Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Late overlegging kwetsende brief van afzender “Pannekoek”, levert advocate berisping op
 
Late overlegging kwetsende brief van afzender “Pannekoek”, levert advocate berisping op
maandag, 8 augustus 2011

Overleggen kwetsende brief van afzender “Pannekoek” met pornografische inhoud zonder herkomst te verifiëren, is 'gelet op de inhoud daarvan eveneens onzorgvuldig'

Aldus de Raad van Discipline op 23 mei 2011 in een tuchtzaak. Een wederpartij kan zich slechts in uitzonderlijke gevallen over de wijze van belangenbehartiging door de advocaat van de wederpartij beklagen. Aan de orde in deze zaak is niet de vraag of verweerster (de advocate) de stellingen die zij heeft geponeerd wel mocht poneren, maar of verweerster de vergaande stellingen over klager, gelet op hun vergaande strekking en mogelijk grievende karakter ervan, voldoende kon onderbouwen en of zij dat, alle omstandigheden bezien, op een zorgvuldige en een advocaat betamelijke wijze heeft gedaan.

Stukken die aan de rechtbank worden toegestuurd dienen in beginsel tegelijkertijd en op dezelfde wijze aan de advocaat van de wederpartij te worden gestuurd, zo luidt een fair procesrechtelijk beginsel, waar de advocate lak aan had:

'De rechtbank heeft verweerster toegestaan om na afloop van de mondelinge behandeling nog nadere stukken met betrekking tot een bepaald onderwerp in het geding te brengen. Verweerster heeft daarbij de vrijheid genomen om aan de rechter tot twee maal toe nadere informatie en stukken over te leggen, die op een ander onderwerp betrekking hadden. Dat stond verweerster niet vrij, nu zij daartoe geen toestemming van de wederpartij had.

Verweerster had zich dienen te beperken tot die informatie waarvan was afgesproken dat deze nog overgelegd zou kunnen worden. Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond. Van een degelijke rechtvaardigingsgrond om toch zo te handelen (waarbij verweerster dan minstgenomen om een heropening van de behandeling had moeten verzoeken) is ook hier niet gebleken.'

Aldus de Raad. De advocate heeft verder de grenzen van het betamelijke overschreden door 'zeer vergaande en privacygevoelige feiten en stellingen te poneren die verweerster onvoldoende heeft geverifieerd en voor derden onvoldoende controleerbaar zijn. Het belang van de minderjarige dochter van partijen rechtvaardigt de handelwijze van verweerster niet'. 

Foutje zorgnota

'Verweerster heeft onder andere gesteld dat klager onder 1e lijns psychologische behandeling is en heeft ter onderbouwing daarvan een nota van de ziektekostenverzekeraar overgelegd, die echter betrekking had verleende hulp aan de dochter van partijen.'

Knippen en plakken

'De stellingen met betrekking tot de psychische gesteldheid van klager en zijn invloed op derden komen de raad onzorgvuldig en onnodig grievend voor. De door verweerster overgelegde stukken, bijvoorbeeld de nota van de ziektekostenverzekeraar van de dochter, hebben niet altijd tot ondersteuning van verweersters stellingen kunnen dienen.

Bovendien is het verslag van een consult met een psychiater door verweerster gemanipuleerd of in elk geval bewerkt, door de aanhef en het briefhoofd weg te laten. Als al tot overlegging van medische informatie van een tegenpartij wordt besloten, dan dient dit integraal te gebeuren en niet onder weglating van gegevens die voor een goed oordeel van belang kunnen zijn.'

Enfin, drie van de vijf klachten zijn gegrond. De raad legt aan verweerster de maatregel van een berisping op. YA1879 Raad van Discipline Arnhem 10-150

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden