Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advies Rechtspraak: onafhankelijkheid advocatuur onder druk door nieuw toezichtstelsel

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advies Rechtspraak: onafhankelijkheid advocatuur onder druk door nieuw toezichtstelsel

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advies Rechtspraak: onafhankelijkheid advocatuur onder druk door nieuw toezichtstelsel
 
Advies Rechtspraak: onafhankelijkheid advocatuur onder druk door nieuw toezichtstelsel
maandag, 21 november 2011

Rvdr Den Haag - De onafhankelijkheid van de advocatuur komt onder druk te staan als de kabinetsplannen doorgaan om het toezicht te veranderen. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een advies over de herziening van het toezichtstelsel.

Inmenging

De voorgestelde wijziging van het toezicht op de advocatuur laat te veel ruimte open voor inmenging door de overheid, zo stelt de Raad voor de rechtspraak in een advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het kabinet wil naar één landelijk toezichthoudend orgaan, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op alle advocaten. De dekens blijven als feitelijk toezichthouder functioneren.

Het nieuwe college kan straks derden als toezichthouder aanwijzen. Het college krijgt verder de bevoegdheid om de geheimhoudingsplicht van advocaten te doorbreken en een deken te doen schorsen en zelfs te doen ontheffen van zijn toezichthoudende taken. Ook kan het college specifieke aanwijzingen geven bij de uitoefening van het toezicht.

Kwetsbaar

De Minister van Veiligheid en Justitie krijgt een rol bij de benoeming en het ontslag van de leden van het college. Dit laat volgens de Raad teveel ruimte voor ongewenste beďnvloeding door de overheid op het college. De Raad vindt deze kwetsbare positie van het college ten opzichte van de overheid in combinatie met de ingrijpende bevoegdheden van dat college onwenselijk.

In een rechtsstaat zijn een onafhankelijke rechterlijke macht en advocatuur essentieel. Een stelsel van toezicht zal iedere beďnvloeding van advocaten door de overheid moeten uitsluiten, aldus de Raad.

De Raad voor de rechtspraak juicht een aanpassing van het toezichtstelsel op zich toe, maar beschouwt de voorgestelde regeling als té vergaand en onwenselijk. De noodzaak van de ingrijpende voorstellen wordt bovendien niet aangetoond.

Lees hier het advies: Advies-10-11-2011.pdf

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden