Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rapport onderzoek inzake Mariko Peters (samenvatting)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rapport onderzoek inzake Mariko Peters (samenvatting)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Rapport onderzoek inzake Mariko Peters (samenvatting)
 
Rapport onderzoek inzake Mariko Peters (samenvatting)
maandag, 15 augustus 2011

Buitenlandse Zaken publiceerde vrijdag jl. het rapport over het omstreden subsidie-advies door Tweede Kamerlid Mariko Peters Lees zelf hier het rapport over Mariko Peters Rapport onderzoek inzake Mariko Peters. Hieronder een samenvatting van het ministerie (BuZa)

Het advies dat Mariko Peters in 2005 uitbracht aan het Prins Claus Fonds is niet beïnvloed door haar privégevoelens voor de aanvrager van de subsidie. Wel had zij eerder, conform de Gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uit eigen beweging aan de ambassadeur openheid moeten geven over haar privé-relatie met de aanvrager van de subsidie. Dit blijkt uit het onderzoek van het ministerie naar Peters' functioneren en privé-relatie in de tijd dat zij bij de Nederlandse ambassade in Kaboel werkte.

Het ministerie besloot tot het onderzoek na een verhaal in HP/De Tijd dat Peters in verband bracht met belangenverstrengeling. Peters is formeel nog verbonden aan het ministerie, maar heeft als Kamerlid een vorm van buitengewoon verlof.

BZ lichtte volgens de gebruikelijke procedures de dossiers op de post en op het departement en sprak met betrokkenen, onder wie Peters zelf en de toenmalige ambassadeur in Kaboel.
Peters werkte vanaf zomer 2004 twee jaar aan de ambassade en ontmoette dat jaar haar huidige partner. April 2005 bracht zij advies uit aan het Prins Claus Fonds over een subsidieaanvraag van haar huidige partner, voor een cultureel project.

Het rapport stelt dat zich in die begintijd een moment had moeten voordoen waarbij Peters de ambassadeur in kennis had gesteld van deze relatie, omdat die tot de schijn van belangenverstrengeling had kunnen leiden. Uit haar - positieve - advies aan het Prins Claus Fonds blijkt echter geen oneigenlijke beïnvloeding. Aard, omvang en inhoud van het advies duiden op een gebruikelijke professionaliteit bij de afwikkeling. Peters adviseerde bovendien dat het uiteindelijk toe te kennen bedrag lager kon dan in de aanvraag stond.

Uit  het rapport blijkt dat verder in 2005 geen contracten zijn aangegaan tussen de ambassade en de organisatie waarvoor de huidige partner van Peters werkte.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden