Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat niet geroepen om belangen van wederpartij te behartigen, klacht deels gegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat niet geroepen om belangen van wederpartij te behartigen, klacht deels gegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat niet geroepen om belangen van wederpartij te behartigen, klacht deels gegrond
 
Advocaat niet geroepen om belangen van wederpartij te behartigen, klacht deels gegrond
maandag, 28 november 2011

Nood breekt wet hier niet aan de orde

Een advocaat is niet geroepen om de belangen van de wederpartij te behartigen. Het is niet aan de advocaat van de ene partij om (ongevraagd) te beoordelen wat in het belang van de andere partij is, aldus volgt uit een tuchtrechtelijk oordeel van 31 oktober 2011. Het ging om een familierechtelijke kwestie, een omgangsregeling.

Rechtstreeks contact opnemen wederpartij hoort niet:

'5.2.      Het staat een advocaat niet vrij om de wederpartij betreffende een aangelegenheid waarin deze naar hij weet door een advocaat wordt bijgestaan, zonder toestemming van deze advocaat rechtstreeks te benaderen. Vast staat dat verweerster op 1 september 2010 omstreeks 8.00 uur de voice mail van klager heeft ingesproken.

Verweerster heeft aldus rechtstreeks contact opgenomen met klager, terwijl zij wist dat hij in het kader van de omgangsregeling werd bijgestaan door een advocaat. Verweerster heeft daardoor gehandeld in strijd met de ter zake voor advocaten geldende regels.

De raad volgt verweerster niet waar zij stelt dat zij ook handelde in het belang van verweerder. Een advocaat is immers niet geroepen om de belangen van de wederpartij te behartigen en het is niet aan de advocaat van de ene partij om (ongevraagd) te beoordelen wat in het belang van de andere partij is. Evenmin volgt de raad verweerster (en de deken) in het standpunt dat hier de regel “nood breekt wet” dient te gelden.

Er was geen sprake van een acute noodsituatie die ingrijpen met veronachtzaming van de gedragsregels rechtvaardigde. Verweerster had ook niets kunnen doen. Verweerster heeft dus gehandeld in strijd met de voor haar als advocaat geldende gedragsregel, wat haar tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. Het eerste onderdeel van de klacht dient derhalve gegrond te worden verklaard.'

De klacht is dus gedeeltelijk gegrond, er volgt niettemin geen maatregel zo blijkt:

'5.4.      Aan klager kan worden toegegeven dat verweerster bij het formuleren van haar correspondentie onvoldoende distantie heeft bewaard. Verweerder heeft haar correspondentie herhaaldelijk in de ik-vorm geformuleerd en aldus haar persoonlijke visie op de zaak en op het gedrag van klager weergegeven.

Hoewel verweerster er verstandiger aan had gedaan om zich te beperken tot het weergeven van het standpunt van haar cliėnte, zonder daarbij (tevens) haar persoonlijke visie weer te geven, is de raad van oordeel dat verweerster zich niet nodeloos grievend jegens klager heeft uitgelaten. Het betrof een zaak waarin de spanningen tussen partijen hoog waren opgelopen.

Verweerster diende de belangen van haar cliėnte te behartigen. Zij mocht daarbij afgaan op de informatie die zij van haar cliėnte kreeg. Een procedure is ervoor bedoeld om partijen in de gelegenheid te stellen om hun standpunt aan de rechter kenbaar te maken.

Voor zover klager zich niet kon verenigen met het standpunt van de cliėnte van verweerster, lag het op zijn weg om zijn standpunt aan de rechter kenbaar te (doen) maken en eventueel een bewijsaanbod te doen. Verweerster was niet gehouden om kennis te nemen van het door klager aangeboden bandmateriaal.

De raad zal het derde onderdeel van de klacht eveneens als ongegrond afwijzen.'

YA2185 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H252-2010

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden