Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten
 
Gevolmachtigde notaris mocht huur opzeggen en nota van makelaar voorlopig onbetaald laten
donderdag, 5 januari 2012

Kamer van toezicht: u kunt ook een andere notaris zoeken

Klager stelt dat de notaris heeft gehandeld c.q. nagelaten in strijd met hetgeen een behoorlijk notaris betaamt. Hij verwijt de notaris partijdigheid bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Klager stelt dat de notaris zonder overleg met hem de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] heeft opgezegd.

De notaris mag geen beslissing nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van alle erfgenamen. Daarnaast weigert de notaris, onder druk van de overige erfgenamen, de nota van Reham Vastgoed B.V. te betalen. Klager verzoekt de notaris het beheer van de nalatenschap van erflaatster uit handen te nemen en over te dragen aan een onpartijdige derde die wel optreedt namens alle drie de erfgenamen.

Beslissing Kamer:

'4.2. De Kamer acht het standpunt van de notaris dat het raadzaam was om de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te [plaatsnaam] niet te verlengen, tenzij alle drie de erfgenamen akkoord waren, alleszins respectabel. De notaris was bovendien op grond van de hem verleende volmacht reeds bevoegd om de huurovereenkomst op te zeggen. Naar het oordeel van de Kamer treft de notaris op dit punt geen enkel verwijt. De klacht is op dit punt ongegrond.

De notaris heeft voorts onweersproken gesteld dat hem geen stukken bekend zijn waaruit blijkt dat Reham Vastgoed B.V. betaling wenst van de betreffende factuur. Indien Reham Vastgoed B.V. haar factuur betaald wil zien, dient zij dat aan de notaris kenbaar te maken.

De notaris heeft daarnaast onweersproken gesteld dat met Reham Vastgoed B.V. een betalingsafspraak is gemaakt ten aanzien van de factuur en dat het feit dat de factuur nog niet is betaald niets van doen heeft met een weigering zijnerzijds.

Gelet op dit gemotiveerde verweer van de notaris dat door klager niet is weersproken, acht de Kamer de klacht op dit onderdeel eveneens ongegrond.

Ten overvloede wordt overwogen dat, indien klager ontevreden is over het handelen van de notaris, hij de volmacht aan de notaris kan intrekken en eventueel een andere notaris kan machtigen om namens hem op te treden.'

YC0741 Kamer van toezicht Middelburg KvT3/2011, d.d. 9 juni 2011

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 24 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden