Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden
 
Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden
dinsdag, 6 december 2011

Door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is aan de Kamer van Toezicht in Assen verzocht om een uitspraak over de toelaatbaarheid van deze combinatie van dienstbetrekkingen. Hij stelt zich op het standpunt dat het een kandidaat-notaris op grond van de wet niet is toegestaan om tevens als fiscaal jurist bij een accountantskantoor in loondienst te zijn.

In de eerste plaats stelt de Kamer van Toezicht voorop dat in de wet niet met zoveel woorden is vastgelegd dat voormelde combinatie van betrekkingen verboden is, maar ziet verder geen bezwaar, zo blijkt uit een beschikking van 3 november 2011:

'Naar het oordeel van de Kamer van Toezicht volgt uit de enkele omstandigheid dat de kandidaat-notaris mede in loondienst is bij een accountants- en belastingadvieskantoor ook niet zonder meer dat sprake is van een (mogelijke) schijn van samenwerking en/of van aantasting (in schijn) van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat-notaris.

Indien de kandidaat-notaris de door haar in beide dienstbetrekkingen verrichte werkzaamheden strikt gescheiden houdt én (derhalve) er voor zorg draagt dat zij als kandidaat-notaris op geen enkele wijze betrokken zal zijn bij zaken en cliënten waarmee zij in haar dienstbetrekking van fiscaal jurist betrokken is (geweest), zoals door de kandidaat-notaris tijdens de zitting is gemeld, kan de Kamer van Toezicht niet inzien dat sprake kan zijn van (schijn van) belangenverstrengeling c.q. dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de kandidaat-notaris.

In dat geval ziet de Kamer van Toezicht niet dat sprake zou zijn van een verschil met het als partij (kandidaat-)notaris geven van juridisch en/of fiscaal advies.

Daarbij betrekt de Kamer van Toezicht dat de op een (kandidaat-)notaris rustende verplichting om zijn ambt in onafhankelijkheid uit te oefenen en om de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behartigen, alsmede om zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig te gedragen dat de eer en het aanzien van het notariaat niet worden of kunnen worden geschaad, maakt dat het algeheel functioneren van de kandidaat-notaris onder het tuchtrecht van het notariaat valt.

Voor zover de kandidaat-notaris in strijd met (een van) deze plicht(en) zou handelen is de kandidaat-notaris derhalve ook wat betreft haar werkzaamheden als fiscaal jurist onderworpen aan het notariële tuchtrecht.

Het voorgaande brengt de Kamer van Toezicht tot de conclusie dat, als voldaan wordt aan de hiervoor vermelde strikte scheiding tussen de werkzaamheden, niet gezegd kan worden dat de werkzaamheden van de kandidaat-notaris als fiscaal jurist bij het accountants- en belastingadvieskantoor, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de kandidaat-notaris (in schijn) aantasten, dan wel dat daardoor de eer of het aanzien van het ambt wordt of kan worden geschaad.'

YC0728 Kamer van toezicht Assen Beslissing artikel 11 Wna
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden