Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Rechtstreekse toezending brieven aan cliŽnt wederpartij meestal strijdig met gedragsregel 18
 
Rechtstreekse toezending brieven aan cliŽnt wederpartij meestal strijdig met gedragsregel 18
donderdag, 18 augustus 2011

Beslissing op een klacht van een advocaat tegen de advocaat van de wederpartij. De klacht houdt in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet, doordat verweerder:

a) in stijd met de gedragsregels zijn brief van 25 februari 2009 met daarin een reactie op de brief van klager rechtstreeks aan de cliŽnt van klager heeft gezonden.

b) opnieuw, ondanks de mededeling van klager dat de correspondentie gesloten was een schriftelijke reactie aan de cliŽnt van klager heeft gestuurd;

c) zich jegens klager niet confraterneel heeft gedragen en opgesteld.

Vooral de klacht inzake a) wordt hiernavolgend besproken.

Achtergronden uit de beslissing van de raad

3.2 Klager heeft bij brief van 10 februari 2009 namens zijn cliŽnt een door verweerder namens zijn cliŽnten bij brief van 4 februari 2009 ingediende vordering afgewezen. Verweerder heeft in een brief van 25 februari 2009 aan klagers cliŽnt op deze brief gereageerd. Klager heeft verweerder geen toestemming gegeven zich rechtstreeks tot zijn cliŽnt te wenden.

3.3 In voornoemde brief wordt klagers cliŽnt - kort gezegd - gesommeerd het schip op te leveren in de staat die zijn cliŽnten mochten verwachten, bij gebreke waarvan hij in verzuim zou zijn en zijn cliŽnten de overeenkomst als ontbonden zullen beschouwen. De brief bevat voorts de passage:

ďAangezien dit schrijven is gericht op rechtsgevolg, ontvangt u dit schrijven rechtstreeks en uw raadsman een afschrift.Ē

3.4 Klager heeft namens zijn cliŽnt bij brief van 5 maart 2009 bericht dat zijn cliŽnt blijft bij zijn afwijzing van de vorderingen van de wederpartij. Klager besluit zijn brief met de woorden:

"CliŽnt geeft voorts aan de correspondentie thans te sluiten."

3.5 Verweerder heeft hierop de cliŽnt van klager bij brief van 9 maart 2009 nogmaals rechtstreeks aangeschreven. In de brief wordt klagers cliŽnt meegedeeld dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en wordt hij voorts gesommeerd de door verweerders cliŽnten betaalde koopprijs terug te betalen.

3.6 Verweerder heeft namens zijn cliŽnten een civiele procedure aanhangig gemaakt tegen klagers cliŽnt. Bij dagvaarding heeft hij onder andere zijn brieven van 25 februari 2009 en 9 maart 2009 als producties overgelegd. Verweerder heeft in de dagvaarding vermeld dat hij klagers reactie betreffende de vordering niet overlegt, omdat dit confraternele correpondentie betreft.

3.7 Klager heeft vervolgens bij conclusie van antwoord zijn brieven aan verweerder in het geding gebracht. Na bezwaren van verweerder tegen overlegging van deze confraternele correspondentie en na tussenkomst van de deken, heeft klager de rechtbank verzocht de brieven uit het dossier te verwijderen.

Ten behoeve van de in de procedure gelaste comparitie van partijen heeft klager zijn brieven opnieuw in het geding gebracht, waarbij hij de adressering aan verweerder heeft afgeplakt. Verweerder heeft met betrekking tot deze handelwijze een klacht ingediend tegen klager. De Raad van Discipline in het ressort Leeuwarden heeft de klacht gegrond verklaard en klager de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd.

Oordeel raad

Rechtstreekse toezending van brieven aan klagers cliŽnt is in strijd met gedragsregel 18. Er is geen sprake van een uitzonderingssituatie. De raad verwijst hiermee naar het Hof van Discipline (HvD 5 juli 2010, no. 5679). Dit hof heeft toen kort en goed bepaald dat van een uitzondering op deze regel sprake kan zijn als het beoogde rechtsgevolg (met die directe toezending) dat toestaat.

Uit 4.6 'Indien en voor zover de brieven van 25 februari 2009 en 9 maart 2009 al waren gericht op enig rechtsgevolg, dan is de raad in de onderhavige situatie niet gebleken van enige noodzaak om de aanzeggingen rechtstreeks aan de andere partij te doen'.

'Aan een advocaat komt niet de vrijheid toe om rechtstreeks een aanzegging aan de wederpartij te doen alleen omdat hij dit nuttig of nodig acht. Vereist is een rechtens aanvaardbare reden om de aanzegging niet aan de advocaat te doen (...)' Aldus de raad.

De raad van discipline verklaart klachtonderdeel a) gegrond, de rest ongegrond. YA1903 Raad van Discipline Amsterdam 10-436U Beslissing van 15 augustus 2011

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Wim DaniŽls bij rechtbank Oost-Brabant: ĎAls je er maar een komma achter zetí

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim DaniŽls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

DaniŽls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: ďAls u met zín allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nķ veranderd.Ē

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

ďAls oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema InstitutiesĒ, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ĎInstitutionele aspecten van de rechtsstaatí aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden