Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel
 
Vertrokken kantoorgenoot advocatenkantoor handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar, toch geen maatregel
vrijdag, 17 februari 2012

 “Per 1 maart 2010 verhuis ik mijn advocatenpraktijk naar onderstaand adres. Ik start een samenwerkingsverband met X. Wij zien ook in de toekomst een voorspoedige en prettige samenwerking met u tegemoet.”

Tip voor iedere advocaat-stagiaire bij wie het niet botert tussen hem/haar en patroon of kantoor en plannen voor 'zichzelf' heeft of wil houden: doe het niet zó. De feiten in het kort uit de beslissing van 9 januari 2012 luiden als volgt.

Hij is als advocaat-stagiaire werkzaam geweest op het kantoor van klager en heeft zijn stageperiode bij het kantoor van klager per 17 februari 2010 afgebroken om verder te gaan onder een buitenpatronaat.

Bij brief dd. 17 februari 2010 is aan de cliënten van verweerder bericht dat hij zijn advocatenpraktijk elders zou voortzetten en dat zijn zaken daarom aan een andere advocaat van het kantoor van klager werden overgedragen. De brief is mede ondertekend door verweerder.

Verweerder heeft aan een aantal cliënten van het kantoor van klager een verhuisbericht verzonden. Dit verhuisbericht luidde zoals hierboven in vet is vermeld. 

Verweerder heeft op 19 februari 2010 een brief geschreven aan de wederpartij van een van de cliënten van het kantoor van klager, verder te noemen cliënte M, aan wie bij brief dd. 17 februari 2010 te kennen was gegeven dat haar zaak door een kantoorgenoot van klager zou worden overgenomen.

De klacht luidt als volgt: een advocaat heeft na zijn vertrek als stagiaire op kantoor van klager op 18 februari 2010 cliënten van het kantoor van klager benaderd hoewel hij wist dat mr X. de behandeling van de zaken van verweerder zou overnemen. Verweerder, de advocaat dus, heeft zonder toestemming van het kantoor van klager kopieën van adressenbestanden van cliënten gemaakt en dossiers gekopieerd.

Oordeel raad van discipline Den Bosch:

5.4 De raad concludeert op grond van het bovenstaande dat niet gebleken is dat verweerder na zijn vertrek als stagiaire op kantoor van klager cliënten van het kantoor van klager actief heeft benaderd. Wel is komen vast te staan dat verweerder zich enkele dagen na de verzending van de mede door hem onderkende brief dd. 17 februari 2010 aan M over de overname van de zaak door mr. X  als advocaat van M heeft gewend tot de wederpartij. Op grond hiervan zal de raad klachtonderdeel 1 gegrond verklaren.

5.5 Vast staat dat verweerder van een 7-tal cliënten de adresgegevens heeft meegenomen. Gelet op de tussen partijen gemaakt afspraken en het feit dat er geen sprake was van een tussen partijen geldend relatiebeding heeft verweerder aldus enigszins onhandig, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De raad zal klachtonderdeel 2 ongegrond verklaren.

5.6 In aanmerking nemende dat slecht een klein onderdeel van het feitencomplex leidt tot gegrondverklaring van klachtonderdeel 1 en gelet op de omstandigheden waaronder partijen uit elkaar zijn gegaan, acht de raad oplegging van een maatregel niet geboden.'

YA2475 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 95 en M 96 - 2011
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden