Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Tweede echtgenote 23 jaar jonger maakt erflater nog niet wilsonbekwaam

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Tweede echtgenote 23 jaar jonger maakt erflater nog niet wilsonbekwaam

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Tweede echtgenote 23 jaar jonger maakt erflater nog niet wilsonbekwaam
 
Tweede echtgenote 23 jaar jonger maakt erflater nog niet wilsonbekwaam
donderdag, 27 oktober 2011

Compos mentis

Liefde maakt blind, maar de keuze voor een jonge vlam maakt een man nog niet wilsonbekwaam. Zo blijkt uit deze tuchtzaak, waarvan uitspraak (beslissing) 11 oktober 2011. Klaagster verwijt de notaris dat hij bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflater klachtwaardig heeft gehandeld, omdat hij zijn ambt niet onafhankelijk heeft uitgeoefend en de belangen van alle bij de behandeling van de nalatenschap betrokken partijen niet op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft behartigd.

Volgens klaagster was erflater ten tijde van het sluiten van het huwelijk niet meer compos mentis, hetgeen ook blijkt uit het feit dat zijn tweede echtgenote 23 jaar jonger was dan hij. De notaris had een nader onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het huwelijk moeten instellen.

Het is het hof noch uit de stukken van het geding, noch uit het behandelde ter terechtzitting gebleken dat de notaris met zijn handelwijze de schijn heeft gewekt niet onafhankelijk of onpartijdig zijn. Naar het oordeel van het hof heeft de notaris dan ook niet gehandeld in strijd met de zorgplicht die op een goed handelend notaris rust. Het hof bevestigt de bestreden beslissing van de kamer van toezicht. LJN: BU2058,Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 200.076.890/01 NOT

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden