Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond
maandag, 15 augustus 2011

De klacht luidt als volgt. Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van een betaalde medische adviseur die door de Staat wordt vergoed. Uit het arrest van het Hof Arnhem dd. 22 september 2009 volgt dat ook verweerder als advocaat onzorgvuldig heeft gehandeld bij de behartiging van de hem toevertrouwde belangen. Een advocaat moet zich door een goed adviseur laten adviseren. Verweerder had daarom een betaalde adviseur moeten inschakelen. Een overweging in het arrest van het Hof Arnhem van 22 september 2009 is niet wel te verenigen met een overweging van datzelfde Hof in zijn eerdere arrest van 18 maart 2003.

Het Hof Arnhem overweegt in het arrest van 22 september 2009 dat ook als geen beroepsfout zou zijn gemaakt door mr. X de vorderingen zouden zijn afgewezen. De medische adviseur heeft wanprestatie gepleegd jegens klager en diens gezin en daardoor schade berokkend.

Als verweerder klager juist geadviseerd had dan zou klager de procedure, geëindigd met het arrest van het Hof Arnhem van 22 september 2009, niet verloren hebben.

Beoordeling van het verzet

'6.1. De voorzitter heeft terecht overwogen dat het een advocaat vrijstaat om zijn cliënt, op basis van de bevindingen van zijn medische adviseur, heropening van de zaak te ontraden. Een advocaat kan niet worden verplicht een in zijn ogen kansloze procedure aanhangig te maken. Niet gebleken is dat verweerder bij de totstandkoming van zijn advies onzorgvuldig heeft gehandeld dan wel dat hij klager onvoldoende heeft geïnformeerd.'

Verzet ongegrond. YA1897 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 54 - 2010

Twee andere beslissingen van de raad:

Nu geen advies gegeven is kan van een onjuist gegeven advies geen sprake zijn. Een advocaat kan niet worden verplicht om een zaak aan te nemen die hij of zij bij voorbaat kansloos acht. Verzet ongegrond.

YA1899 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 114 - 2010 en YA1898 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 115 - 2010

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden