Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren
 
Advocaat krijgt waarschuwing na onmiskenbaar excessief declareren
dinsdag, 24 januari 2012

Een jurist voor je laten werken en een advocatentarief rekenen aan cliënte

Beslissing van 17 januari 2012, een gegrond dekenbezwaar. De feiten geven blijk van een lucratieve echtscheidingspraktijk. Verweerder/advocaat heeft een cliënte geholpen bij haar scheiding. De advocaat heeft aan mevrouw drie declaraties gestuurd, te weten op 10 september 2009 (EUR 6.445,04), 6 oktober 2009 (EUR 10.461,25) en 29 oktober 2009 (EUR 5.269,32), in totaal EUR 22.175,61.

De advocaat heeft in deze declaraties zowel zijn eigen werkzaamheden als die van een bij hem werkzame (afgestudeerde) jurist – niet zijnde een advocaat – tegen een uurtarief ad EUR 200 (exclusief 19% BTW en 8% kantoorkosten) in rekening gebracht.

3.3 Omdat zijn cliënte bezwaar had gemaakt tegen de omvang van deze declaraties, heeft verweerder bij brief van 14 januari 2010 een begrotingsverzoek ingediend bij de Raad van Toezicht. Deze begrotingsprocedure heeft geresulteerd in een begrotingsbeslissing van de Raad van Toezicht van 14 april 2011. Uit die beslissing blijkt dat het totaalbedrag van de declaratie is bijgesteld naar EUR 9.860,70.

Raad van Toezicht vond dat het redelijk en terecht is dat verweerder de werkzaamheden van de door hem ingeschakelde jurist in rekening heeft gebracht, maar dat het daarbij gehanteerde uurtarief onacceptabel is. Dat uurtarief is toen gematigd tot EUR 75 (exclusief 19% BTW en 8% kantoorkosten). De advocaat betaalde de door hem ingeschakelde jurist een uurtarief van EUR 34,50 bruto.

De advocaat schreef ook te veel tijd voor zichzelf onder de noemer 'opstellen van processtukken'.

Oordeel raad:

'4.4 Gelet op de aard en inhoud van de begrotingsbeslissing van de Raad van Toezicht, waarin de declaraties van verweerder in totaal ruim 50% in omvang zijn bijgesteld, oordeelt de raad dat de declaraties van verweerder onmiskenbaar als excessief moeten worden aangemerkt.

4.5 De raad stelt daarmee vast dat verweerder niet heeft gehandeld zoals het een advocaat betaamt en dat het bezwaar van de deken gegrond is.

5. Maatregel

5.1 Verweerder heeft in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt door excessief te declareren. Gelet op de aard en omvang van voornoemd verzuim, acht de raad de maatregel van waarschuwing passend en geboden.'

YA2344 Raad van Discipline Amsterdam 11-200U
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden