Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat krijgt richtlijn voor werven cliënt (na geruchten ronselpraktijken strafadvocaten)
 
Advocaat krijgt richtlijn voor werven cliënt (na geruchten ronselpraktijken strafadvocaten)
woensdag, 1 februari 2012

Rechtspraak.nl, Den Haag - Advocaten gaan een landelijk protocol opstellen met voorwaarden waaronder zij cliënten mogen werven. Hoewel er al regels zijn, is volgens de Nederlandse Orde van Advocaten voor veel advocaten nog onduidelijk wat wel en wat niet is toegestaan.

Dat heeft een woordvoerder van de orde desgevraagd aan persbureau ANP gemeld. Afgelopen zomer ontstond beroering, omdat er geruchten de kop opdoken dat strafrechtadvocaten binnen de muren van gevangenissen cliënten zouden ronselen. Advocaten meldden dat zij daarover sterke signalen opvingen en ex-gedetineerden bevestigden in de media de lezing. Met het protocol hoopt de orde deze ronselpraktijken uit te bannen.

Verboden

Volgens de gedragsregels voor advocaten zijn ronselpraktijken al verboden. De stijging van die praktijken werd onder meer toegeschreven aan het sterk toegenomen aantal strafrechtadvocaten. De orde riep daarom vorige zomer advocaten op te melden dat zij signalen hadden dat een advocaat criminelen werft. Volgens de zegsman zijn dergelijke ronselpraktijken met betaling voor cliënten in de afgelopen maanden niet aan het licht gekomen.

Duidelijkheid

Drie leden van de Raden van Toezicht in Utrecht, Haarlem en Amsterdam stellen de komende maanden het protocol op. De woordvoerder van de orde heeft goede hoop dat het protocol er nog voor de zomer is. Het protocol moet duidelijkheid scheppen, of de bestaande regels duidelijker maken. Zo zijn er advocatenkantoren die adverteren in blaadjes die in gevangenissen worden uitgedeeld. “De vraag is: Hoe agressief maak je die die advertentie”, zegt de woordvoerder. In het protocol wordt ook gekeken naar de overdracht van cliënten tussen advocaten(kantoren).

Onnodig

Voorzitter Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) vindt het protocol tamelijk onnodig. “De huidige regelgeving biedt voldoende waarborgen om op te kunnen treden, als advocaten de normen overschrijden. We kennen de inhoud van het protocol natuurlijk nog niet, maar dit valt op voorhand in de categorie overbodig”, zegt Nooitgedagt. Ook strafrechtadvocaat Richard van der Weide zegt dat het onderwerp al voldoende is vastgelegd in de gedragsregels. “Het is volkomen duidelijk wat wel en niet mag.”

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden