Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak
dinsdag, 10 januari 2012

Rvdr, Den Haag - De invloed van de sharia op rechtssystemen in moslimlanden en in Nederland is divers. Dat blijkt uit de nieuwe uitgave van ‘Rechtstreeks’ link, het wetenschappelijk periodiek van de Raad voor de rechtspraak.

De uitgave geeft een uitgebreid overzicht van de rol van de sharia in een groot aantal moslimlanden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positie van de sharia in de Nederlandse rechtspraak.

Verschillende rol
In de nieuwe uitgave bespreken diverse onderzoekers de verhouding tussen de sharia en het recht en de rechtsstaat. Centraal staat de in 2010 verschenen bundel ‘Sharia Incorporated’, een overzicht van de rechtsontwikkelingen in twaalf moslimlanden in de afgelopen eeuw, geschreven door hoogleraar Recht en bestuur in niet-Westerse landen Jan Michiel Otto.

De toegankelijke samenvatting van deze bundel in ‘Rechtstreeks’ laat zien hoe verschillend de islamitische wetgeving een rol speelt in landen met een moslimmeerderheid: van de grote invloed van de sharia in Saoedi-Arabië tot de beperkte rol ervan in Turkije. Otto constateert dat in veel moslimlanden de invloed van de Europese koloniale wetgeving nog aanzienlijk is.

De andere bijdragen in de bundel gaan over Nederland met als focus: welke betekenis hebben islamitische beginselen en regels voor de Nederlandse rechtspraak en wat betekent dat voor de huidige rechtspraktijk? Een inmiddels maatschappelijk veelbesproken thema.

Islamitisch bankieren
De praktijk van het islamitisch bankieren, waaronder het verstrekken van renteloze hypotheken, is slechts mondjesmaat tot Nederland doorgedrongen. Nederlandse rechters komen daardoor nauwelijks in aanraking met financiële ‘sharia’-constructies, constateert jurist en arabist Maurits Berger in zijn bijdrage. Bovendien vertonen deze constructies volgens Berger veel parallellen met het Westerse maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Echtscheiding
Met enige regelmaat speelt de sharia een rol in rechtszaken over echtscheiding en andere aspecten van het familierecht. Dit mechanisme geldt overigens ook voor niet-Islamitische wetgeving uit bijvoorbeeld Canada of Brazilië. De sharia komt in beeld als de betrokken partijen een buitenlands paspoort hebben en als het betreffende huwelijk in een islamitisch land gesloten is volgens de voorwaarden van de sharia. Dan past de Nederlandse rechter dit buitenlandse recht toe, toont onderzoekster Susan Rutten in haar bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke echtscheidingsgronden. Zo is volgens een Marokkaanse variant van de sharia langdurige afwezigheid van de partner een geldige grond om te scheiden.
Deze toepassing kent wel duidelijke wettelijke grenzen: als het toepassen van de sharia botst met de Nederlandse wet, de openbare orde of de goede zeden zal de rechter hier van af zien. Zo bepaalt de rechter per zaak welk gewicht hij toekent aan het dreigende sociaal isolement van een islamitische vrouw wanneer haar huwelijk niet ontbonden wordt.

Bijscholen sharia

Het is zinvol voor Nederlandse rechters om zich te informeren over de sharia en andere vormen van buitenlands recht, stelt Léon Buskens, hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen, in zijn bijdrage. De sharia vormt niet één duidelijk Islambreed rechtsstelsel. Het is een lappendeken aan stromingen en interpretaties verspreid over vele landen.

Dan is het als rechter nuttig om je regelmatig bij te laten scholen in de sharia, aldus Buskens. Hij ziet trouwens dat rechters en betrokken partijen vaak kiezen voor toepassing van Nederlands recht. ‘De invoering van de sharia via de achterdeur van de Nederlandse rechtspraak’ is dan ook niet aan de orde, besluit Buskens.

Vragen aan de lezer
Iedere bijdrage van het themanummer bevat een meerkeuzevraag die de lezer confronteert met zijn eigen kennisniveau. En tegelijk met zijn eigen beeldvorming. Zo stelt Léon Buskens de vraag wat er gebeurt met het rechtssysteem van een land dat de sharia invoert. Worden er een paar wetten vervangen, een specifiek gedeelte of gaat het om de meeste wetten? De vragen en de antwoorden vindt u hier (link)

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden