Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Takvor Avedissian over STRENGER STRAFFEN? Beeldvorming en sentimenten versus feiten en waarden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Takvor Avedissian over STRENGER STRAFFEN? Beeldvorming en sentimenten versus feiten en waarden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Takvor Avedissian over STRENGER STRAFFEN? Beeldvorming en sentimenten versus feiten en waarden
 
Takvor Avedissian over STRENGER STRAFFEN? Beeldvorming en sentimenten versus feiten en waarden
dinsdag, 4 oktober 2011

Rvdr Den Haag - Op zaterdag 1 oktober jl. sprak Takvor Avedissian, sectorvoorzitter strafrecht Rechtbank Haarlem en tevens lid woordvoerderspoel strafrecht Raad voor de rechtspraak, op het symposium Straffen van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD).

Via een interactieve sessie deelde Avedissian zijn visie op het spanningsveld tussen beeldvorming en sentimenten enerzijds en feiten en waarden anderzijds met betrekking tot de vraag of strenger moet worden gestraft in Nederland.

Avedissian geeft aan dat de afgelopen jaren de druk vanuit de samenleving, de media, wetenschappers en de politiek op de strafrechter is toegenomen. De samenleving kenmerkt zich steeds meer door mondige burgers. Gezag is niet meer vanzelfsprekend. Emoties, snelle meningsvorming en snelle meningsuiting en het gebruik van social media leiden ertoe dat kritiek sneller en heviger aan de oppervlakte komt.

Ondanks alle onderzoeken en feiten is het beeld van “de softe strafrechter” toch zo dominant dat het niet alleen de stemming in de samenleving over de rechtspraak lijkt te bepalen, maar ook die in de politiek, aldus Avedissian.

Dat laatste blijkt uit het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering van minimumstraffen: Als de rechter niet mee wil gaan met de roep om strenger te straffen, dan moet de wetgever hem dit maar gaan voorschrijven. Zo klinkt het.

Avedissian benadrukt dat het enerzijds winst is dat we sneller, beter en meer rechtstreeks te weten kunnen komen wat er leeft in de samenleving. Anderzijds lijkt de kritiek soms venijnig, ongenuanceerd en ongefundeerd.  Van de rechter mag stabiliteit en degelijkheid worden verwacht.

De rechter is er niet voor de hypes of voor de waan van de dag. Hij moet juist niet meewaaien met elke wind. Hij moet rechtop blijven staan en aldus bijdragen aan de stabiliteit van de samenleving.

Link naar zijn volledige tekst.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden