Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak
 
Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak
dinsdag, 10 januari 2012

Rvdr, Den Haag - De invloed van de sharia op rechtssystemen in moslimlanden en in Nederland is divers. Dat blijkt uit de nieuwe uitgave van ‘Rechtstreeks’ link, het wetenschappelijk periodiek van de Raad voor de rechtspraak.

De uitgave geeft een uitgebreid overzicht van de rol van de sharia in een groot aantal moslimlanden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positie van de sharia in de Nederlandse rechtspraak.

Verschillende rol
In de nieuwe uitgave bespreken diverse onderzoekers de verhouding tussen de sharia en het recht en de rechtsstaat. Centraal staat de in 2010 verschenen bundel ‘Sharia Incorporated’, een overzicht van de rechtsontwikkelingen in twaalf moslimlanden in de afgelopen eeuw, geschreven door hoogleraar Recht en bestuur in niet-Westerse landen Jan Michiel Otto.

De toegankelijke samenvatting van deze bundel in ‘Rechtstreeks’ laat zien hoe verschillend de islamitische wetgeving een rol speelt in landen met een moslimmeerderheid: van de grote invloed van de sharia in Saoedi-Arabië tot de beperkte rol ervan in Turkije. Otto constateert dat in veel moslimlanden de invloed van de Europese koloniale wetgeving nog aanzienlijk is.

De andere bijdragen in de bundel gaan over Nederland met als focus: welke betekenis hebben islamitische beginselen en regels voor de Nederlandse rechtspraak en wat betekent dat voor de huidige rechtspraktijk? Een inmiddels maatschappelijk veelbesproken thema.

Islamitisch bankieren
De praktijk van het islamitisch bankieren, waaronder het verstrekken van renteloze hypotheken, is slechts mondjesmaat tot Nederland doorgedrongen. Nederlandse rechters komen daardoor nauwelijks in aanraking met financiële ‘sharia’-constructies, constateert jurist en arabist Maurits Berger in zijn bijdrage. Bovendien vertonen deze constructies volgens Berger veel parallellen met het Westerse maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Echtscheiding
Met enige regelmaat speelt de sharia een rol in rechtszaken over echtscheiding en andere aspecten van het familierecht. Dit mechanisme geldt overigens ook voor niet-Islamitische wetgeving uit bijvoorbeeld Canada of Brazilië. De sharia komt in beeld als de betrokken partijen een buitenlands paspoort hebben en als het betreffende huwelijk in een islamitisch land gesloten is volgens de voorwaarden van de sharia. Dan past de Nederlandse rechter dit buitenlandse recht toe, toont onderzoekster Susan Rutten in haar bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke echtscheidingsgronden. Zo is volgens een Marokkaanse variant van de sharia langdurige afwezigheid van de partner een geldige grond om te scheiden.
Deze toepassing kent wel duidelijke wettelijke grenzen: als het toepassen van de sharia botst met de Nederlandse wet, de openbare orde of de goede zeden zal de rechter hier van af zien. Zo bepaalt de rechter per zaak welk gewicht hij toekent aan het dreigende sociaal isolement van een islamitische vrouw wanneer haar huwelijk niet ontbonden wordt.

Bijscholen sharia

Het is zinvol voor Nederlandse rechters om zich te informeren over de sharia en andere vormen van buitenlands recht, stelt Léon Buskens, hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen, in zijn bijdrage. De sharia vormt niet één duidelijk Islambreed rechtsstelsel. Het is een lappendeken aan stromingen en interpretaties verspreid over vele landen.

Dan is het als rechter nuttig om je regelmatig bij te laten scholen in de sharia, aldus Buskens. Hij ziet trouwens dat rechters en betrokken partijen vaak kiezen voor toepassing van Nederlands recht. ‘De invoering van de sharia via de achterdeur van de Nederlandse rechtspraak’ is dan ook niet aan de orde, besluit Buskens.

Vragen aan de lezer
Iedere bijdrage van het themanummer bevat een meerkeuzevraag die de lezer confronteert met zijn eigen kennisniveau. En tegelijk met zijn eigen beeldvorming. Zo stelt Léon Buskens de vraag wat er gebeurt met het rechtssysteem van een land dat de sharia invoert. Worden er een paar wetten vervangen, een specifiek gedeelte of gaat het om de meeste wetten? De vragen en de antwoorden vindt u hier (link)

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden