Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten
 
Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten
donderdag, 5 januari 2012

Kamer van toezicht: u kunt ook een andere notaris zoeken

Klager stelt dat de notaris heeft gehandeld c.q. nagelaten in strijd met hetgeen een behoorlijk notaris betaamt. Hij verwijt de notaris partijdigheid bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Klager stelt dat de notaris zonder overleg met hem de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] heeft opgezegd.

De notaris mag geen beslissing nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van alle erfgenamen. Daarnaast weigert de notaris, onder druk van de overige erfgenamen, de nota van Reham Vastgoed B.V. te betalen. Klager verzoekt de notaris het beheer van de nalatenschap van erflaatster uit handen te nemen en over te dragen aan een onpartijdige derde die wel optreedt namens alle drie de erfgenamen.

Beslissing Kamer:

'4.2. De Kamer acht het standpunt van de notaris dat het raadzaam was om de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] niet te verlengen, tenzij alle drie de erfgenamen akkoord waren, alleszins respectabel. De notaris was bovendien op grond van de hem verleende volmacht reeds bevoegd om de huurovereenkomst op te zeggen. Naar het oordeel van de Kamer treft de notaris op dit punt geen enkel verwijt. De klacht is op dit punt ongegrond.

De notaris heeft voorts onweersproken gesteld dat hem geen stukken bekend zijn waaruit blijkt dat Reham Vastgoed B.V. betaling wenst van de betreffende factuur. Indien Reham Vastgoed B.V. haar factuur betaald wil zien, dient zij dat aan de notaris kenbaar te maken.

De notaris heeft daarnaast onweersproken gesteld dat met Reham Vastgoed B.V. een betalingsafspraak is gemaakt ten aanzien van de factuur en dat het feit dat de factuur nog niet is betaald niets van doen heeft met een weigering zijnerzijds.

Gelet op dit gemotiveerde verweer van de notaris dat door klager niet is weersproken, acht de Kamer de klacht op dit onderdeel eveneens ongegrond.

Ten overvloede wordt overwogen dat, indien klager ontevreden is over het handelen van de notaris, hij de volmacht aan de notaris kan intrekken en eventueel een andere notaris kan machtigen om namens hem op te treden.'

YC0741 Kamer van toezicht Middelburg KvT3/2011, d.d. 9 juni 2011

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden