Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak
 
Wetenschappelijke analyse van rol sharia in rechtspraak
dinsdag, 10 januari 2012

Rvdr, Den Haag - De invloed van de sharia op rechtssystemen in moslimlanden en in Nederland is divers. Dat blijkt uit de nieuwe uitgave van ‘Rechtstreeks’ link, het wetenschappelijk periodiek van de Raad voor de rechtspraak.

De uitgave geeft een uitgebreid overzicht van de rol van de sharia in een groot aantal moslimlanden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positie van de sharia in de Nederlandse rechtspraak.

Verschillende rol
In de nieuwe uitgave bespreken diverse onderzoekers de verhouding tussen de sharia en het recht en de rechtsstaat. Centraal staat de in 2010 verschenen bundel ‘Sharia Incorporated’, een overzicht van de rechtsontwikkelingen in twaalf moslimlanden in de afgelopen eeuw, geschreven door hoogleraar Recht en bestuur in niet-Westerse landen Jan Michiel Otto.

De toegankelijke samenvatting van deze bundel in ‘Rechtstreeks’ laat zien hoe verschillend de islamitische wetgeving een rol speelt in landen met een moslimmeerderheid: van de grote invloed van de sharia in Saoedi-Arabië tot de beperkte rol ervan in Turkije. Otto constateert dat in veel moslimlanden de invloed van de Europese koloniale wetgeving nog aanzienlijk is.

De andere bijdragen in de bundel gaan over Nederland met als focus: welke betekenis hebben islamitische beginselen en regels voor de Nederlandse rechtspraak en wat betekent dat voor de huidige rechtspraktijk? Een inmiddels maatschappelijk veelbesproken thema.

Islamitisch bankieren
De praktijk van het islamitisch bankieren, waaronder het verstrekken van renteloze hypotheken, is slechts mondjesmaat tot Nederland doorgedrongen. Nederlandse rechters komen daardoor nauwelijks in aanraking met financiële ‘sharia’-constructies, constateert jurist en arabist Maurits Berger in zijn bijdrage. Bovendien vertonen deze constructies volgens Berger veel parallellen met het Westerse maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Echtscheiding
Met enige regelmaat speelt de sharia een rol in rechtszaken over echtscheiding en andere aspecten van het familierecht. Dit mechanisme geldt overigens ook voor niet-Islamitische wetgeving uit bijvoorbeeld Canada of Brazilië. De sharia komt in beeld als de betrokken partijen een buitenlands paspoort hebben en als het betreffende huwelijk in een islamitisch land gesloten is volgens de voorwaarden van de sharia. Dan past de Nederlandse rechter dit buitenlandse recht toe, toont onderzoekster Susan Rutten in haar bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke echtscheidingsgronden. Zo is volgens een Marokkaanse variant van de sharia langdurige afwezigheid van de partner een geldige grond om te scheiden.
Deze toepassing kent wel duidelijke wettelijke grenzen: als het toepassen van de sharia botst met de Nederlandse wet, de openbare orde of de goede zeden zal de rechter hier van af zien. Zo bepaalt de rechter per zaak welk gewicht hij toekent aan het dreigende sociaal isolement van een islamitische vrouw wanneer haar huwelijk niet ontbonden wordt.

Bijscholen sharia

Het is zinvol voor Nederlandse rechters om zich te informeren over de sharia en andere vormen van buitenlands recht, stelt Léon Buskens, hoogleraar Recht en cultuur in islamitische samenlevingen, in zijn bijdrage. De sharia vormt niet één duidelijk Islambreed rechtsstelsel. Het is een lappendeken aan stromingen en interpretaties verspreid over vele landen.

Dan is het als rechter nuttig om je regelmatig bij te laten scholen in de sharia, aldus Buskens. Hij ziet trouwens dat rechters en betrokken partijen vaak kiezen voor toepassing van Nederlands recht. ‘De invoering van de sharia via de achterdeur van de Nederlandse rechtspraak’ is dan ook niet aan de orde, besluit Buskens.

Vragen aan de lezer
Iedere bijdrage van het themanummer bevat een meerkeuzevraag die de lezer confronteert met zijn eigen kennisniveau. En tegelijk met zijn eigen beeldvorming. Zo stelt Léon Buskens de vraag wat er gebeurt met het rechtssysteem van een land dat de sharia invoert. Worden er een paar wetten vervangen, een specifiek gedeelte of gaat het om de meeste wetten? De vragen en de antwoorden vindt u hier (link)

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 18 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden