Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond
 
Klacht tegen advocaat wegens hybride rol in zaak partner- en kinderalimentatie gegrond
vrijdag, 14 oktober 2011

Belsissing van 11 oktober 2011. De klacht houdt in dat verweerster (de advocate) in strijd met artikel 46 Advocatenwet heeft gehandeld doordat zij:

a. zonder daartoe opdracht te hebben gekregen een verweerschrift heeft ingediend namens klager’s jong meerderjarige zoon [M] in het geschil tussen klager en zijn ex-echtgenote over de hoogte van de partner- en kinderalimentatie; en

b. tijdens een zitting ten overstaan van de rechter zou hebben gezegd dat klager zich bij de meditation met zijn ex-echtgenote zou hebben misdragen.

De klacht is gegrond, zo volgt uit de beslissing van de Amsterdamse raad, 5.2:

 'Ofschoon juist is dat [M] door het indienen van een verzoek tot wijziging van de alimentatie zelf [M] als partij in de procedure heeft betrokken, heeft verweerster in deze situatie, waarin het ging om een verzoek van de vader dat was gericht tot zijn ex-echtgenote, jegens klager verwijtbaar gehandeld door zonder daartoe een uitdrukkelijke opdracht van zijn zoon [M] te hebben ontvangen en evenmin een machtiging van [M] via haar cliente, zijn moeder en klager’s ex-echtgenote, te hebben ontvangen, een verweerschrift namens [M] tegen het verzoek van klager in te dienen.

Door deze handelwijze van verweerster zijn klager en zijn zoon onaangekondigd en ongewild in een procedure tegenover elkaar komen te staan. Gelet op de aard van de relatie tussen klager en [M] en de te verwachten spanningen dat een verweer namens [M] in de relatie met zijn vader zou opleveren, had het op de weg gelegen van verweerster eerst expliciet de opdracht van [M] tot het indienen van een verweerschrift af te wachten alvorens zij de rechtbank berichtte zich namens [M] te stellen en verweer te zullen voeren en op 19 oktober 2009 ook daadwerkelijk het verweerschrift in te dienen.'

Dit klachtonderdeel is gegrond. Klachtonderdeel b niet omdat de Raad de juistheid van de stellingen daarover niet heeft kunnen vaststellen.

De Raad legt de advocate geen maatregel op nu zij beterschap heeft beloofd in eventuele toekomstige (soortgelijke) gevallen. YA2042 Raad van Discipline Amsterdam 11-060U

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden