Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
 
Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
woensdag, 18 januari 2012

Aankondiging Maklu - Mastering Mediation Education, Utrecht, 2 februari 2012: 13.30 - 18.15
Organisatie: Universiteit Utrecht & Universiteit Leuven

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Psychologie van de Universiteit Leuven organiseren op 2 februari 2012 een internationaal symposium over de positie van Mediation in het universitaire onderwijs, met name in de curricula van rechtenopleidingen.

Achtergrond
Op Europees niveau is thans de implementatie van de Mediationrichtlijn van de Europese Unie door de lidstaten aan de orde.

Voor Nederland geldt daarnaast dat de onlangs verschenen Innovatieagenda van de minister van Veiligheid en Justitie een belangrijke plaats toekent aan mediation binnen het rechtsbestel en in 2012 een grote voorlichtingscampagne start om het gebruik van mediation te bevorderen. Voorts heeft het VVD-Kamerlid Van der Steur begin december het initiatiefwetsvoorstel gelanceerd dat moet leiden tot een Kaderwet Mediation.

In Belgiė heeft mediation - vooruitlopend op de EU-richtlijn - een gestructureerde positie gekregen binnen het rechtsbestel en is een federale commissie in het leven geroepen die onder meer tot taak heeft om de verdere ontwikkeling van mediation te begeleiden en de kwaliteit van mediators te waarborgen.
In Italiė is het gebruik van mediation per 1 maart 2011 verplicht gesteld en dienen partijen in een groot aantal gevallen eerst mediation te beproeven alvorens toegang te hebben tot de rechter.

Vraagstelling
Tegen deze achtergrond is de vraag gerechtvaardigd welke consequenties de beschreven ontwikkelingen meebrengen voor het onderwijs aan voornamelijk toekomstige juristen en managers in het bedrijfsleven en bij de overheid en welke betekenis deze hebben voor mediation als een academische discipline.

Initiatiefnemers
De Universiteiten Utrecht (interfacultaire Minor Mediation) en Leuven (Leuven Center for Collaborative Management) hebben in de afgelopen jaren al een weg afgelegd waar het betreft het universitaire onderwijs in mediation en negotiation en hebben daarom het initiatief tot dit symposium genomen.

Sprekers
Naast sprekers uit Belgiė en Nederland, zullen ook experts uit andere landen vanuit een eigen invalshoek een visie op het thema geven. In de afsluitende forumdiscussie zal worden verkend hoe mediation en negotiation kunnen uitgroeien tot een volwaardige academische discipline.

Het congres is deels nederlands, deels engels gesproken.

Programma en prijs

Het symposium begint om 13.30 en eindigt om 18.15. Een gedetailleerd programma met een overzicht van de sprekers vindt u op de website www.mediation-utrecht.eu.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 150,- (BTW vrijgesteld) per persoon.
De prijs is inclusief koffie en borrel na afloop.
Permanente educatie

Nederlands Mediation Instituut, 4 NMI punten aangevraagd

Het congres zal plaats vinden op de volgende locatie:

Pietershof, Raadzaal
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden