Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht
 
Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht
vrijdag, 30 maart 2012

FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft een oproep gedaan samen met SP-Europarlementariėr Dennis de Jong en GroenLinks-Europarlementariėr Marije Cornelissen in een aantal dagbladen rondom het stakingsrecht. De Nederlandse regering dient volgens hen in het Europees Parlement het stakingsrecht als fundamenteel grondrecht hoog te houden en het nieuwe Monti II-voorstel te blokkeren. Lees hieronder de toelichting van de vakbond.

'Weinig waarde
De laatste jaren is het stakingsrecht van werknemers onder druk komen te staan in geval van grensoverschrijdende stakingen. Het Hof van Justitie bleek in een aantal uitspraken weinig waarde toe te kennen aan de bescherming van grondrechten binnen de interne markt. 

Europarlementariėr Dennis de Jong maakte zijn zorgen kenbaar bij de Europese Commissie. Ook de FNV verzocht met het EVV, het Europees Verbond van Vakverenigingen,  de commissie  meermalen om verduidelijking. Namelijk dat fundamentele grondrechten niet ondergeschikt zijn aan de werking van de interne markt.

Vertrouwen
Met het oog op de afbrokkelende publieke steun voor de eengemaakte markt, verzocht ook professor Monti  hiertoe.  Hoe moeten burgers en werknemers de interne markt steunen als zij er niet op kunnen vertrouwen dat de bescherming van grondrechten van hoger orde is dan louter economische motieven?

De commissie beloofde aan de wensen van de vakbeweging tegemoet te komen met een zogeheten Monti II-verordening. Deze verordening verschijnt nu. De commissie heeft gekozen voor een verordeningsvorm, die ervoor zorgt dat het Europees Parlement geen amendementen op de tekst kan indienen.

Werknemersrechten garanderen
Het is natuurlijk vreemd dat een verordening over de bescherming van grondrechten binnen de EU een procedure kiest die bepaald niet uitblinkt in democratische legitimiteit. Marije Cornelissen vindt als lid van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het Europees Parlement het voorstel zo moet kunnen wijzigen dat het werknemersrechten juist garandeert.

Stakingsrecht gedegradeerd
Ook qua inhoud komt Monti II bepaald niet tegemoet aan de zorgen van burgers en werknemers. Want de Europese Commissie acht het economische beginsel van vrij verkeer minstens zo belangrijk als grondrechten. En degradeert tegelijkertijd het stakingsrecht, dat als fundamenteel grondrecht erkend is door internationale verdragen, waaronder het Handvest van grondrechten van de EU,  tot een mogelijke beperking van dat vrij verkeer.

De Europese Commissie beschouwt het stakingsrecht als een belemmering van de interne markt en wil het daarom beperken. Wij benadrukken dat staken een grondrecht is en wijzen erop dat Nederland het laagste aantal stakingen binnen de eurozone kent.

Per geval beoordelen
Natuurlijk is niet iedere stakingsaankondiging heilig, ook de uitoefening van grondrechten kan in uitzonderlijke omstandigheden beperkt worden. Maar de vraag is onder welke omstandigheden.  Per geval moet de rechter beoordelen of er sprake is van zulke zwaarwegende belangen dat het 'in een democratische samenleving noodzakelijk is' om het stakingsrecht  te beperken.

Uitgekleed
Dat doet de rechter vooralsnog op strikte wijze, maar met het nieuwe Monti II-voorstel mag de rechter dit niet langer en staat bij grensoverschrijdende stakingen voortaan het economisch belang van de interne markt voorop. Het laatste redmiddel van werknemers om op te komen voor hun belangen wordt zo uitgekleed.

Omdat het Europees Parlement bij dit voorstel buiten spel staat, en de zorgen van de vakbeweging niet meegenomen zijn door de commissie,  kan enkel de Nederlandse regering de ondermijning van ons stakingsrecht tegenhouden. Elke lidstaat van de EU heeft een vetorecht. Wij roepen premier Rutte op daarvan gebruik te maken.' 

De petitie om 'deze regelgeving uit Brussel tegen te houden' staat overigens hier: http://www.stakenmoetmogen.nl/

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 20 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syriė

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syriė, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syriė en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syriė, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden