Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Loonvordering Professional Support Lawyer tegen De Brauw Blackstone Westbroek ook bij hof afgewezen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Loonvordering Professional Support Lawyer tegen De Brauw Blackstone Westbroek ook bij hof afgewezen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Loonvordering Professional Support Lawyer tegen De Brauw Blackstone Westbroek ook bij hof afgewezen
 
Loonvordering Professional Support Lawyer tegen De Brauw Blackstone Westbroek ook bij hof afgewezen
donderdag, 6 oktober 2011

Verschil Fee-earner (up or out en omzetplicht) en Professional Support Lawyer  

Partijen verschillen van mening over de uitleg van passages in aanstellingsbrieven van 23 november 2005 en 21 november 2006. De Professional Support Lawyer (jurist) is bijgestaan door mr. D.J.B. (Diana) de Wolff van Stadhouders Advocaten, advocatenkantoor De Brauw door mr. B.G. (Brigitte) den Outer-Kroon. 

Appellant is op 15 februari 2006 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij De Brauw (DBBW) in de functie van Professional Support Lawyer, later voor onbepaalde tijd. 

In het najaar van 2007 heeft het advocantenkantoor haar arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en stagiaires in de functie van advocaat, kandidaat-notaris en fiscalist aangepast. Met ingang van 1 november 2007 heeft De Brauw ten behoeve van deze medewerkers een algemene verhoging van de schaal voor medewerkers met ongeveer 10% bruto doorgevoerd.

Kantonrechter

Voor de overige werknemers in juridische functies heeft DBBW met ingang van 1 januari 2008 een nieuw salaris- en functiegebouw ingevoerd. De jurist vordert betaling van achterstallig salaris.

De kantonrechter heeft de vordering van appellant afgewezen en overwoog dat de inhoud van de aanstellingsbrief niet aldus kan worden uitgelegd dat de jurist er recht op heeft in de nieuwe medewerkersschaal te worden ingedeeld en dat het De Brauw vrijstond om voor de PSL een nieuwe schaal in te voeren.

Een aparte categorie

Centrale overwegingen hof:

'3.6.2 (...) Het up-or-out systeem betekent dat de fee-earner na een bepaalde tijd hetzij ‘wordt opgenomen in de vennootschap’, hetzij wordt geacht de organisatie van De Brauw te verlaten. De PSL heeft een ondersteunende functie ten opzichte van de fee-earner en hoeft niet een bepaalde omzet te behalen. Voor de PSL geldt niet het up-or-out systeem.

3.6.3 Niet gebleken is dat [appellant] bij zijn indiensttreding niet op de hoogte was van voornoemd verschil tussen de fee-earner en de PSL. Mede gelet op dit wezenlijke verschil in functies heeft [appellant] aan de inhoud van de aanstellingsbrieven redelijkerwijs niet de verwachting kunnen ontlenen dat hij werd ingedeeld in de schaal voor medewerkers en wat betreft het salaris eenzelfde rechtspositie verkreeg als fee-earners.

Waar in die brieven achter het door hem te verdienen aanvangssalaris tussen haakjes werd vermeld ‘schaal 1 1/3M’ respectievelijk ‘schaal 1 2/3M’, is duidelijk dat hij als PSL - niet alleen door het karakter van zijn functie als omschreven onder 3.6.2, maar ook voor wat betreft het salaris - deel uitmaakte van een aparte categorie ten opzichte van de fee-earners, een aparte categorie voor wie met betrekking tot de salariëring werd aangeknoopt bij schaal M zonder dat sprake was van een indeling in die schaal. In de bewoordingen van de aanstellings¬brief van 21 november 2006:

‘Voor de functie Professional Support Lawyer geldt dat de periodieken in de schaal voor medewerkers met 1/3 stappen worden doorlopen.’

Als PSL verdiende [appellant] derhalve niet hetzelfde salaris als een fee-earner. Zijn jaarlijkse periodieken bedroegen een derde deel van de periodiek die een fee-earner ontving. Aan het gebruik van de woorden ‘huidige salarisschaal’ (in beide aanstellingsbrieven) en ‘geldende salarisschaal’ (in de brief van 21 november 2006), heeft [appellant] anders dan hij meent, redelijkerwijs niet de verwachting mogen ontlenen dat hij, in weerwil van hetgeen hiervoor is overwogen, wèl in schaal M werd ingedeeld of in een toekomstige (op fee-earners toegesneden) schaal M zou worden ingedeeld.'

Arrest van mrs. R.J.M. Smit, D.J. van der Kwaak en C. Uriot d.d. 27 september 2011. LJN: BT2747, Gerechtshof Amsterdam, 200.076.876/01

Voor wie nog wil weten hoeveel de PSL verdiende c.q. kreeg bij DBBW, raadpleeg de volledige uitspraak: BT2747

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 20 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden