Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Gestalkte advocaat stuurde privé een brief in enveloppe met logo kantoor, mocht dat?
 
Gestalkte advocaat stuurde privé een brief in enveloppe met logo kantoor, mocht dat?
dinsdag, 27 december 2011

Klacht over advocaat handelend als privé persoon. Advocaat heeft als privé persoon een brief gestuurd in een enveloppe met daarop het logo van zijn kantoor. Het gaat hier niet om een allerdaagse tuchtzaak, zo blijkt. Klaagster verwijt verweerder dat hij haar een aangetekende brief heeft gestuurd waarvoor een enveloppe is gebruikt met het logo van zijn kantoor. Zij heeft daardoor het vermoeden dat het advocatenkantoor betrokken is bij de totstandkoming van de brief en voelt zich –vanwege de geschiedenis en het karakter van verweerder- daardoor geïntimideerd en bedreigd.

Verder verwijt klaagster de advocaat dat hij misbruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie als gevolg waarvan haar schuilnaam is gecompromitteerd. De zus van klaagster is gehuwd (geweest) met verweerder. Klaagster stelt dat zij en haar zus al meer dan 30 jaar politiek actief zijn tegen het [………] regime. Zij zijn beide bekend bij de [………..] veiligheidsdienst.

Klaagster stelt dat haar zus 12 jaar geleden een klacht tegen verweerder heeft ingediend bij de VN in Genève omdat verweerder samengewerkt zou hebben met een bekende spion van de [………..] veiligheidsdienst in Nederland.

Standpunt advocaat

Verweerder heeft verweer gevoerd. Hij verzoekt de klacht niet ontvankelijk te verklaren omdat sprake is van een privékwestie die niets met zijn beroepsuitoefening als advocaat van doen heeft. Omdat hij al een aantal maanden via mail en telefoon door klaagster gestalkt werd heeft hij klaagster op 24 juni 2011 een brief gestuurd waarin hij haar heeft verzocht op de houden met dergelijke acties. Hij heeft zijn privéadres op de brief vermeld.

Slechts omdat hij op het moment van verzending van de brief niet over een enveloppe beschikte heeft hij een enveloppe van zijn kantoor gebruikt. Zijn kantoor was op dat moment overigens zelf al door klaagster benaderd. Verweerder is van oordeel dat klaagster hem tracht publiekelijk te kwetsen en maatschappelijk te beschadigen. Hij heeft zich bij de politie van [plaats] gemeld omdat naar zijn mening sprake is van smaad en laster.

De raad verklaart de klacht kennelijk ongegrond:

'6. Het feit dat de klacht betrekking heeft op een privékwestie betekent niet dat de klacht niet ontvankelijk is. Bij de beoordeling van een klacht over privé gedragingen van een advocaat geldt dat deze alleen dan van tuchtrechtelijk belang geoordeeld worden wanneer hetzij er voldoende aanknopingspunten zijn met de praktijkuitoefening om dezelfde (tuchtrechtelijke) maatstaven te laten gelden, hetzij de gedraging voor een advocaat in het licht van zijn beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht.

7. Het enkele feit dat verweerder een enveloppe met daarop het logo van zijn kantoor heeft gebruikt om een brief over een privékwestie aan klaagster te schrijven brengt niet met zich mee dat er voldoende aanknopingspunten met de praktijkuitoefening van verweerder zijn om dezelfde tuchtrechtelijke maatstaven te laten gelden. Het feit dat klaagster heeft aangegeven zich daardoor geïntimideerd en bedreigd te voelen maakt dat niet anders.'

Aldus mr. M.F.J.N. van Osch, voorzitter van de raad op 21 november 2011. YA2293 Raad van Discipline Arnhem 11-136

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden