Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving
 
Jaegers & Soons: overdrachtsbelasting in strijd met wet- en regelgeving
woensdag, 3 augustus 2011

'Procedure overdrachtsbelasting, Overdrachtsbelasting: behoort u niet tot de gelukkigen?'

Zo luidt de verwervende tekst op de site van advocaten en belastingdeskundigen Jaegers & Soons, gevestigd in een herenhuis in het centrum van universiteitsstad Nijmegen. Gisteren kwamen de fiscaal juristen landelijk in het nieuws. Hieronder hun mening over de overdrachtsbelasting.

'De regering heeft Nederland verrast door de verlaging van de overdrachtsbelasting met 2/3 naar "maar" 2%. Dat daaruit een stimulans voor de woningmarkt voortkomt, lijkt een logisch gevolg.

Wij zijn van mening dat er een nog betere stimulans is voor de woningmarkt. De integrale afschaffing van de overdrachtsbelasting. Enige tijd geleden hebben wij daarom het voornemen opgevat om de afschaffing van de overdrachtsbelasting projectmatig in bezwaar en beroep te bepleiten.

Een procedure van dergelijke omvang te starten verdient een grondige voorbereiding. Er is dan ook niet over één nacht ijs gegaan maar er is gedegen over de inhoudelijke kant van de procedure nagedacht. Mede in overleg met externe partijen zijn wij onlangs tot de definitieve conclusie gekomen dat de overdrachtsbelasting in strijd is met wet- en regelgeving en dat deze stelling met kracht van argumenten voor de rechter kunnen worden bepleit. Ook de 2% overdrachtsbelasting die nu nog moet worden betaald is wat ons betreft derhalve te veel.

Gezien bovenstaande conclusie is het des te bitterder voor de mensen aan wie vóór 15 juni een woning is overgedragen, dat zij 6% overdrachtsbelasting moeten betalen. Het besluit van de regering tot verlaging van de overdrachtsbelasting heeft er derhalve toe geleid dat wij het project met onmiddellijke ingang starten.

Dit is nodig omdat elke dag die voorbij gaat zonder dat bezwaar wordt gemaakt tegen de reeds afgedragen of nog af te dragen overdrachtsbelasting zogenoemde bezwaartermijnen verlopen. Op grond van de wet moet namelijk binnen 6 weken na de afdracht van de overdrachtsbelasting daartegen bezwaar worden gemaakt. Alle bezwaarschriften die niet tijdig worden ingediend worden niet-ontvankelijk verklaard. Spoed bij het maken van bezwaar is daarom geboden.

Om termijnen te redden hebben wij besloten dat voor de mensen die in beginsel mee zouden willen doen aan deze procedure en ons daartoe een voorlopige opdracht geven, een summier bezwaarschrift wordt ingediend.  Voor deze werkzaamheden zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor de vraag of het bezwaarschrift nog tijdig is, is het moment van de afdracht van de overdrachtsbelasting doorslaggevend. De notaris die de akte van levering van uw woning heeft gepasseerd kan u vertellen wanneer dat in uw geval is geweest. Uiteraard kunt u met ons bespreken of op basis van dat gegeven nog tijdig bezwaar kan worden gemaakt. 

Wij zullen in de tussentijd de exacte voorwaarden waaronder wij deze procedure kunnen voortzetten definitief maken. Mochten degenen die zich hebben gemeld zich niet in deze voorwaarden kunnen vinden, dan staat het hun vrij zich alsnog terug te trekken uit de procedure, uiteraard eveneens kosteloos. Zoals gezegd, het is nu zaak termijnen veilig te stellen.'

Op de site van de juristen meer over het aanmelden via deze link (scrollen tot onderaan).

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden