Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten
 
Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten
donderdag, 5 januari 2012

Kamer van toezicht: u kunt ook een andere notaris zoeken

Klager stelt dat de notaris heeft gehandeld c.q. nagelaten in strijd met hetgeen een behoorlijk notaris betaamt. Hij verwijt de notaris partijdigheid bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Klager stelt dat de notaris zonder overleg met hem de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] heeft opgezegd.

De notaris mag geen beslissing nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van alle erfgenamen. Daarnaast weigert de notaris, onder druk van de overige erfgenamen, de nota van Reham Vastgoed B.V. te betalen. Klager verzoekt de notaris het beheer van de nalatenschap van erflaatster uit handen te nemen en over te dragen aan een onpartijdige derde die wel optreedt namens alle drie de erfgenamen.

Beslissing Kamer:

'4.2. De Kamer acht het standpunt van de notaris dat het raadzaam was om de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] niet te verlengen, tenzij alle drie de erfgenamen akkoord waren, alleszins respectabel. De notaris was bovendien op grond van de hem verleende volmacht reeds bevoegd om de huurovereenkomst op te zeggen. Naar het oordeel van de Kamer treft de notaris op dit punt geen enkel verwijt. De klacht is op dit punt ongegrond.

De notaris heeft voorts onweersproken gesteld dat hem geen stukken bekend zijn waaruit blijkt dat Reham Vastgoed B.V. betaling wenst van de betreffende factuur. Indien Reham Vastgoed B.V. haar factuur betaald wil zien, dient zij dat aan de notaris kenbaar te maken.

De notaris heeft daarnaast onweersproken gesteld dat met Reham Vastgoed B.V. een betalingsafspraak is gemaakt ten aanzien van de factuur en dat het feit dat de factuur nog niet is betaald niets van doen heeft met een weigering zijnerzijds.

Gelet op dit gemotiveerde verweer van de notaris dat door klager niet is weersproken, acht de Kamer de klacht op dit onderdeel eveneens ongegrond.

Ten overvloede wordt overwogen dat, indien klager ontevreden is over het handelen van de notaris, hij de volmacht aan de notaris kan intrekken en eventueel een andere notaris kan machtigen om namens hem op te treden.'

YC0741 Kamer van toezicht Middelburg KvT3/2011, d.d. 9 juni 2011

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 21 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden