Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
 
Symposium Mastering Mediation Educationpositie van Mediation in het universitaire onderwijs
woensdag, 18 januari 2012

Aankondiging Maklu - Mastering Mediation Education, Utrecht, 2 februari 2012: 13.30 - 18.15
Organisatie: Universiteit Utrecht & Universiteit Leuven

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Psychologie van de Universiteit Leuven organiseren op 2 februari 2012 een internationaal symposium over de positie van Mediation in het universitaire onderwijs, met name in de curricula van rechtenopleidingen.

Achtergrond
Op Europees niveau is thans de implementatie van de Mediationrichtlijn van de Europese Unie door de lidstaten aan de orde.

Voor Nederland geldt daarnaast dat de onlangs verschenen Innovatieagenda van de minister van Veiligheid en Justitie een belangrijke plaats toekent aan mediation binnen het rechtsbestel en in 2012 een grote voorlichtingscampagne start om het gebruik van mediation te bevorderen. Voorts heeft het VVD-Kamerlid Van der Steur begin december het initiatiefwetsvoorstel gelanceerd dat moet leiden tot een Kaderwet Mediation.

In België heeft mediation - vooruitlopend op de EU-richtlijn - een gestructureerde positie gekregen binnen het rechtsbestel en is een federale commissie in het leven geroepen die onder meer tot taak heeft om de verdere ontwikkeling van mediation te begeleiden en de kwaliteit van mediators te waarborgen.
In Italië is het gebruik van mediation per 1 maart 2011 verplicht gesteld en dienen partijen in een groot aantal gevallen eerst mediation te beproeven alvorens toegang te hebben tot de rechter.

Vraagstelling
Tegen deze achtergrond is de vraag gerechtvaardigd welke consequenties de beschreven ontwikkelingen meebrengen voor het onderwijs aan voornamelijk toekomstige juristen en managers in het bedrijfsleven en bij de overheid en welke betekenis deze hebben voor mediation als een academische discipline.

Initiatiefnemers
De Universiteiten Utrecht (interfacultaire Minor Mediation) en Leuven (Leuven Center for Collaborative Management) hebben in de afgelopen jaren al een weg afgelegd waar het betreft het universitaire onderwijs in mediation en negotiation en hebben daarom het initiatief tot dit symposium genomen.

Sprekers
Naast sprekers uit België en Nederland, zullen ook experts uit andere landen vanuit een eigen invalshoek een visie op het thema geven. In de afsluitende forumdiscussie zal worden verkend hoe mediation en negotiation kunnen uitgroeien tot een volwaardige academische discipline.

Het congres is deels nederlands, deels engels gesproken.

Programma en prijs

Het symposium begint om 13.30 en eindigt om 18.15. Een gedetailleerd programma met een overzicht van de sprekers vindt u op de website www.mediation-utrecht.eu.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 150,- (BTW vrijgesteld) per persoon.
De prijs is inclusief koffie en borrel na afloop.
Permanente educatie

Nederlands Mediation Instituut, 4 NMI punten aangevraagd

Het congres zal plaats vinden op de volgende locatie:

Pietershof, Raadzaal
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden