Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond
 
Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond
vrijdag, 14 oktober 2011

Belsissing van 11 oktober 2011. De klacht houdt in dat verweerster (de advocate) in strijd met artikel 46 Advocatenwet heeft gehandeld doordat zij:

a. zonder daartoe opdracht te hebben gekregen een verweerschrift heeft ingediend namens klager’s jong meerderjarige zoon [M] in het geschil tussen klager en zijn ex-echtgenote over de hoogte van de partner- en kinderalimentatie; en

b. tijdens een zitting ten overstaan van de rechter zou hebben gezegd dat klager zich bij de meditation met zijn ex-echtgenote zou hebben misdragen.

De klacht is gegrond, zo volgt uit de beslissing van de Amsterdamse raad, 5.2:

 'Ofschoon juist is dat [M] door het indienen van een verzoek tot wijziging van de alimentatie zelf [M] als partij in de procedure heeft betrokken, heeft verweerster in deze situatie, waarin het ging om een verzoek van de vader dat was gericht tot zijn ex-echtgenote, jegens klager verwijtbaar gehandeld door zonder daartoe een uitdrukkelijke opdracht van zijn zoon [M] te hebben ontvangen en evenmin een machtiging van [M] via haar cliente, zijn moeder en klager’s ex-echtgenote, te hebben ontvangen, een verweerschrift namens [M] tegen het verzoek van klager in te dienen.

Door deze handelwijze van verweerster zijn klager en zijn zoon onaangekondigd en ongewild in een procedure tegenover elkaar komen te staan. Gelet op de aard van de relatie tussen klager en [M] en de te verwachten spanningen dat een verweer namens [M] in de relatie met zijn vader zou opleveren, had het op de weg gelegen van verweerster eerst expliciet de opdracht van [M] tot het indienen van een verweerschrift af te wachten alvorens zij de rechtbank berichtte zich namens [M] te stellen en verweer te zullen voeren en op 19 oktober 2009 ook daadwerkelijk het verweerschrift in te dienen.'

Dit klachtonderdeel is gegrond. Klachtonderdeel b niet omdat de Raad de juistheid van de stellingen daarover niet heeft kunnen vaststellen.

De Raad legt de advocate geen maatregel op nu zij beterschap heeft beloofd in eventuele toekomstige (soortgelijke) gevallen. YA2042 Raad van Discipline Amsterdam 11-060U

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden