Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond
maandag, 15 augustus 2011

De klacht luidt als volgt. Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van een betaalde medische adviseur die door de Staat wordt vergoed. Uit het arrest van het Hof Arnhem dd. 22 september 2009 volgt dat ook verweerder als advocaat onzorgvuldig heeft gehandeld bij de behartiging van de hem toevertrouwde belangen. Een advocaat moet zich door een goed adviseur laten adviseren. Verweerder had daarom een betaalde adviseur moeten inschakelen. Een overweging in het arrest van het Hof Arnhem van 22 september 2009 is niet wel te verenigen met een overweging van datzelfde Hof in zijn eerdere arrest van 18 maart 2003.

Het Hof Arnhem overweegt in het arrest van 22 september 2009 dat ook als geen beroepsfout zou zijn gemaakt door mr. X de vorderingen zouden zijn afgewezen. De medische adviseur heeft wanprestatie gepleegd jegens klager en diens gezin en daardoor schade berokkend.

Als verweerder klager juist geadviseerd had dan zou klager de procedure, geëindigd met het arrest van het Hof Arnhem van 22 september 2009, niet verloren hebben.

Beoordeling van het verzet

'6.1. De voorzitter heeft terecht overwogen dat het een advocaat vrijstaat om zijn cliënt, op basis van de bevindingen van zijn medische adviseur, heropening van de zaak te ontraden. Een advocaat kan niet worden verplicht een in zijn ogen kansloze procedure aanhangig te maken. Niet gebleken is dat verweerder bij de totstandkoming van zijn advies onzorgvuldig heeft gehandeld dan wel dat hij klager onvoldoende heeft geïnformeerd.'

Verzet ongegrond. YA1897 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 54 - 2010

Twee andere beslissingen van de raad:

Nu geen advies gegeven is kan van een onjuist gegeven advies geen sprake zijn. Een advocaat kan niet worden verplicht om een zaak aan te nemen die hij of zij bij voorbaat kansloos acht. Verzet ongegrond.

YA1899 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 114 - 2010 en YA1898 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 115 - 2010

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden