Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - VN Jongerenverkiezing, wie van de rechtenstudenten gaat door: Nadia Mahdaoui of Kirty Matabadal?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - VN Jongerenverkiezing, wie van de rechtenstudenten gaat door: Nadia Mahdaoui of Kirty Matabadal?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Studenten arrow VN Jongerenverkiezing, wie van de rechtenstudenten gaat door: Nadia Mahdaoui of Kirty Matabadal?
 
VN Jongerenverkiezing, wie van de rechtenstudenten gaat door: Nadia Mahdaoui of Kirty Matabadal?
woensdag, 28 september 2011

Rechtenstudentes strijden om stemmen

Sinds maandag jl. is de halve finale van de VN Jongerenverkiezing van start gegaan. Drie weken lang voeren steeds 2 van de 6 overgebleven kandidaten campagne tegen elkaar om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Dat stemmen kan via internet en per sms. Elke week wordt er op deze manier een finalist bekend. Eric van Doorn (24, Veenendaal), Lauren Schuivens (21, Maastricht), Annette Morón (21, Amsterdam), Kirty Matabadal (23, Zoetermeer), Nadia Mahdaoui (22, Hendrik Ido Ambacht) en Diederik Vasse  (22, Utrecht) zullen de komende weken campagne voeren om zo veel mogelijk jongeren te overtuigen dat zij de ideale kandidaat zijn. Diederik neemt de plaats in van Marcel Belderbos (zijn studie ging voor).

Twee talenten verdienen onze aandacht want beiden studeren rechten. Kirty Matadabal is gekoppeld in de strijd aan Nadia Mahdaoui.

Nadia gaat voor de armoedebestrijding (geïnspireerd door situatie jeugd in Marokko) en Kirty, Leidse bachelorstudente en lid van een pleitgenootschap Virtus, voor toegang tot water in de wereld. Dat is toch een USP van Nederland en niet zonder succes. Daar kan Elsa van de Loo - kandidate in 2009 - over meepraten (vgl  http://juridischdagblad.nl/content/view/8674/53/).

Kirty doet als 'Chairman Youth4help foundation' overigens een beetje denken aan Melody Hossaini (deelneemster The Apprentice UK), gelet op alle projecten die zij heeft geïnitieerd. Tot en met zondag 2 oktober doen de rechtenstudenten er alles aan om zoveel mogelijk stemmen te werven.

De kandidaten hebben zich al voorgesteld op dewereldvandevn.nl, een selectie daaruit:

Waarom zou een jongere op jou moeten stemmen?

Nadia Mahdaoui hbo-rechtenstudente Nadia Mahdaoui hbo-rechtenstudente (Haagse Hogeschool):

'Een jongere zou op mij moeten stemmen omdat, ik me keihard ga inzetten om de stem van de Nederlandse jongeren te laten horen bij de VN.  Hetgeen waar ik voor pleit komt voort uit mijn ervaringen. Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar mijn ouders komen uit arm dorpje in Marokko. Zo zag ik al van jongs af aan dat veel mensen in armoede leefden en daar weinig aan konden doen. Door mijn afkomst is mijn armoede-besef en mijn ideaal om dit ook te veranderen zeer sterk.

Ik sta hier niet voor mijzelf, maar voor de jongeren die in armoede leven. Ik wil graag een spreekbuis zijn voor de Nederlandse jongeren, maar heb dus wel jullie stemmen nodig!'

Waarom zou een jongere op jou moeten stemmen?

Kirty Matadabal, Leidse rechtenstudenteKirty Matabadal:

'Omdat ik in de kracht van jongeren geloof. Ik heb een ‘Stop thinking - Start acting' approach. Ik wil jongeren een stem geven om gehoord te worden. Samen met hen doelgerichte projecten opzetten, naar events meenemen of zelf organiseren, hen met beleidsmakers in contact brengen en met elkaar verbinden. Ik geloof erin dat jongeren een verschil kunnen maken in de wereld omdat zij vaak taboes e.d. kunnen doorbreken en verder kijken dan gespannen politieke situaties. Het gaat om de mens, niet om beleid.'

Stemmen

Een stem uitbrengen kan via internet of per sms. SMS nadia naar 5040 voor Nadia Mahdaoui of SMS kirty naar 5040 voor Kirty Matabadal. Of via deze link.

Kirty roept in een persbericht van de UL medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden op om op haar te stemmen. ‘Ik ben er trots op in Leiden te studeren en dat draag ik ook uit in de interviews die ik geef. Mijn rivale in deze ronde heeft de steun van de Hogeschool Den Haag, ik reken op de steun van mijn universiteit.’

Wie van de finalisten naar New York mag wordt duidelijk op 23 oktober, de laatste stemronde tijdens het evenement UN&me.

Over VN Jongerenverkiezing

De verkiezing van de nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de VN wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdraad, in samenwerking met de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 20 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden