Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klacht tegen advocaat die chanteert met 'betaal facturen anders strafrechtelijk aangifte' gegrond

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klacht tegen advocaat die chanteert met 'betaal facturen anders strafrechtelijk aangifte' gegrond

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Klacht tegen advocaat die chanteert met 'betaal facturen anders strafrechtelijk aangifte' gegrond
 
Klacht tegen advocaat die chanteert met 'betaal facturen anders strafrechtelijk aangifte' gegrond
woensdag, 14 maart 2012

Familieband cliėnt-advocaat lokt uit tot overschrijden toelaatbare

Consiglieri van de lage landen opgelet! Deze klacht gaat erover dat verweerder klager heeft gechanteerd door in brief persoonlijke betaling te verlangen van onbetaald gebleven facturen van zijn cliėnte (totaal € 48.450,09) aan klagers failliete vennootschap; bij gebreke van betaling zou strafrechtelijke aangifte worden gedaan tegen klager, en zou gevorderd worden zowel klager persoonlijk als zijn overige vennootschappen te betrekken in de afwikkeling van het faillissement van klagers vennootschap wegens het rechtsvermoeden dat onbehoorlijk bestuur oorzaak van het faillissement zou zijn.

De aangezegde maatregelen niet dan wel volstrekt onvoldoende onderbouwd en daarmee veel te voorbarig en lichtvaardig. Uit de brief valt in het geheel niet op te maken in welk opzicht klager strafbaar zou hebben gehandeld noch waarop verweerder het verwijt baseerde dat klager zou hebben gecontracteerd in de aan hem toerekenbare wetenschap dat zijn vennootschap haar betalingsverplichtingen niet zou nakomen.

De verwijten van onbehoorlijke taakvervulling, kennelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zijn dermate algemeen gesteld, zo stelt de raad, dat het niet aanvaardbaar is om daarop een dreiging met strafrechtelijke aangifte te baseren.

Verder is de brief deels misleidend omdat verweerder mededelingen en sommaties heeft gedaan, waarvan hij wist of had moeten weten dat die aan de curator zijn voorbehouden.Enkele waarschuwing, met uitvoerige motivering.

De Raad over de familiebanden:

 'Daar komt bij dat verweerder, anders dan hij ter zitting van 9 januari 2012 met miskenning van de strekking van de daaromtrent gestelde vragen had beweerd, na de zitting aan de Raad heeft laten weten dat een oom van hem directeur is van zijn cliėnte, zodat er dus wel degelijk een familierelatie blijkt te zijn tussen hem en zijn cliėnte. Het is op zichzelf niet ontoelaatbaar om als advocaat de belangen van familieleden te behartigen, maar een advocaat dient zich er daarbij wel terdege van bewust te zijn dat hij daarmee het risico loopt dat hij onvoldoende distantie kan bewaren en zijn onafhankelijkheid verliest.

 Door zijn houding ter zitting heeft verweerder er blijk van gegeven zich onvoldoende bewust te zijn van de relevantie van dat gegeven. De raad acht het zeer wel denkbaar dat verweerder zich door een te nauwe persoonlijke betrokkenheid bij en verwantschap met de directie van zijn cliėnte heeft laten verleiden tot het kiezen van een koers die de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden.'

YA2521 Raad van Discipline Arnhem 11-144
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syriė

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syriė, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syriė en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syriė, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden