Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond
 
Geen advies is geen onjuist advies, advocaat is vrij om een zaak af te wijzen, tuchtklacht ongegrond
maandag, 15 augustus 2011

De klacht luidt als volgt. Verweerder heeft geen gebruik gemaakt van een betaalde medische adviseur die door de Staat wordt vergoed. Uit het arrest van het Hof Arnhem dd. 22 september 2009 volgt dat ook verweerder als advocaat onzorgvuldig heeft gehandeld bij de behartiging van de hem toevertrouwde belangen. Een advocaat moet zich door een goed adviseur laten adviseren. Verweerder had daarom een betaalde adviseur moeten inschakelen. Een overweging in het arrest van het Hof Arnhem van 22 september 2009 is niet wel te verenigen met een overweging van datzelfde Hof in zijn eerdere arrest van 18 maart 2003.

Het Hof Arnhem overweegt in het arrest van 22 september 2009 dat ook als geen beroepsfout zou zijn gemaakt door mr. X de vorderingen zouden zijn afgewezen. De medische adviseur heeft wanprestatie gepleegd jegens klager en diens gezin en daardoor schade berokkend.

Als verweerder klager juist geadviseerd had dan zou klager de procedure, geëindigd met het arrest van het Hof Arnhem van 22 september 2009, niet verloren hebben.

Beoordeling van het verzet

'6.1. De voorzitter heeft terecht overwogen dat het een advocaat vrijstaat om zijn cliënt, op basis van de bevindingen van zijn medische adviseur, heropening van de zaak te ontraden. Een advocaat kan niet worden verplicht een in zijn ogen kansloze procedure aanhangig te maken. Niet gebleken is dat verweerder bij de totstandkoming van zijn advies onzorgvuldig heeft gehandeld dan wel dat hij klager onvoldoende heeft geïnformeerd.'

Verzet ongegrond. YA1897 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 54 - 2010

Twee andere beslissingen van de raad:

Nu geen advies gegeven is kan van een onjuist gegeven advies geen sprake zijn. Een advocaat kan niet worden verplicht om een zaak aan te nemen die hij of zij bij voorbaat kansloos acht. Verzet ongegrond.

YA1899 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 114 - 2010 en YA1898 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 115 - 2010

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden