Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
 
Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
woensdag, 18 januari 2012

Aankondiging Maklu - Mastering Mediation Education, Utrecht, 2 februari 2012: 13.30 - 18.15
Organisatie: Universiteit Utrecht & Universiteit Leuven

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Psychologie van de Universiteit Leuven organiseren op 2 februari 2012 een internationaal symposium over de positie van Mediation in het universitaire onderwijs, met name in de curricula van rechtenopleidingen.

Achtergrond
Op Europees niveau is thans de implementatie van de Mediationrichtlijn van de Europese Unie door de lidstaten aan de orde.

Voor Nederland geldt daarnaast dat de onlangs verschenen Innovatieagenda van de minister van Veiligheid en Justitie een belangrijke plaats toekent aan mediation binnen het rechtsbestel en in 2012 een grote voorlichtingscampagne start om het gebruik van mediation te bevorderen. Voorts heeft het VVD-Kamerlid Van der Steur begin december het initiatiefwetsvoorstel gelanceerd dat moet leiden tot een Kaderwet Mediation.

In België heeft mediation - vooruitlopend op de EU-richtlijn - een gestructureerde positie gekregen binnen het rechtsbestel en is een federale commissie in het leven geroepen die onder meer tot taak heeft om de verdere ontwikkeling van mediation te begeleiden en de kwaliteit van mediators te waarborgen.
In Italië is het gebruik van mediation per 1 maart 2011 verplicht gesteld en dienen partijen in een groot aantal gevallen eerst mediation te beproeven alvorens toegang te hebben tot de rechter.

Vraagstelling
Tegen deze achtergrond is de vraag gerechtvaardigd welke consequenties de beschreven ontwikkelingen meebrengen voor het onderwijs aan voornamelijk toekomstige juristen en managers in het bedrijfsleven en bij de overheid en welke betekenis deze hebben voor mediation als een academische discipline.

Initiatiefnemers
De Universiteiten Utrecht (interfacultaire Minor Mediation) en Leuven (Leuven Center for Collaborative Management) hebben in de afgelopen jaren al een weg afgelegd waar het betreft het universitaire onderwijs in mediation en negotiation en hebben daarom het initiatief tot dit symposium genomen.

Sprekers
Naast sprekers uit België en Nederland, zullen ook experts uit andere landen vanuit een eigen invalshoek een visie op het thema geven. In de afsluitende forumdiscussie zal worden verkend hoe mediation en negotiation kunnen uitgroeien tot een volwaardige academische discipline.

Het congres is deels nederlands, deels engels gesproken.

Programma en prijs

Het symposium begint om 13.30 en eindigt om 18.15. Een gedetailleerd programma met een overzicht van de sprekers vindt u op de website www.mediation-utrecht.eu.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 150,- (BTW vrijgesteld) per persoon.
De prijs is inclusief koffie en borrel na afloop.
Permanente educatie

Nederlands Mediation Instituut, 4 NMI punten aangevraagd

Het congres zal plaats vinden op de volgende locatie:

Pietershof, Raadzaal
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden