Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving
 
Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving
woensdag, 3 augustus 2011

'Procedure overdrachtsbelasting, Overdrachtsbelasting: behoort u niet tot de gelukkigen?'

Zo luidt de verwervende tekst op de site van advocaten en belastingdeskundigen Jaegers & Soons, gevestigd in een herenhuis in het centrum van universiteitsstad Nijmegen. Gisteren kwamen de fiscaal juristen landelijk in het nieuws. Hieronder hun mening over de overdrachtsbelasting.

'De regering heeft Nederland verrast door de verlaging van de overdrachtsbelasting met 2/3 naar "maar" 2%. Dat daaruit een stimulans voor de woningmarkt voortkomt, lijkt een logisch gevolg.

Wij zijn van mening dat er een nog betere stimulans is voor de woningmarkt. De integrale afschaffing van de overdrachtsbelasting. Enige tijd geleden hebben wij daarom het voornemen opgevat om de afschaffing van de overdrachtsbelasting projectmatig in bezwaar en beroep te bepleiten.

Een procedure van dergelijke omvang te starten verdient een grondige voorbereiding. Er is dan ook niet over één nacht ijs gegaan maar er is gedegen over de inhoudelijke kant van de procedure nagedacht. Mede in overleg met externe partijen zijn wij onlangs tot de definitieve conclusie gekomen dat de overdrachtsbelasting in strijd is met wet- en regelgeving en dat deze stelling met kracht van argumenten voor de rechter kunnen worden bepleit. Ook de 2% overdrachtsbelasting die nu nog moet worden betaald is wat ons betreft derhalve te veel.

Gezien bovenstaande conclusie is het des te bitterder voor de mensen aan wie vóór 15 juni een woning is overgedragen, dat zij 6% overdrachtsbelasting moeten betalen. Het besluit van de regering tot verlaging van de overdrachtsbelasting heeft er derhalve toe geleid dat wij het project met onmiddellijke ingang starten.

Dit is nodig omdat elke dag die voorbij gaat zonder dat bezwaar wordt gemaakt tegen de reeds afgedragen of nog af te dragen overdrachtsbelasting zogenoemde bezwaartermijnen verlopen. Op grond van de wet moet namelijk binnen 6 weken na de afdracht van de overdrachtsbelasting daartegen bezwaar worden gemaakt. Alle bezwaarschriften die niet tijdig worden ingediend worden niet-ontvankelijk verklaard. Spoed bij het maken van bezwaar is daarom geboden.

Om termijnen te redden hebben wij besloten dat voor de mensen die in beginsel mee zouden willen doen aan deze procedure en ons daartoe een voorlopige opdracht geven, een summier bezwaarschrift wordt ingediend.  Voor deze werkzaamheden zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor de vraag of het bezwaarschrift nog tijdig is, is het moment van de afdracht van de overdrachtsbelasting doorslaggevend. De notaris die de akte van levering van uw woning heeft gepasseerd kan u vertellen wanneer dat in uw geval is geweest. Uiteraard kunt u met ons bespreken of op basis van dat gegeven nog tijdig bezwaar kan worden gemaakt. 

Wij zullen in de tussentijd de exacte voorwaarden waaronder wij deze procedure kunnen voortzetten definitief maken. Mochten degenen die zich hebben gemeld zich niet in deze voorwaarden kunnen vinden, dan staat het hun vrij zich alsnog terug te trekken uit de procedure, uiteraard eveneens kosteloos. Zoals gezegd, het is nu zaak termijnen veilig te stellen.'

Op de site van de juristen meer over het aanmelden via deze link (scrollen tot onderaan).

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden