Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel
 
Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel
vrijdag, 17 februari 2012

 ďPer 1 maart 2010 verhuis ik mijn advocatenpraktijk naar onderstaand adres. Ik start een samenwerkingsverband met X. Wij zien ook in de toekomst een voorspoedige en prettige samenwerking met u tegemoet.Ē

Tip voor iedere advocaat-stagiaire bij wie het niet botert tussen hem/haar en patroon of kantoor en plannen voor 'zichzelf' heeft of wil houden: doe het niet zů. De feiten in het kort uit de beslissing van 9 januari 2012 luiden als volgt.

Hij is als advocaat-stagiaire werkzaam geweest op het kantoor van klager en heeft zijn stageperiode bij het kantoor van klager per 17 februari 2010 afgebroken om verder te gaan onder een buitenpatronaat.

Bij brief dd. 17 februari 2010 is aan de cliŽnten van verweerder bericht dat hij zijn advocatenpraktijk elders zou voortzetten en dat zijn zaken daarom aan een andere advocaat van het kantoor van klager werden overgedragen. De brief is mede ondertekend door verweerder.

Verweerder heeft aan een aantal cliŽnten van het kantoor van klager een verhuisbericht verzonden. Dit verhuisbericht luidde zoals hierboven in vet is vermeld. 

Verweerder heeft op 19 februari 2010 een brief geschreven aan de wederpartij van een van de cliŽnten van het kantoor van klager, verder te noemen cliŽnte M, aan wie bij brief dd. 17 februari 2010 te kennen was gegeven dat haar zaak door een kantoorgenoot van klager zou worden overgenomen.

De klacht luidt als volgt: een advocaat heeft na zijn vertrek als stagiaire op kantoor van klager op 18 februari 2010 cliŽnten van het kantoor van klager benaderd hoewel hij wist dat mr X. de behandeling van de zaken van verweerder zou overnemen. Verweerder, de advocaat dus, heeft zonder toestemming van het kantoor van klager kopieŽn van adressenbestanden van cliŽnten gemaakt en dossiers gekopieerd.

Oordeel raad van discipline Den Bosch:

5.4 De raad concludeert op grond van het bovenstaande dat niet gebleken is dat verweerder na zijn vertrek als stagiaire op kantoor van klager cliŽnten van het kantoor van klager actief heeft benaderd. Wel is komen vast te staan dat verweerder zich enkele dagen na de verzending van de mede door hem onderkende brief dd. 17 februari 2010 aan M over de overname van de zaak door mr. X  als advocaat van M heeft gewend tot de wederpartij. Op grond hiervan zal de raad klachtonderdeel 1 gegrond verklaren.

5.5 Vast staat dat verweerder van een 7-tal cliŽnten de adresgegevens heeft meegenomen. Gelet op de tussen partijen gemaakt afspraken en het feit dat er geen sprake was van een tussen partijen geldend relatiebeding heeft verweerder aldus enigszins onhandig, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De raad zal klachtonderdeel 2 ongegrond verklaren.

5.6 In aanmerking nemende dat slecht een klein onderdeel van het feitencomplex leidt tot gegrondverklaring van klachtonderdeel 1 en gelet op de omstandigheden waaronder partijen uit elkaar zijn gegaan, acht de raad oplegging van een maatregel niet geboden.'

YA2475 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 95 en M 96 - 2011
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om Ä 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van ďeen waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.Ē

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) ťťn van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden