Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht
 
Vakbond FNV, SP en GroenLinks: Niet morrelen aan Europees stakingsrecht
vrijdag, 30 maart 2012

FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft een oproep gedaan samen met SP-Europarlementariër Dennis de Jong en GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen in een aantal dagbladen rondom het stakingsrecht. De Nederlandse regering dient volgens hen in het Europees Parlement het stakingsrecht als fundamenteel grondrecht hoog te houden en het nieuwe Monti II-voorstel te blokkeren. Lees hieronder de toelichting van de vakbond.

'Weinig waarde
De laatste jaren is het stakingsrecht van werknemers onder druk komen te staan in geval van grensoverschrijdende stakingen. Het Hof van Justitie bleek in een aantal uitspraken weinig waarde toe te kennen aan de bescherming van grondrechten binnen de interne markt. 

Europarlementariër Dennis de Jong maakte zijn zorgen kenbaar bij de Europese Commissie. Ook de FNV verzocht met het EVV, het Europees Verbond van Vakverenigingen,  de commissie  meermalen om verduidelijking. Namelijk dat fundamentele grondrechten niet ondergeschikt zijn aan de werking van de interne markt.

Vertrouwen
Met het oog op de afbrokkelende publieke steun voor de eengemaakte markt, verzocht ook professor Monti  hiertoe.  Hoe moeten burgers en werknemers de interne markt steunen als zij er niet op kunnen vertrouwen dat de bescherming van grondrechten van hoger orde is dan louter economische motieven?

De commissie beloofde aan de wensen van de vakbeweging tegemoet te komen met een zogeheten Monti II-verordening. Deze verordening verschijnt nu. De commissie heeft gekozen voor een verordeningsvorm, die ervoor zorgt dat het Europees Parlement geen amendementen op de tekst kan indienen.

Werknemersrechten garanderen
Het is natuurlijk vreemd dat een verordening over de bescherming van grondrechten binnen de EU een procedure kiest die bepaald niet uitblinkt in democratische legitimiteit. Marije Cornelissen vindt als lid van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het Europees Parlement het voorstel zo moet kunnen wijzigen dat het werknemersrechten juist garandeert.

Stakingsrecht gedegradeerd
Ook qua inhoud komt Monti II bepaald niet tegemoet aan de zorgen van burgers en werknemers. Want de Europese Commissie acht het economische beginsel van vrij verkeer minstens zo belangrijk als grondrechten. En degradeert tegelijkertijd het stakingsrecht, dat als fundamenteel grondrecht erkend is door internationale verdragen, waaronder het Handvest van grondrechten van de EU,  tot een mogelijke beperking van dat vrij verkeer.

De Europese Commissie beschouwt het stakingsrecht als een belemmering van de interne markt en wil het daarom beperken. Wij benadrukken dat staken een grondrecht is en wijzen erop dat Nederland het laagste aantal stakingen binnen de eurozone kent.

Per geval beoordelen
Natuurlijk is niet iedere stakingsaankondiging heilig, ook de uitoefening van grondrechten kan in uitzonderlijke omstandigheden beperkt worden. Maar de vraag is onder welke omstandigheden.  Per geval moet de rechter beoordelen of er sprake is van zulke zwaarwegende belangen dat het 'in een democratische samenleving noodzakelijk is' om het stakingsrecht  te beperken.

Uitgekleed
Dat doet de rechter vooralsnog op strikte wijze, maar met het nieuwe Monti II-voorstel mag de rechter dit niet langer en staat bij grensoverschrijdende stakingen voortaan het economisch belang van de interne markt voorop. Het laatste redmiddel van werknemers om op te komen voor hun belangen wordt zo uitgekleed.

Omdat het Europees Parlement bij dit voorstel buiten spel staat, en de zorgen van de vakbeweging niet meegenomen zijn door de commissie,  kan enkel de Nederlandse regering de ondermijning van ons stakingsrecht tegenhouden. Elke lidstaat van de EU heeft een vetorecht. Wij roepen premier Rutte op daarvan gebruik te maken.' 

De petitie om 'deze regelgeving uit Brussel tegen te houden' staat overigens hier: http://www.stakenmoetmogen.nl/

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden