Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel
 
Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel
vrijdag, 17 februari 2012

 “Per 1 maart 2010 verhuis ik mijn advocatenpraktijk naar onderstaand adres. Ik start een samenwerkingsverband met X. Wij zien ook in de toekomst een voorspoedige en prettige samenwerking met u tegemoet.”

Tip voor iedere advocaat-stagiaire bij wie het niet botert tussen hem/haar en patroon of kantoor en plannen voor 'zichzelf' heeft of wil houden: doe het niet zó. De feiten in het kort uit de beslissing van 9 januari 2012 luiden als volgt.

Hij is als advocaat-stagiaire werkzaam geweest op het kantoor van klager en heeft zijn stageperiode bij het kantoor van klager per 17 februari 2010 afgebroken om verder te gaan onder een buitenpatronaat.

Bij brief dd. 17 februari 2010 is aan de cliėnten van verweerder bericht dat hij zijn advocatenpraktijk elders zou voortzetten en dat zijn zaken daarom aan een andere advocaat van het kantoor van klager werden overgedragen. De brief is mede ondertekend door verweerder.

Verweerder heeft aan een aantal cliėnten van het kantoor van klager een verhuisbericht verzonden. Dit verhuisbericht luidde zoals hierboven in vet is vermeld. 

Verweerder heeft op 19 februari 2010 een brief geschreven aan de wederpartij van een van de cliėnten van het kantoor van klager, verder te noemen cliėnte M, aan wie bij brief dd. 17 februari 2010 te kennen was gegeven dat haar zaak door een kantoorgenoot van klager zou worden overgenomen.

De klacht luidt als volgt: een advocaat heeft na zijn vertrek als stagiaire op kantoor van klager op 18 februari 2010 cliėnten van het kantoor van klager benaderd hoewel hij wist dat mr X. de behandeling van de zaken van verweerder zou overnemen. Verweerder, de advocaat dus, heeft zonder toestemming van het kantoor van klager kopieėn van adressenbestanden van cliėnten gemaakt en dossiers gekopieerd.

Oordeel raad van discipline Den Bosch:

5.4 De raad concludeert op grond van het bovenstaande dat niet gebleken is dat verweerder na zijn vertrek als stagiaire op kantoor van klager cliėnten van het kantoor van klager actief heeft benaderd. Wel is komen vast te staan dat verweerder zich enkele dagen na de verzending van de mede door hem onderkende brief dd. 17 februari 2010 aan M over de overname van de zaak door mr. X  als advocaat van M heeft gewend tot de wederpartij. Op grond hiervan zal de raad klachtonderdeel 1 gegrond verklaren.

5.5 Vast staat dat verweerder van een 7-tal cliėnten de adresgegevens heeft meegenomen. Gelet op de tussen partijen gemaakt afspraken en het feit dat er geen sprake was van een tussen partijen geldend relatiebeding heeft verweerder aldus enigszins onhandig, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De raad zal klachtonderdeel 2 ongegrond verklaren.

5.6 In aanmerking nemende dat slecht een klein onderdeel van het feitencomplex leidt tot gegrondverklaring van klachtonderdeel 1 en gelet op de omstandigheden waaronder partijen uit elkaar zijn gegaan, acht de raad oplegging van een maatregel niet geboden.'

YA2475 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 95 en M 96 - 2011
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden