Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Declaratie-beding sluiting dossier advocaat in diens overeenkomst van opdracht snoert cliënt de mond
 
Declaratie-beding sluiting dossier advocaat in diens overeenkomst van opdracht snoert cliënt de mond
maandag, 19 september 2011

Hoewel de tuchtrechter in beginsel –behoudens excessief declareren- niet bevoegd is te oordelen over de hoogte van declaraties, kan een overeenkomst van opdracht worden onderworpen aan een tuchtrechtelijk toets. Zo leidt de raad zijn oordeel in deze tuchtzaak in. Bij een consumentenkoop moet je tijdig klagen - om maar een dwarsstraat te noemen - maar ook bij een advocaat dient men direct aan de bel te trekken, zo blijkt.

Niet zo klantvriendelijk namelijk zo'n strakke bepaling opgenomen in een overeenkomst van opdracht - wettelijk geregelde figuur, zie artikel 7:400 BW e.v. - tussen advocaat (verweerder) en cliënt (klager):

 “Na verzending van onze einddeclaratie over de achterliggende periode met de bijbehorende specificatie wordt het dossier gesloten en zal aan u worden verzocht om binnen 5 dagen akkoord te gaan met de tot op dat moment door ons gewerkte en in rekening gebrachte tijd en wordt u tevens verzocht te verklaren dat het in rekening gebrachte salaris redelijk is. De akkoordverklaring heeft tot gevolg dat de declaratie niet meer kan worden betwist. Indien door u geen akkoord wordt gegeven zal het dossier, zonder nadere aankondiging …. definitief worden gesloten.”

Oordeel raad

'Daarmee werd klaagster gedurende de behandeling van de zaak elke redelijke kans ontnomen om zich te beklagen over de (hoogte van) declaraties. Immers, het onthouden van instemming met einige declaratie zou het sluiten van het dossier tot gevolg hebben, met alle mogelijke consequenties van dien.. De raad acht het op basis van het bovenstaande voorstelbaar dat klaagster zich gedwongen heeft gevoeld om akkoord te gaan met de declaraties.'

'Door de zaak pas in behandeling te nemen nadat klaagster de overeenkomst had ondertekend, heeft verweerder klaagster in de positie gebracht dat zij niet meer kon protesteren tegen de (hoogte van de) declaratie, zonder het risico te lopen dat het dossier zou worden gesloten. Daarmee heeft verweerder naar het oordeel van de raad niet gehandeld zoals het een behoorlijk advocaat betaamt. Dit onderdeel van de klacht is derhalve gegrond.'

Klachten zodoende deels gegrond, de raad acht een waarschuwing een passende maatregel.

'Korting' voor online rechtzoekenden?

Tot slot nog even aandacht voor Klachtonderdeel 3, de raad:       

5.2 Uit de aan de raad overgelegde stukken blijkt dat klaagster en verweerder een uurtarief van € 125,-- zijn overeengekomen. Klaagster stelt dat zij nadien op internet heeft gelezen dat verweerder een uurtarief hanteert van € 70,--, maar naar het oordeel van de raad doet dat niets af aan het tussen klaagster en verweerster overeengekomen uurtarief. Ook dit onderdeel van de klacht is derhalve ongegrond.

Eerst dus even googelen naar de website van de advocaat en deze goed lezen alvorens een advocaat in de arm te nemen.

YA2011 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 235 - 2010 Beslissing van 29 augustus 2011.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden