Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden
 
Kandidaat-notaris mag 'bijbaan' in loondienst van accountantskantoor behouden
dinsdag, 6 december 2011

Door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is aan de Kamer van Toezicht in Assen verzocht om een uitspraak over de toelaatbaarheid van deze combinatie van dienstbetrekkingen. Hij stelt zich op het standpunt dat het een kandidaat-notaris op grond van de wet niet is toegestaan om tevens als fiscaal jurist bij een accountantskantoor in loondienst te zijn.

In de eerste plaats stelt de Kamer van Toezicht voorop dat in de wet niet met zoveel woorden is vastgelegd dat voormelde combinatie van betrekkingen verboden is, maar ziet verder geen bezwaar, zo blijkt uit een beschikking van 3 november 2011:

'Naar het oordeel van de Kamer van Toezicht volgt uit de enkele omstandigheid dat de kandidaat-notaris mede in loondienst is bij een accountants- en belastingadvieskantoor ook niet zonder meer dat sprake is van een (mogelijke) schijn van samenwerking en/of van aantasting (in schijn) van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat-notaris.

Indien de kandidaat-notaris de door haar in beide dienstbetrekkingen verrichte werkzaamheden strikt gescheiden houdt én (derhalve) er voor zorg draagt dat zij als kandidaat-notaris op geen enkele wijze betrokken zal zijn bij zaken en cliënten waarmee zij in haar dienstbetrekking van fiscaal jurist betrokken is (geweest), zoals door de kandidaat-notaris tijdens de zitting is gemeld, kan de Kamer van Toezicht niet inzien dat sprake kan zijn van (schijn van) belangenverstrengeling c.q. dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de kandidaat-notaris.

In dat geval ziet de Kamer van Toezicht niet dat sprake zou zijn van een verschil met het als partij (kandidaat-)notaris geven van juridisch en/of fiscaal advies.

Daarbij betrekt de Kamer van Toezicht dat de op een (kandidaat-)notaris rustende verplichting om zijn ambt in onafhankelijkheid uit te oefenen en om de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behartigen, alsmede om zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig te gedragen dat de eer en het aanzien van het notariaat niet worden of kunnen worden geschaad, maakt dat het algeheel functioneren van de kandidaat-notaris onder het tuchtrecht van het notariaat valt.

Voor zover de kandidaat-notaris in strijd met (een van) deze plicht(en) zou handelen is de kandidaat-notaris derhalve ook wat betreft haar werkzaamheden als fiscaal jurist onderworpen aan het notariële tuchtrecht.

Het voorgaande brengt de Kamer van Toezicht tot de conclusie dat, als voldaan wordt aan de hiervoor vermelde strikte scheiding tussen de werkzaamheden, niet gezegd kan worden dat de werkzaamheden van de kandidaat-notaris als fiscaal jurist bij het accountants- en belastingadvieskantoor, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de kandidaat-notaris (in schijn) aantasten, dan wel dat daardoor de eer of het aanzien van het ambt wordt of kan worden geschaad.'

YC0728 Kamer van toezicht Assen Beslissing artikel 11 Wna
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden