rotterdam 03/11 

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden