Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren
 
Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren
dinsdag, 24 januari 2012

Een jurist voor je laten werken en een advocatentarief rekenen aan cliënte

Beslissing van 17 januari 2012, een gegrond dekenbezwaar. De feiten geven blijk van een lucratieve echtscheidingspraktijk. Verweerder/advocaat heeft een cliënte geholpen bij haar scheiding. De advocaat heeft aan mevrouw drie declaraties gestuurd, te weten op 10 september 2009 (EUR 6.445,04), 6 oktober 2009 (EUR 10.461,25) en 29 oktober 2009 (EUR 5.269,32), in totaal EUR 22.175,61.

De advocaat heeft in deze declaraties zowel zijn eigen werkzaamheden als die van een bij hem werkzame (afgestudeerde) jurist – niet zijnde een advocaat – tegen een uurtarief ad EUR 200 (exclusief 19% BTW en 8% kantoorkosten) in rekening gebracht.

3.3 Omdat zijn cliënte bezwaar had gemaakt tegen de omvang van deze declaraties, heeft verweerder bij brief van 14 januari 2010 een begrotingsverzoek ingediend bij de Raad van Toezicht. Deze begrotingsprocedure heeft geresulteerd in een begrotingsbeslissing van de Raad van Toezicht van 14 april 2011. Uit die beslissing blijkt dat het totaalbedrag van de declaratie is bijgesteld naar EUR 9.860,70.

Raad van Toezicht vond dat het redelijk en terecht is dat verweerder de werkzaamheden van de door hem ingeschakelde jurist in rekening heeft gebracht, maar dat het daarbij gehanteerde uurtarief onacceptabel is. Dat uurtarief is toen gematigd tot EUR 75 (exclusief 19% BTW en 8% kantoorkosten). De advocaat betaalde de door hem ingeschakelde jurist een uurtarief van EUR 34,50 bruto.

De advocaat schreef ook te veel tijd voor zichzelf onder de noemer 'opstellen van processtukken'.

Oordeel raad:

'4.4 Gelet op de aard en inhoud van de begrotingsbeslissing van de Raad van Toezicht, waarin de declaraties van verweerder in totaal ruim 50% in omvang zijn bijgesteld, oordeelt de raad dat de declaraties van verweerder onmiskenbaar als excessief moeten worden aangemerkt.

4.5 De raad stelt daarmee vast dat verweerder niet heeft gehandeld zoals het een advocaat betaamt en dat het bezwaar van de deken gegrond is.

5. Maatregel

5.1 Verweerder heeft in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt door excessief te declareren. Gelet op de aard en omvang van voornoemd verzuim, acht de raad de maatregel van waarschuwing passend en geboden.'

YA2344 Raad van Discipline Amsterdam 11-200U
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden