Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat kan niet verwijzen naar uitlatingen officemanager weigeren zaken gefinancierde rechtshulp

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat kan niet verwijzen naar uitlatingen officemanager weigeren zaken gefinancierde rechtshulp

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat kan niet verwijzen naar uitlatingen officemanager weigeren zaken gefinancierde rechtshulp
 
Advocaat kan niet verwijzen naar uitlatingen officemanager weigeren zaken gefinancierde rechtshulp
vrijdag, 13 januari 2012

'Het verweer dat de officemanager van het kantoor tegen klaagster heeft gezegd dat het kantoor van verweerster geen zaken op basis van toevoegingen behandelde, treft geen doel.'

Beslissing Bossche Raad van Discipline over een frequent probleem bij advocaten:
'5.1.      Wanneer een advocaat een opdracht aanvaardt, dient hij de financiėle consequenties daarvan met de cliėnt te bespreken en inzicht te geven in de wijze waarop en de frequentie waarmee hij zal declareren.

Voorts dient een advocaat bij het begin van de zaak en verder telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat te overleggen of er termen zijn te trachten door de overheid gefinancierde rechtshulp te verkrijgen, tenzij hij goede gronden heeft om aan te nemen dat zijn cliėnt niet in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtshulp.

Een advocaat dient zijn cliėnt te informeren over de gemaakte financiėle afspraken ten aanzien van de rechtshulpverlening. Wanneer een cliėnt bewust afziet van de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp, dient de advocaat dit ter voorkoming van misverstand onzekerheid of geschil, schriftelijk aan zijn cliėnt te bevestigen. Nalaten hiervan komt voor risico van de advocaat.

5.2.      Niet gebleken is dat verweerster klaagster heeft gewezen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp in het kader van de echtscheidingsprocedure.

Het verweer dat de officemanager van het kantoor tegen klaagster heeft gezegd dat het kantoor van verweerster geen zaken op basis van toevoegingen behandelde, treft geen doel. Het was de verantwoordelijkheid van verweerster als advocaat om de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp aan de orde te stellen en afspraken daarover schriftelijk vast te leggen.

Nu verweerster heeft nagelaten schriftelijk te bevestigen dat klaagster bewust heeft afgezien van de mogelijkheid van gefinancierde bijstand, komt het geschil tussen partijen hierover voor risico van verweerster en moet het ervoor worden gehouden dat verweerster heeft nagelaten om klaagster te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp, hetgeen verweerster tuchtrechtelijk valt aan te rekenen.'

YA2309 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 44 - 2011, 28 november 2011

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syriė

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syriė, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syriė en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syriė, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden