Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden
 
Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden
dinsdag, 6 december 2011

Door het bestuur van de Koninklijke Notariėle Beroepsorganisatie (KNB) is aan de Kamer van Toezicht in Assen verzocht om een uitspraak over de toelaatbaarheid van deze combinatie van dienstbetrekkingen. Hij stelt zich op het standpunt dat het een kandidaat-notaris op grond van de wet niet is toegestaan om tevens als fiscaal jurist bij een accountantskantoor in loondienst te zijn.

In de eerste plaats stelt de Kamer van Toezicht voorop dat in de wet niet met zoveel woorden is vastgelegd dat voormelde combinatie van betrekkingen verboden is, maar ziet verder geen bezwaar, zo blijkt uit een beschikking van 3 november 2011:

'Naar het oordeel van de Kamer van Toezicht volgt uit de enkele omstandigheid dat de kandidaat-notaris mede in loondienst is bij een accountants- en belastingadvieskantoor ook niet zonder meer dat sprake is van een (mogelijke) schijn van samenwerking en/of van aantasting (in schijn) van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat-notaris.

Indien de kandidaat-notaris de door haar in beide dienstbetrekkingen verrichte werkzaamheden strikt gescheiden houdt én (derhalve) er voor zorg draagt dat zij als kandidaat-notaris op geen enkele wijze betrokken zal zijn bij zaken en cliėnten waarmee zij in haar dienstbetrekking van fiscaal jurist betrokken is (geweest), zoals door de kandidaat-notaris tijdens de zitting is gemeld, kan de Kamer van Toezicht niet inzien dat sprake kan zijn van (schijn van) belangenverstrengeling c.q. dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de kandidaat-notaris.

In dat geval ziet de Kamer van Toezicht niet dat sprake zou zijn van een verschil met het als partij (kandidaat-)notaris geven van juridisch en/of fiscaal advies.

Daarbij betrekt de Kamer van Toezicht dat de op een (kandidaat-)notaris rustende verplichting om zijn ambt in onafhankelijkheid uit te oefenen en om de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behartigen, alsmede om zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig te gedragen dat de eer en het aanzien van het notariaat niet worden of kunnen worden geschaad, maakt dat het algeheel functioneren van de kandidaat-notaris onder het tuchtrecht van het notariaat valt.

Voor zover de kandidaat-notaris in strijd met (een van) deze plicht(en) zou handelen is de kandidaat-notaris derhalve ook wat betreft haar werkzaamheden als fiscaal jurist onderworpen aan het notariėle tuchtrecht.

Het voorgaande brengt de Kamer van Toezicht tot de conclusie dat, als voldaan wordt aan de hiervoor vermelde strikte scheiding tussen de werkzaamheden, niet gezegd kan worden dat de werkzaamheden van de kandidaat-notaris als fiscaal jurist bij het accountants- en belastingadvieskantoor, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de kandidaat-notaris (in schijn) aantasten, dan wel dat daardoor de eer of het aanzien van het ambt wordt of kan worden geschaad.'

YC0728 Kamer van toezicht Assen Beslissing artikel 11 Wna
 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 19 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geļnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiėn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden