Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris treedt feitelijk niet op als boedelnotaris, maar schrijft zich wel zo in, klachtwaardig?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris treedt feitelijk niet op als boedelnotaris, maar schrijft zich wel zo in, klachtwaardig?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris treedt feitelijk niet op als boedelnotaris, maar schrijft zich wel zo in, klachtwaardig?
 
Notaris treedt feitelijk niet op als boedelnotaris, maar schrijft zich wel zo in, klachtwaardig?
dinsdag, 15 november 2011

De notaris treedt op als tussenpersoon tussen executeurs/erfgenamen en een legataris/klaagster in een nalatenschap van hun vader. Klaagster stelt het navolgende. De notaris is onder valse voorwendselen opgetreden als boedelnotaris in de nalatenschap van de vader van klaagster. Verder heeft de notaris een vals document opgesteld over de berekening van de erfdelen.

De klacht is ongegrond, onder meer omdat de notaris geen aandeel heeft gehad in de achterliggende problematiek van de klacht.

Uit de beoordeling:

4.1 De notaris heeft gedurende een korte periode enige werkzaamheden verricht in opdracht van de executeurs van de nalatenschap van de heer […]. De notaris had de opdracht contact te leggen met de legataris, te weten klaagster, omdat de executeurs klaagster niet rechtstreeks wilden benaderen. De notaris is in zoverre feitelijk niet opgetreden als boedelnotaris en is ook overigens niet betrokken geweest bij de afwikkeling van de boedel.

Om die reden treft de notaris geen verwijt. Klaagster had ten aanzien van de afwikkeling van de nalatenschap navraag moeten doen bij de executeurs en niet bij de notaris. De notaris was niet gehouden om klaagster te informeren dat hij gestopt was met werkzaamheden voor de executeurs, omdat klaagster geen opdrachtgever was van de notaris. De kamer van toezicht acht dit onderdeel van de klacht ongegrond.

4.2 Ten aanzien van de verdeling van de nalatenschap is de klacht ongegrond, omdat de notaris daarbij geen betrokkenheid had. De notaris heeft nooit gelden uit de nalatenschap onder zich gehad. Het bepalen van de hoogte van die gelden en het achterwege blijven van de uitbetaling daarvan kan hem niet worden aangerekend. De executeurs hebben de notaris hiertoe ook geen opdracht gegeven.

4.3 De klacht mist enig belang voor zover deze zich richt tot de notaris als boedelnotaris. De notaris is in opdracht van de executeurs zeer korte tijd als boedelnotaris opgetreden. Klaagster kan daar als legataris geen rechten aan ontlenen. Zij is immers geen opdrachtgever van de notaris. De klacht is ook op dit onderdeel ongegrond.'

YC0715 Kamer van toezicht 's-Hertogenbosch 11.13

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden