Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Late overlegging kwetsende brief van afzender “Pannekoek”, levert advocate berisping op
maandag, 8 augustus 2011

Overleggen kwetsende brief van afzender “Pannekoek” met pornografische inhoud zonder herkomst te verifiëren, is 'gelet op de inhoud daarvan eveneens onzorgvuldig'

Aldus de Raad van Discipline op 23 mei 2011 in een tuchtzaak. Een wederpartij kan zich slechts in uitzonderlijke gevallen over de wijze van belangenbehartiging door de advocaat van de wederpartij beklagen. Aan de orde in deze zaak is niet de vraag of verweerster (de advocate) de stellingen die zij heeft geponeerd wel mocht poneren, maar of verweerster de vergaande stellingen over klager, gelet op hun vergaande strekking en mogelijk grievende karakter ervan, voldoende kon onderbouwen en of zij dat, alle omstandigheden bezien, op een zorgvuldige en een advocaat betamelijke wijze heeft gedaan.

Stukken die aan de rechtbank worden toegestuurd dienen in beginsel tegelijkertijd en op dezelfde wijze aan de advocaat van de wederpartij te worden gestuurd, zo luidt een fair procesrechtelijk beginsel, waar de advocate lak aan had:

'De rechtbank heeft verweerster toegestaan om na afloop van de mondelinge behandeling nog nadere stukken met betrekking tot een bepaald onderwerp in het geding te brengen. Verweerster heeft daarbij de vrijheid genomen om aan de rechter tot twee maal toe nadere informatie en stukken over te leggen, die op een ander onderwerp betrekking hadden. Dat stond verweerster niet vrij, nu zij daartoe geen toestemming van de wederpartij had.

Verweerster had zich dienen te beperken tot die informatie waarvan was afgesproken dat deze nog overgelegd zou kunnen worden. Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond. Van een degelijke rechtvaardigingsgrond om toch zo te handelen (waarbij verweerster dan minstgenomen om een heropening van de behandeling had moeten verzoeken) is ook hier niet gebleken.'

Aldus de Raad. De advocate heeft verder de grenzen van het betamelijke overschreden door 'zeer vergaande en privacygevoelige feiten en stellingen te poneren die verweerster onvoldoende heeft geverifieerd en voor derden onvoldoende controleerbaar zijn. Het belang van de minderjarige dochter van partijen rechtvaardigt de handelwijze van verweerster niet'. 

Foutje zorgnota

'Verweerster heeft onder andere gesteld dat klager onder 1e lijns psychologische behandeling is en heeft ter onderbouwing daarvan een nota van de ziektekostenverzekeraar overgelegd, die echter betrekking had verleende hulp aan de dochter van partijen.'

Knippen en plakken

'De stellingen met betrekking tot de psychische gesteldheid van klager en zijn invloed op derden komen de raad onzorgvuldig en onnodig grievend voor. De door verweerster overgelegde stukken, bijvoorbeeld de nota van de ziektekostenverzekeraar van de dochter, hebben niet altijd tot ondersteuning van verweersters stellingen kunnen dienen.

Bovendien is het verslag van een consult met een psychiater door verweerster gemanipuleerd of in elk geval bewerkt, door de aanhef en het briefhoofd weg te laten. Als al tot overlegging van medische informatie van een tegenpartij wordt besloten, dan dient dit integraal te gebeuren en niet onder weglating van gegevens die voor een goed oordeel van belang kunnen zijn.'

Enfin, drie van de vijf klachten zijn gegrond. De raad legt aan verweerster de maatregel van een berisping op. YA1879 Raad van Discipline Arnhem 10-150

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden