Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Rechtstreekse toezending brieven aan cliŽnt wederpartij meestal strijdig met gedragsregel 18
 
Rechtstreekse toezending brieven aan cliŽnt wederpartij meestal strijdig met gedragsregel 18
donderdag, 18 augustus 2011

Beslissing op een klacht van een advocaat tegen de advocaat van de wederpartij. De klacht houdt in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet, doordat verweerder:

a) in stijd met de gedragsregels zijn brief van 25 februari 2009 met daarin een reactie op de brief van klager rechtstreeks aan de cliŽnt van klager heeft gezonden.

b) opnieuw, ondanks de mededeling van klager dat de correspondentie gesloten was een schriftelijke reactie aan de cliŽnt van klager heeft gestuurd;

c) zich jegens klager niet confraterneel heeft gedragen en opgesteld.

Vooral de klacht inzake a) wordt hiernavolgend besproken.

Achtergronden uit de beslissing van de raad

3.2 Klager heeft bij brief van 10 februari 2009 namens zijn cliŽnt een door verweerder namens zijn cliŽnten bij brief van 4 februari 2009 ingediende vordering afgewezen. Verweerder heeft in een brief van 25 februari 2009 aan klagers cliŽnt op deze brief gereageerd. Klager heeft verweerder geen toestemming gegeven zich rechtstreeks tot zijn cliŽnt te wenden.

3.3 In voornoemde brief wordt klagers cliŽnt - kort gezegd - gesommeerd het schip op te leveren in de staat die zijn cliŽnten mochten verwachten, bij gebreke waarvan hij in verzuim zou zijn en zijn cliŽnten de overeenkomst als ontbonden zullen beschouwen. De brief bevat voorts de passage:

ďAangezien dit schrijven is gericht op rechtsgevolg, ontvangt u dit schrijven rechtstreeks en uw raadsman een afschrift.Ē

3.4 Klager heeft namens zijn cliŽnt bij brief van 5 maart 2009 bericht dat zijn cliŽnt blijft bij zijn afwijzing van de vorderingen van de wederpartij. Klager besluit zijn brief met de woorden:

"CliŽnt geeft voorts aan de correspondentie thans te sluiten."

3.5 Verweerder heeft hierop de cliŽnt van klager bij brief van 9 maart 2009 nogmaals rechtstreeks aangeschreven. In de brief wordt klagers cliŽnt meegedeeld dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en wordt hij voorts gesommeerd de door verweerders cliŽnten betaalde koopprijs terug te betalen.

3.6 Verweerder heeft namens zijn cliŽnten een civiele procedure aanhangig gemaakt tegen klagers cliŽnt. Bij dagvaarding heeft hij onder andere zijn brieven van 25 februari 2009 en 9 maart 2009 als producties overgelegd. Verweerder heeft in de dagvaarding vermeld dat hij klagers reactie betreffende de vordering niet overlegt, omdat dit confraternele correpondentie betreft.

3.7 Klager heeft vervolgens bij conclusie van antwoord zijn brieven aan verweerder in het geding gebracht. Na bezwaren van verweerder tegen overlegging van deze confraternele correspondentie en na tussenkomst van de deken, heeft klager de rechtbank verzocht de brieven uit het dossier te verwijderen.

Ten behoeve van de in de procedure gelaste comparitie van partijen heeft klager zijn brieven opnieuw in het geding gebracht, waarbij hij de adressering aan verweerder heeft afgeplakt. Verweerder heeft met betrekking tot deze handelwijze een klacht ingediend tegen klager. De Raad van Discipline in het ressort Leeuwarden heeft de klacht gegrond verklaard en klager de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd.

Oordeel raad

Rechtstreekse toezending van brieven aan klagers cliŽnt is in strijd met gedragsregel 18. Er is geen sprake van een uitzonderingssituatie. De raad verwijst hiermee naar het Hof van Discipline (HvD 5 juli 2010, no. 5679). Dit hof heeft toen kort en goed bepaald dat van een uitzondering op deze regel sprake kan zijn als het beoogde rechtsgevolg (met die directe toezending) dat toestaat.

Uit 4.6 'Indien en voor zover de brieven van 25 februari 2009 en 9 maart 2009 al waren gericht op enig rechtsgevolg, dan is de raad in de onderhavige situatie niet gebleken van enige noodzaak om de aanzeggingen rechtstreeks aan de andere partij te doen'.

'Aan een advocaat komt niet de vrijheid toe om rechtstreeks een aanzegging aan de wederpartij te doen alleen omdat hij dit nuttig of nodig acht. Vereist is een rechtens aanvaardbare reden om de aanzegging niet aan de advocaat te doen (...)' Aldus de raad.

De raad van discipline verklaart klachtonderdeel a) gegrond, de rest ongegrond. YA1903 Raad van Discipline Amsterdam 10-436U Beslissing van 15 augustus 2011

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomitť van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomitť van de Raad van Europa. Dit comitť stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comitť van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden