Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
 
Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
woensdag, 18 januari 2012

Aankondiging Maklu - Mastering Mediation Education, Utrecht, 2 februari 2012: 13.30 - 18.15
Organisatie: Universiteit Utrecht & Universiteit Leuven

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Psychologie van de Universiteit Leuven organiseren op 2 februari 2012 een internationaal symposium over de positie van Mediation in het universitaire onderwijs, met name in de curricula van rechtenopleidingen.

Achtergrond
Op Europees niveau is thans de implementatie van de Mediationrichtlijn van de Europese Unie door de lidstaten aan de orde.

Voor Nederland geldt daarnaast dat de onlangs verschenen Innovatieagenda van de minister van Veiligheid en Justitie een belangrijke plaats toekent aan mediation binnen het rechtsbestel en in 2012 een grote voorlichtingscampagne start om het gebruik van mediation te bevorderen. Voorts heeft het VVD-Kamerlid Van der Steur begin december het initiatiefwetsvoorstel gelanceerd dat moet leiden tot een Kaderwet Mediation.

In België heeft mediation - vooruitlopend op de EU-richtlijn - een gestructureerde positie gekregen binnen het rechtsbestel en is een federale commissie in het leven geroepen die onder meer tot taak heeft om de verdere ontwikkeling van mediation te begeleiden en de kwaliteit van mediators te waarborgen.
In Italië is het gebruik van mediation per 1 maart 2011 verplicht gesteld en dienen partijen in een groot aantal gevallen eerst mediation te beproeven alvorens toegang te hebben tot de rechter.

Vraagstelling
Tegen deze achtergrond is de vraag gerechtvaardigd welke consequenties de beschreven ontwikkelingen meebrengen voor het onderwijs aan voornamelijk toekomstige juristen en managers in het bedrijfsleven en bij de overheid en welke betekenis deze hebben voor mediation als een academische discipline.

Initiatiefnemers
De Universiteiten Utrecht (interfacultaire Minor Mediation) en Leuven (Leuven Center for Collaborative Management) hebben in de afgelopen jaren al een weg afgelegd waar het betreft het universitaire onderwijs in mediation en negotiation en hebben daarom het initiatief tot dit symposium genomen.

Sprekers
Naast sprekers uit België en Nederland, zullen ook experts uit andere landen vanuit een eigen invalshoek een visie op het thema geven. In de afsluitende forumdiscussie zal worden verkend hoe mediation en negotiation kunnen uitgroeien tot een volwaardige academische discipline.

Het congres is deels nederlands, deels engels gesproken.

Programma en prijs

Het symposium begint om 13.30 en eindigt om 18.15. Een gedetailleerd programma met een overzicht van de sprekers vindt u op de website www.mediation-utrecht.eu.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 150,- (BTW vrijgesteld) per persoon.
De prijs is inclusief koffie en borrel na afloop.
Permanente educatie

Nederlands Mediation Instituut, 4 NMI punten aangevraagd

Het congres zal plaats vinden op de volgende locatie:

Pietershof, Raadzaal
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 19 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden