Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad doet op 9 september uitspraak over leges identiteitskaart

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad doet op 9 september uitspraak over leges identiteitskaart

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Hoge Raad doet op 9 september uitspraak over leges identiteitskaart
 
Hoge Raad doet op 9 september uitspraak over leges identiteitskaart
woensdag, 7 september 2011

Hoge Raad - Een inwoner van de gemeente Heythuysen, inmiddels de gemeente Leudal, heeft op juli 2004 bij de gemeente een rijbewijs en een identiteitskaart aangevraagd. Voor het in behandeling nemen van zijn aanvraag heeft de gemeente hem leges in rekening gebracht. Hiertegen heeft hij bezwaar gemaakt bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Die verklaart zijn bezwaar ongegrond.

Procedure bij rechtbank en gerechtshof
De belanghebbende stelt beroep in bij de rechtbank Roermond, die zijn beroep ongegrond verklaart. Volgens de rechtbank dienen de aanvraag van een rijbewijs en een identiteitskaart (ook) een individueel belang (LJN BO4345).

Het gerechtshof in Den Bosch verklaart het hoger beroep daartegen van de belanghebbende gegrond voor wat betreft de leges voor de aanvraag van een identiteitskaart. Volgens het hof is met de invoering van de algemene identificatieplicht bij de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van 24 juni 2004 het publieke belang bij het bezit van een Nederlandse identiteitskaart zozeer gaan overheersen dat het individuele belang van ondergeschikte betekenis is (LJN BN9659).

Procedure bij de Hoge Raad
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft bij de Hoge Raad beroep in cassatie ingesteld.
De advocaat-generaal C.W.M. van Ballegooijen heeft op 4 mei 2011 de Hoge Raad geadviseerd om de uitspraak van het hof te vernietigen.

De uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad zal op vrijdag 9 september 2011 om 10.00 uur uitspraak doen in deze zaak (10/04967).

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syriė

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syriė, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syriė en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syriė, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden