Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtspraak maakt disciplinaire maatregelen voortaan openbaar (reactie op RTL Nieuws)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtspraak maakt disciplinaire maatregelen voortaan openbaar (reactie op RTL Nieuws)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Rechtspraak maakt disciplinaire maatregelen voortaan openbaar (reactie op RTL Nieuws)
 
Rechtspraak maakt disciplinaire maatregelen voortaan openbaar (reactie op RTL Nieuws)
dinsdag, 4 oktober 2011

Rvdr Den Haag - Informatie over disciplinaire maatregelen aan rechters zal voortaan openbaar gemaakt worden. De samenleving heeft in toenemende mate belangstelling voor het functioneren van rechters. Door informatie over disciplinaire maatregelen in het jaarverslag op te nemen, wil de Raad voor de rechtspraak aan die behoefte tegemoetkomen. Momenteel wordt alleen in het jaarverslag van de Hoge Raad informatie over schorsing en ontslag van rechters gepubliceerd.

De Raad heeft na vragen van RTL Nieuws gegevens verzameld over het aantal disciplinaire maatregelen dat in de periode 2001 tot 2011 is opgelegd aan rechters (lees hier de brief van de Raad aan RTL Nieuws: BriefRTLNieuws.pdf).

Daaruit blijkt dat er in acht gevallen een disciplinaire maatregel is opgelegd aan een rechter of raadsheer.

De redenen hiervoor waren onder andere onprofessioneel gedrag, ongewenste intimiteiten of ondermaatse kwaliteit van het werk. In dezelfde periode hebben elf rechters ontslag op eigen verzoek aangevraagd, waarbij het gerechtsbestuur de betrokkene heeft gestimuleerd om ontslag te verzoeken.

Hiervan zijn vier rechters vervroegd met pensioen gegaan. Nederland telt ruim 2500 rechters. In 2010 deden zij in totaal 1.960.000 zaken af.  

Alle medewerkers van de Rechtspraak – waaronder rechters – hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende. De Rechtspraak vindt dit belangrijk om het functioneren van medewerkers, en daarmee de kwaliteit van de rechtspraak, te verbeteren. Goede functioneringsgesprekken dragen bij aan het voorkomen van onwenselijke situaties die tot disciplinaire maatregelen kunnen leiden.

In Nederland worden rechters voor het leven benoemd om hun onafhankelijkheid te versterken. Alleen de Hoge Raad kan beslissen over schorsing of ontslag van rechters. De presidenten van de gerechten hebben de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen op te leggen aan rechters als zij zich niet als een goed rechter gedragen.

In de huidige situatie kan deze maatregel bestaan uit een schriftelijke waarschuwing of strafontslag. De Raad voor de rechtspraak is van mening dat er behoefte bestaat aan een uitgebreider scala van disciplinaire straffen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt momenteel aan een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden